Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

EKOLOJİK TARIM BELGESİ

EKOLOJİK TARIM BELGESİ

EKOLOJİK TARIM BELGESİ

EKOLOJİK TARIM BELGESİ

Ekolojik Tarım, üretimde kimyasal girdi kullanmadan, tarım ürünlerinin herhangi bir kimyasal kalıntı içermeden, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Sertifika, uluslararası akreditasyonu olan, bağımsız ve tarafsız belgelendirme kuruluşları tarafından bir dizi kontrol ve denetimler sonucunda verilmektedir.
Ülkemizde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2010 yılında İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, tarımsal üretimin insan ve hayvan sağlığına ve doğa koşullarına zarar vermeyecek bir şekilde yapılmasını hedeflemektedir. Aynı şekilde yine Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından 2010 yılında Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelik ise, ekolojik dengenin korunması yanında organik tarımsal üretimin sağlanması ve pazarlama koşullarının düzenlenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik esasları düzenlemektedir.

Ekolojik Tarım Sertifika Aşamaları

Sözleşme: Ekolojik tarımın ana prensibi sözleşmedir. Ekolojik tarım, yetkili kuruluşla imzalanan sözleşmenin esaslarına dayanmaktadır. Sözleşme, çiftçi ya da çiftçi adına proje yapan kişi ya da kurum ile onu denetleyecek Tarım Bakanlığı’nın yetki verdiği bir kontrol ve belgelendirme kuruluşu arasında yapılmaktadır.
 

Kontrol: Kontrol ve belgelendirme kuruluşu, çiftçinin ekolojik tarıma geçmesiyle birlikte onun üretimlerini kontrol eder ve denetler. Gerektiğinde toprak ve gübre analizi yaptırır ve üretimde kimyasal madde kullanılıp kullanılmadığını laboratuvar sonuçlarıyla test eder.
 

Geçiş süreci: Çiftçi ekolojik tarıma geçtiğinde geçiş süreci denilen bir denetim aşamasına tabi tutulur. Geçiş sürecinde üretilen ürünler ekolojik olarak belgelendirilememekte ve satılamamaktadır. Diğer ekolojik veya ekolojik olmayan ürünlerle de karıştırılmamaktadır.
 

Sertifikasyon: Çiftçi, kontrol ve belgelendirme kuruluşunun kendisine yönetmenlikler ve standartlar çerçevesinde onay verdiği gübreleme ve zararlılarla mücadele yöntemlerinin dışında; kullanımına izin verilen maddeler haricinde hiçbir yöntem ve madde kullanmamalıdır. Standartlara tam anlamıyla uygunluk gösterdiği takdirde, ürünlerine kontrol ve belgelendirme kuruluşu tarafından Ekolojik Tarım Belgesi verilir. Çiftçi de ürününü bu sertifikayı kullanarak pazarlar.