Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISO 31000: RİSK YÖNETİMİ SANATI - BİR BAKIŞTA ANLAMAK

ISO 31000: RİSK YÖNETİMİ SANATI - BİR BAKIŞTA ANLAMAK

ISO 31000: RİSK YÖNETİMİ SANATI - BİR BAKIŞTA ANLAMAK

ISO 31000: Risk Yönetimi Sanatı - Bir Bakışta Anlamak

Enkalite Danışmanlık, kalite ve ISO belgelendirme süreçlerinde uzmanlaşmış bir kuruluştur. Amacımız, işletmelerin ürün ve hizmet kalitesini artırmalarına, süreçlerini iyileştirmelerine ve müşteri memnuniyetini sağlamalarına yardımcı olmaktır.

ISO 31000, Risk Yönetimi - İlkeler ve Rehberlik standardıdır. Bu standardın amacı, risk yönetimi süreçlerini tanımlamak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek için bir çerçeve sunmaktır. ISO 31000, risk yönetiminin organizasyonlar için stratejik bir yaklaşım olduğunu vurgular ve riskleri belirleme, analiz etme, değerlendirme, tedbir alma ve izleme aşamalarını kapsayan genel bir metodoloji sunar.

Biz, Enkalite Danışmanlık olarak, müşterilerimize profesyonel ve güvenilir bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Uzman ekibimizle, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyor ve süreçlerini en iyi şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz.

 

ISO 31000 BELGELENDİRME İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
- Vergi Levhası
- Faaliyet Belgesi
Ayrıca sistem denetimi olması durumunda ISO 31000 Sistem dokümantasyonu (Yoksa da uzmanlarımız bu konuda size destek olacaktır.)

 

ENKALİTE DANIŞMANLIK  ISO 31000 BELGELENDİRME FAALİYET PLANI

ISO 31000 sistem kurulumu ve belgelendirme süreci oldukça detaylı bir süreçtir. Bu süreçte firmalar, Enkalite Danışmanlık ile aşağıdaki adımları takip etmelidir:

 • Öncelikle, firmamız Enkalite Danışmanlık ile iletişime geçmelisiniz. Bu iletişimde firma ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirterek, belgelendirme süreci hakkında detaylı bilgiyi uzmanlarımız size sağlayacaktır.
 • Enkalite Danışmanlık, firmanız için uygun olan ISO 31000 standardı son sürümünü belirler ve firmanız için bir teklif hazırlar. Bu teklif, belgelendirme sürecinin planı, süreçleri ve maliyeti hakkında bilgi içerir.
 • Firma, Enkalite Danışmanlık ile anlaşma sağlar ve belgelendirme sürecine başlar. Bu süreçte, Enkalite Danışmanlık uzmanları, firma süreçlerini analiz eder ve ISO 31000 standardı gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirir.
 • Firma, eksikliklerin belirlenmesi durumunda, Enkalite Danışmanlık tarafından sağlanan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile süreçlerini iyileştirir ve ISO 31000 standardı gerekliliklerini karşılayacak şekilde günceller.
 • ISO 31000 standardı gerekliliklerine uygunluk sağlandıktan sonra, Enkalite Danışmanlık tarafından belgelendirme denetimi yapılır. Bu denetimde, firmanın ISO 31000 standardı gerekliliklerine uygunluğu değerlendirilir ve uygunluk durumu belirlenir.
 • Eğer firmanın ISO 31000 standardı gerekliliklerine uygun olduğu belirlenirse, Enkalite Danışmanlık tarafından ISO 31000 sertifikası verilir. Bu sertifika, firmanın kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun olduğunu gösterir.

 

ISO 31000 BELGESİ NEDİR?

ISO 31000, risk yönetimi alanında bir standart olup, organizasyonlara riskleri etkin bir şekilde yönetme yöntemleri ve ilkeleri sağlar. Ancak ISO 31000 standardının bir belgelendirme süreci veya sertifikasyon programı yoktur. ISO 31000, risk yönetimi süreçlerinin ve ilkelerinin uygulanması için bir rehberlik sunar ve organizasyonlara en iyi uygulamaları sağlamayı amaçlar.

ISO 31000, risk yönetimi konusunda bir çerçeve sunar ve organizasyonların riskleri belirleme, analiz etme, değerlendirme, tedbir alma ve izleme süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur. Bununla birlikte, ISO 31000 standardının uygulanması veya izlenmesi bir belgelendirme veya sertifikasyon gerektirmez.

ISO 31000 standardı, risk yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için bir rehberlik sağlar. Organizasyonlar, bu standart doğrultusunda kendi risk yönetim sistemlerini oluşturabilir ve sürekli olarak iyileştirebilir. Ancak, ISO 31000 belgesi veya sertifikası almak için bir belgelendirme süreci yoktur.

Bu nedenle, ISO 31000 standardının uygulanması, organizasyonların risk yönetimi süreçlerini geliştirmek ve iyileştirmek için bir kılavuz olarak kullanmalarını gerektirir. Standart, risk yönetimi konusunda en iyi uygulamaları sunar, ancak belgelendirme veya sertifikasyon talepleri için ISO 31000 ile uyumlu diğer belgelendirme programları ve standartlar da bulunabilir.

 

ISO 31000 BELGESİ KAÇ YIL GEÇERLİ?

ISO 31000 belgesi, genellikle üç yıl süreyle geçerlidir. Ancak, belgelendirme süreci ve süreklilik denetimleri gibi faktörlere bağlı olarak bu süre değişebilir. Belge sahibi organizasyon, belge süresi dolmadan önce yenileme sürecini başlatmalı ve belgelendirme kuruluşunun belirlediği gereklilikleri karşılamalıdır.

ISO 31000 belgesinin yenilenmesi, belgelendirme kuruluşunun yeniden değerlendirme yapması ve organizasyonun belge gerekliliklerini hala karşıladığını doğrulamasıyla gerçekleşir. Yenileme süreci, organizasyonun çevresel yönetim sisteminin sürekli olarak etkili bir şekilde çalıştığını ve sürekli iyileştirme çabalarını sürdürdüğünü göstermelidir.

Belge süresi dolduğunda veya yenilenmediğinde, organizasyonun ISO 31000 belgesini kullanma hakkı kaybolur. Bu nedenle, belge sahipleri belge süresinin dolmasına yakın bir zamanda yenileme sürecini başlatmalı ve belge geçerliliğini sürdürmek için gereken adımları atmaktadır.

 

ISO 31000 STANDART EĞİTİMİ

Genellikle, ISO 31000 eğitimi online veya yüz yüze formatlarda sunulmaktadır.
Online eğitimler, çevrimiçi eğitim platformları veya sanal sınıf ortamları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Bu tür eğitimler, ISO 31000 standardının prensip ve uygulamalarını anlatır, risk yönetimi süreçlerini detaylandırır ve katılımcılara ISO 31000'e dayalı risk yönetimi becerileri kazandırmayı amaçlar.
Örgün sınıf içi eitimler ise yüz yüze olan eğitimlerdir. Hocamız firmanızı ziyaret ederek eğitim gerçekleştirmektedir. Yine eğitimin amacı , ISO 31000 standardının prensip ve uygulamalarını, risk yönetimi süreçlerini detaylandırır ve katılımcılara ISO 31000'e dayalı risk yönetimi becerileri kazandırmaktır.

 

ISO 31000DANIŞMANLIK VE BELGELENDİRME SÜRECİ

 • Teklif talep sözleşme
 • ISO 31000 standart şartlarının değerlendirilmesi
 • Mevcut Durum Analizi
 • Eğitimler ile farkındalık oluşturulması
 • Operasyonel Süreçlerin izlenmesi
 • Dokümante bilgilerin hazırlanması
 • İç denetim
 • Yönetimi Gözden Geçirme
 • Denetim
 • Belgelendirme

 

AMAÇ VE KAPSAM

ISO 31000 standart maddelerinin karşılığının dokümante şekilde izelenebilirliği için sistem kurulumu gerekmektedir. İşletmeler planlama, uygulama ve kontrol et , önlem al döngüsünde rehberliğe ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda bizler uzman ekibimiz ile ISO 31000standart sisteminin kurulması, oluşturulması, iyileştirilmesi ve sürdürebilimesi için gereken desteği sağlamaktayız.

 

DANIŞMANLIK ALT BAŞLIKLARI

Planlama

İşletmenin oluşturduğu dokümanların incelenmesi, kullanılan programların sisteme uygunluğunun tespiti, Önceden geçirilmiş denetim geçmişine bakılması ve planlama, hedef, misyon vizyon ve ilkelerin belirlenmesi, organizasyon şeması ve görev tanımları

Uygulama

ISO 31000standart gerekliliği dokümanların hazırlanması ve operasyonel süreçlerin sisteme dayandırılması. Proses sorumluluları ile işleyen süreçlerin değerlendirilmesi ve dokümante bilgilerin oluşturulması, iyileştirilmesi, sürdürülmesi

Kontrol

Tüm sistem dokümanlarının hazırlanmasından sonra süreçin proses sorumluları ile birlikte kontrolü, eğitimi olmayanların eğitimlerinin tamamlanması ve iç denetim sürecinin tamamlanması

Önlem alma

Değişim yönetim sisteminin aktifleştirilmesi ile birlikte her sürecin iyileştirilmesi. Gerek toplantılar gerek eğitimlerle de sistemin işlerliğini sağlamak ve geliştirmek.