Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

KVKK SÜRESİ SON GÜN 31 MART 2021

KVKK SÜRESİ SON GÜN 31 MART 2021

KVKK SÜRESİ SON GÜN 31 MART 2021

DİKKAT DİKKAT !
Tüm işletmeleri yakından ilgilendiren bir durum...
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatıldığını tekrar bilginize sunarız...