Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

SA 8000 BELGESİ NEDİR? NASIL ALINIR?

SA 8000 BELGESİ NEDİR? NASIL ALINIR?

SA 8000 BELGESİ NEDİR? NASIL ALINIR?

SA 8000 STANDARDI HAKKINDA

 

SA 8000, kuruluşların sosyal performansını ölçmek ve doğrulamak için bir çerçeve sağlayan bir sosyal sorumluluk standardıdır. Standart, International Social Accountability International (SAI) tarafından oluşturulmuştur ve uluslararası insan hakları normlarına ve çalışma standartlarına dayanmaktadır.

 

SA 8000, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, sağlık ve güvenlik, ayrımcılık, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık gibi çeşitli sosyal konuları kapsar. Kuruluşların, bu sosyal sorunların etkili bir şekilde yönetilmesini ve önlenmesini sağlayan politikalar ve prosedürler oluşturması ve uygulaması için gereklilikleri belirler.

 

SA 8000 sertifikası almak isteyen kuruluşlar, standarda uygunluklarını göstermek için bir denetim sürecinden geçerler. Denetim süreci, belge incelemesini, çalışan görüşmelerini ve yerinde gözlemleri içerir. SA 8000 standardının gerekliliklerini sağlayan kuruluşlar üç yıl süreyle geçerli olan sertifikayı alabilirler.

 

SA 8000, sosyal hesap verebilirlik için inandırıcı ve güvenilir bir standart olarak tanınmaktadır ve hem özel sektör hem de kamu sektörü kuruluşları dahil olmak üzere dünya çapındaki kuruluşlar tarafından benimsenmiştir. Ayrıca, kuruluşların tedarik zincirlerinin sosyal performansını değerlendirmelerine ve izlemelerine olanak tanıyan tedarikçi değerlendirmesi ve yönetimi için yaygın olarak bir araç olarak kullanılır.

 

SA 8000 BELGESİ NEDİR?

 

SA 8000 sertifikası, bir kuruluşun denetlendiğinin ve SA 8000 sosyal hesap verebilirlik standardının gerekliliklerine uygun olduğunun tespit edildiğinin resmi bir onayıdır. Sertifika, SA 8000 denetimlerini yürütmek üzere akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilir.

 

Bir kuruluşun SA 8000 sertifikası alabilmesi için öncelikle standardın gerekliliklerini karşılamaya yönelik gerekli politika, prosedür ve uygulamaları uygulaması gerekir. Bu, bir sosyal etki değerlendirmesinin yürütülmesini, sosyal hesap verebilirlik için bir yönetim sistemi kurulmasını ve denetim sürecinde tespit edilen herhangi bir uygunsuzluğun ele alınmasını içerir.

 

Bir kuruluş, SA 8000 standardına uygunluğunu kanıtladıktan sonra, belgelendirme için bir belgelendirme kuruluşuna başvurabilir. Belgelendirme kuruluşu daha sonra, belgelerin gözden geçirilmesi, çalışanlarla görüşmeler ve yerinde gözlemler dahil olmak üzere kuruluşun sosyal performansının bir denetimini gerçekleştirecektir. Kuruluşun standarda uygun olduğu tespit edilirse, belgelendirme kuruluşu SA 8000 sertifikası verir.

 

SA 8000 sertifikası üç yıl süreyle geçerlidir ve bundan sonra kuruluşun, sertifikasyonu sürdürmek için yeniden belgelendirme denetiminden geçmesi gerekir. Sertifika, bir kuruluşun sosyal sorumluluk taahhüdünün kamuya açık bir beyanı olarak hizmet eder ve paydaşlara, müşterilere ve diğer ilgili taraflara uygunluğu göstermek için kullanılabilir.

 

 

SA 8000 BELGESİ NASIL ALINIR?

 

SA 8000 belgesi, bir organizasyonun SA 8000 standardındaki sosyal sorumluluk gerekliliklerine uygun olduğunun bir kanıtıdır. Belgeyi almak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

 

İlk olarak, organizasyonunuzun SA 8000 standardındaki tüm gerekliliklere uygun olduğundan emin olmanız gerekir. Bu adım için, standartta belirtilen gereklilikleri karşılayan politika, prosedür ve uygulamaları hayata geçirmeniz gerekmektedir.

 

Belgeyi almak istediğiniz bir belgelendirme kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir. Belgelendirme kuruluşları, SA 8000 standardına göre akredite edilmiş kuruluşlardır.

 

Belgelendirme kuruluşu, organizasyonunuzun SA 8000 standardındaki gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için bir denetim gerçekleştirir. Bu denetim, belgelendirme kuruluşunun uzmanları tarafından gerçekleştirilir ve organizasyonunuzdaki işlemleri, kayıtları ve çalışanların beyanlarını inceleyerek gerçekleştirilir.

 

Denetim sonrasında, belgelendirme kuruluşu organizasyonunuzun SA 8000 standardına uygun olduğuna karar verirse, SA 8000 belgesi verilir. Belge, genellikle üç yıl boyunca geçerlidir.

 

SA 8000 belgesi almak, organizasyonunuzun sosyal sorumluluk anlayışını ve uygulamalarını gösterir. Bu nedenle, belge, organizasyonunuzun kurumsal sosyal sorumluluk politikalarını ve sürdürülebilirlik çabalarını kanıtlamak için kullanılabilir.

 

SA 8000 BELGESİNİN  FİRMALARA SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

 

SA 8000 belgesi, bir organizasyonun sosyal sorumluluk anlayışını ve uygulamalarını gösteren bir kanıttır. Bu belgenin firmalara sağladığı faydalar şunlardır:

 

Kurumsal imaj ve itibarın artırılması: SA 8000 belgesi, bir organizasyonun sosyal sorumluluk anlayışını ve uygulamalarını gösterdiği için, organizasyonun itibarını ve imajını artırır. Bu da müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar tarafından daha güvenilir bir organizasyon olarak algılanmasına yardımcı olur.

 

Rekabet avantajı sağlama: SA 8000 belgesi, organizasyonunuzun sosyal sorumluluk politikalarını ve uygulamalarını kanıtlar. Bu da diğer organizasyonlarla rekabet ederken avantaj sağlamak için kullanılabilir.

 

Risklerin azaltılması: SA 8000 standardı, organizasyonların sosyal riskleri yönetmelerine yardımcı olur. Bu da çeşitli sosyal sorumluluk konularında yaşanabilecek risklerin azaltılmasına yardımcı olur.

 

Tedarik zinciri yönetimi için bir araç sağlama: SA 8000 belgesi, organizasyonların tedarik zincirlerindeki sosyal sorumluluk konularını yönetmelerine yardımcı olur. Bu da organizasyonların tedarik zincirindeki diğer firmaları ve tedarikçileri sosyal sorumluluk konularında denetlemelerine yardımcı olur.

 

Çalışan memnuniyetinin artırılması: SA 8000 standardı, organizasyonların çalışanların haklarını ve refahını korumalarını gerektirir. Bu da çalışanların memnuniyetini artırır ve çalışanların organizasyonlara bağlılığını artırır.

 

Sürdürülebilirlik çabalarının desteklenmesi: SA 8000 belgesi, organizasyonların sürdürülebilirlik çabalarını destekler. Bu da organizasyonların çevre, toplum ve ekonomiye karşı daha duyarlı olmalarına yardımcı olur.

 

SA 8000 DENETİMİ NASIL OLMAKTADIR?

 

SA 8000 denetimi, bir organizasyonun SA 8000 standardındaki sosyal sorumluluk gerekliliklerine uygunluğunu belirlemek için gerçekleştirilir. SA 8000 denetimi, aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

 

Planlama: SA 8000 denetimi, belgelendirme kuruluşu tarafından planlanır. Denetim kapsamı, süresi, yöntemi ve denetim ekibinin belirlenmesi gibi konular planlama aşamasında ele alınır.

 

Dokümantasyon incelemesi: SA 8000 denetimi, organizasyonun SA 8000 standardındaki gereklilikleri yerine getirdiğini belirlemek için dokümantasyon incelemesi ile başlar. Bu aşamada, organizasyonun sosyal sorumluluk politikaları, prosedürleri ve uygulamaları incelenir.

 

Uygulama incelemesi: SA 8000 denetiminin bu aşamasında, organizasyonun sosyal sorumluluk politikalarının ve uygulamalarının yerine getirilip getirilmediği değerlendirilir. Denetim ekibi, organizasyonun tesislerinde inceleme yaparak, çalışma koşullarını, ücretleri, çalışma saatlerini, iş sağlığı ve güvenliği, çocuk işçilik, zorla çalıştırma, ayrımcılık ve diğer sosyal sorumluluk konularını inceler.

 

Raporlama: SA 8000 denetimi tamamlandıktan sonra, belgelendirme kuruluşu bir rapor hazırlar ve organizasyona sunar. Bu raporda, organizasyonun SA 8000 standardındaki gereklilikleri ne kadar yerine getirdiği belirtilir. Raporda, organizasyonun başarıları ve eksiklikleri de yer alabilir.

 

Geliştirme ve düzeltme: SA 8000 denetimi sonrasında organizasyon, belirtilen eksiklikleri düzeltmek için geliştirme faaliyetleri yapar. Belgelendirme kuruluşu, organizasyonun geliştirme faaliyetlerini değerlendirir ve uygun görürse SA 8000 belgesini verir.

 

SA 8000 denetimi, organizasyonların sosyal sorumluluk gerekliliklerini karşıladığını doğrulamak için yapılır. Bu denetimler, organizasyonların sosyal sorumluluk konularında daha duyarlı olmalarını sağlayarak, çalışanların haklarını ve refahını korumak, çevre ve topluma saygılı olmak gibi konularda bir fark yaratmalarına yardımcı olur.

 

SA 8000 BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL OLMAKTADIR?

 

İşletmeler ilk olarak, başvuruda bulunarak bir müracaat formu doldururlar. Tarafından işletmeye, sözleşme ve fiyat teklifi iletilir. Sözleşmenin imzalanmasının ardından, belgelendirme işlemleri için bir baş tetkikçi atanır. Baş tetkikçi işletme ile iletişim kurarak, tetkik tarihi üzerinde görüşür ve sonrasında ise dokümanlar incelemeye alınır. İncelemede, dokümantasyonun ilgili standart ile uygunluğunu veya uygunsuzluğunu ortaya çıkartılır ve standardın istediği şartların yerine getirilip getirilmediğine bakılır. Uygunsuzluk halinde düzeltici faaliyet formları işletmeye sunulur. Denetime giren işletme kök nedenleri belirleyip uygunsuzlukları gidermek için temrin belirler. Belgelendirme veya ön denetim öncesinde sorunların giderilmesi gerekmektedir. Belgelendirme tetkiki objektif kayıtlarından numune alma yöntemiyle yapılır.

 

Belgelendirme tetkiki tamamlandığında uygunsuzluklar, düzeltici-önleyici faaliyetlerle dokümantere edilerek tanımlanır. İşletme bu sorunları gideremediyse denetim 3 ay süreyle askıya alınır. Müracaattan itibaren 6 ay süreyle belgelendirme denetimi gerçekleşmeyen kuruluşların sertifikasyon başvuruları düşmüş olur. Tüm bu aşamalar ve belge denetiminin sonucunda, standartlara uygun olan işletmeler elden veya kargo yoluyla belgelerine sahip olurlar. Belge geçerlilik süresi dolmadan ortalama iki ay önce, işletme süreyi uzatmak için tarafımıza başvuruda bulunur. Her yıl gözetim denetimi tarafımızca gerçekleştirilir.

 

SA 8000 NELERİ KAPSAR?

 

SA 8000, kuruluşların işyerinde sosyal sorumluluğa bağlılıklarını göstermeleri için gereklilikleri özetleyen küresel bir sosyal hesap verebilirlik standardıdır. SA 8000, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli sosyal sorumluluk konularını kapsar:

Çocuk işçiliği: SA 8000, işyerinde çocuk işçi çalıştırılmasını yasaklar ve kuruluşların 15 yaşından küçük hiç kimseyi çalıştırmamasını şart koşar.

Zorla çalıştırma: SA 8000, borç karşılığı çalıştırma, sözleşmeli çalıştırma ve insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere her türlü zorla çalıştırmayı yasaklar.

Sağlık ve güvenlik: SA 8000, kuruluşların çalışanları için temiz suya, sanitasyon tesislerine ve yeterli aydınlatmaya erişim dahil olmak üzere güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamasını gerektirir.

Örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğü: SA 8000, işçilerin sendika kurma, sendikalara üye olma ve toplu pazarlık yapma hakkını tanır.

Ayrımcılık: SA 8000 işyerinde ırk, cinsiyet, din, ulusal köken, yaş veya engellilik temelinde ayrımcılığı yasaklar.

Çalışma saatleri: SA 8000, maksimum çalışma saatleri için standartlar belirler ve kuruluşların çalışanlarına dinlenme araları ve izin vermelerini gerektirir.

Ücretler ve yan haklar: SA 8000, kuruluşların çalışanlarına temel ihtiyaçlarını karşılayan ve ailelerini geçindiren bir geçim ücreti ödemesini gerektirir.

Yönetim sistemleri: SA 8000, kuruluşların sosyal performansın standarda uyumunu ve sürekli gelişimini sağlamak için yönetim sistemleri kurmasını ve sürdürmesini gerektirir.

SA 8000, kuruluşların çalışanlarına adil ve etik bir şekilde davranmasını sağlamak için bir dizi sosyal sorumluluk konusunu kapsayan kapsamlı bir standarttır. Kuruluşlar, SA 8000'i uygulayarak sosyal sorumluluğa olan bağlılıklarını gösterebilir ve çalışanlar, müşteriler ve yatırımcılar dahil olmak üzere paydaşlarıyla güven inşa edebilir.