Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

22000:2005 HACCP Gıda Güvenliği Sistemi

Güncelleme: 06/05/2019 13:19:00

Gıda zincirinin herhangi bir basamağında tüketim esnasında gıdadan kaynaklı bir tehlikenin bulunabilmesi nedeniyle gıda zincirinde, gıda güvenliği için etkin bir kontrolün bulunması önemlidir. Gıda güvenlik sistemi içerisinde maksimum faydayı sağlayabilmek için; kuruluş içindeki tüm yönetim ve ilgili birimler arasında düzenli ve işbirliği içerisinde olunması, hayata geçirilmesi ve gerektiğinde güncelleme yapılması gerekmektedir. ISO 22000 HACCP Gıda Güvenlik Sistemi; gıda zincirindeki güvenlik risklerini kontrol etmek ve düzeni sağlamak adına gıda yönetim sistemi için şartları belirler.

 

ISO 22000 HACCP standardı,

· Gıda güvenlik sistemi planlama, uygulama, sürdürebilme ve gerektiğinde güncelleme yaparak ürünlerin kullanım amacına göre tüketici için güvenli hale getirmek,

· Kanun ve düzenlere göre gıda güvenliği gereksinimlerine uygun olduğunu göstermek,

· Müşterinin gereksinimlerine göre değerlendirmek ve onlara değer vermek, tüketici memnuniyetini arttırmak adına güvenlik ile ilgili olarak uyumlu bir işleyişin olduğunu                göstermek,

· Gıda güvenliği konusuyla alakalı, gıda zinciri içerisindeki üreticiden tüketiciye kadar olan her safhadaki iletişimi etkin hale getirmek,

· Kuruluşun gıda güvenliği politikasına uygunluğunun garantisini vermek,

· Kuruluşun konu ile ilgili uyumluluğunun diğer gruplara göstermek ve/veya kendini değerlendirmek,

· Gıda güvenliği yönetim sisteminin bir dış kuruluştan destek alarak sertifikasyonu ve/veya tescili için çalışmak ve ISO 22000 HACCP standardına uyumluluğunu bildirmek.

 

ISO 22000 HACCP standardı, gıda zincirinin aşamalarında doğrudan (yem üreticileri, çiftçiler, hasatçılar, gıda bileşeni üretenleri, gıda üreticileri, satıcıları, gıda servisleri, hazır yemek firmaları, temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşları, taşıyıcıları, depolama ve dağıtım yapan kuruluşları vb.) veya dolaylı (temizlik ve sanitasyon ajanları, ambalaj malzemeleri, ekipman sağlayan kuruluşlar vb.) olarak yer alan kuruluşları da içermektedir.