Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

BİYOSİDAL DANIŞMANLIK

Biyosidal Danışmanlık

Güncelleme: 23/11/2020 00:00:00

Kelime anlamı olarak biyosit, biyolojik bir varlığı öldüren, canlı öldüren,kısaca canlıyokeden demektir. İçerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde biyosidal ürünler zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösterirler.

Biyosidal Ürünler; Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler, Koruyucular, Haşere Kontrolü İçin Kullanılan Biyosidal Ürünler ve Diğer Biyosidal Ürünler olmak üzere 4 ana gruba ayrılır.

 

 

EN KALİTE DANIŞMANLIK OLARAK KALICI RUHSAT BAŞVURUSU

 • Teklif sözleşme işlemleri
 • Müşteriden MSDS ve ETİKET varsa Ambalaj istenmesi
 • Bizler MSDS ve Etiketi düzenlerken firmada aşağıda ki evrakları hazırlar
 • Tüm evraklar tamamlanınca işletme sahibi ile birlikte işlemleri gerçekleştirmek…
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatının onaylı örneği,
 • Mesul müdür sözleşmesi (aslı veya onaylı örneği),
 • Mesul müdür diploma örneği,
 • Başvuru sahibinin unvanı ve adresi, adı, telefon ve faks numaraları, e-mail adresi,
 • Üretici, ithalatçı, dağıtıcı, formülatör, işlemci gibi başvuru sahibinin sıfatı,
 • Biyosidal ürünün adı,
 • Biyosidal ürünün ve aktif madde üreticisinin unvanı ve adresi,
 • Biyosidal ürünün eksiksiz bileşimi, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliğinin (IUPAC) adlandırması, yaygın ismi, EC numarası, CAS numarası, mg/l veya mg/kg olarak ifade edilmiş konsantrasyonu,
 • Biyosidal ürünün içerdiği maddelerin sınıflandırması, yoksa kendi geçici sınıflandırması,
 • Biyosidal ürünün sınıflandırma, etiketleme önerileri ile gerekçeleri ve (Değişik ibare:RG-12/3/2020-31066) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ambalaj hakkında gerekli bilgiler,
 • Biyosidal ürünün ürün tipi ve kullanım alanı,
 • Biyosidal ürünün acil durum için yeterince etkin olduğuna dair gerekli kanıt (kullanılan etken maddenin kullanım konsantrasyonunda etkin olduğuna ilişkin bilimsel literatürler),
 • Profesyonel, profesyonel olmayan, endüstriyel gibi kullanıcı kategorisi,
 • Kullanım yeri bilgisi,
 • Katı, toz, granül, sıvı, gaz, aerosol gibi ürünün fiziksel hâli,
 • Güvenlik bilgi formu, yoksa güvenlik bilgi formu için öneriler,
 • Fiziko-kimyasal testler (Görünüm, Renk, pH, Yoğunluk, Aktif madde tayini)
 •  Etiket veya ambalaj örneği.

 

 

GENEL BİYOSİDAL ÜRÜNLER VE DEZENFEKTANLAR

Cansız nesneler üzerinde potansiyel olarak bulunan patojen mikroorganizmaların kimyasal maddeler ile miktarlarının kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesi ile sağlanan dezenfeksiyon sayesinde, bakteri ve fungusların gelişimini önleme ve öldürmeye ek olarak bazı hedef virüsleri de öldürebilmektedir.

Dezenfektanlar; 

mikroorganizmaları etkileme derecelerine,

etki mekanizmalarına,

kimyasal yapılarına

kullanım alanlarına

göre değişik şekillerde sınıflandırılır.

Enfeksiyonlardan korunabilmek için; özellikle sağlık alanında kullanılan dezenfektanlar Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir.

Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler ana grubunda yer alan ürün tipleri aşağıda sıralanmıştır:

1- Ürün Tipi: İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler
2- Ürün Tipi: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler
3- Ürün Tipi: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal
4- Ürün Tipi: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar
5- Ürün tipi: İçme suyu dezenfektanları.

 

 

HAŞERE KONTROLÜ İÇİN KULLANILAN BİYOSİDAL ÜRÜNLER

Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin kontrolünde kullanılan ürünlerdir.

14- Ürün Tipi: Rodentisitler
Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin kontrolünde kullanılan ürünlerdir.

15- Ürün Tipi: Avisisitler 
Kuşların kontrolünde kullanılan ürünlerdir.

16- Ürün Tipi: Mollusisitler
Mollusca grubu canlıların kontrolünde kullanılan ürünler.

17- Ürün Tipi: Pisisitler 
Balıkların kontrolünde kullanılan ürünler, bu ürünlere balık hastalıklarında kullanılan tedavi ürünleri dâhil değildir..

18- Ürün Tipi: Insektisitler
Akarisitler ve diğer artropodların kontrolünde kullanılan ürünler.

19- Kovucular ve Çekiciler
Zararlı organizmaların kontrolünde kullanılan ürünler (pire gibi omurgasız, ya da kuş gibi omurgalı), kovma ya da çekme özelliğinden dolayı, insan ya da hayvan hijyeninde dolaylı ya da dolaysız olarak kullanılan ürünlerdir.

 

 

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN ANALİZLERİ İÇİN YETKİLİ LABORATUVARLAR LİSTESİ 

1- Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı, ANKARA

Kimyasal analizler, stabilite testleri, biyolojik (haşere ve mikroorganizma) etkinlik testleri yapılmaktadır.
İletişim Bilgileri
Tel: 0 312 565 53 21
Fax: 0 312 565 51 71
Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cd. No:55 Sıhhiye/ANKARA

2- Hacettepe Üniversitesi Pestisit Araştırma ve Referans Laboratuvarı, ANKARA
Kimyasal analizler, stabilite testleri, biyolojik (haşere) etkinlik testleri yapılmaktadır.
İletişim Bilgileri
Sorumlusu: Prof. Dr. S. Levent TURAN
Tel: 0 312 297 86 17
Faks: 0 312 299 21 21
Adres: Beytepe/ANKARA

3- Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ARGEFAR), İZMİR
Mikrobiyolojik etkinlik testleri, kimyasal analizler, irritasyon ve stabilite testleri yapılmaktadır.
İletişim Bilgileri
Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Hasan ERTAŞ
Tel: 232 339 27 54
Faks: 232 339 09 88
Adres: Bornova/İZMİR

4- Akdeniz Üniversitesi Biyoloji ve Kimya Bölümü, ANTALYA
Kimyasal analizler, stabilite testleri, biyolojik (haşere ve mikroorganizma) etkinlik testleri yapılmaktadır.
İletişim Bilgileri
Sorumlusu: Doç. Dr. Hüseyin ÇETİN
Tel: (0242) 310 22 86
Faks: (0242) 227 89 11
Adres: Dumlupınar Bul. 07058 Kampüs/ANTALYA

5- Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve AR-GE Laboratuvarları, İSTANBUL
ISO/IEC Standard 17025 akreditasyonu kapsamında yer alan kimyasal analizler, potens testleri, toksikoloji ve irritasyon (tahriş) testleri, stabilite testleri, genotoksisite, sitotoksisite, mikrobiyolojik etkinlik testleri, virüs etkinlik denemeleri yapılmaktadır.
İletişim Bilgileri
Sorumlusu: Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN
Tel :   0 216 578 00 00 / 3176
Faks:0 216 578 08 29 
e-Posta : yu-bal@yeditepe.edu.tr
Adres: İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 26 Ağustos Yerleşkesi Ataşehir/İSTANBUL

6- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı, SAMSUN
Kimyasal Analizler ve stabilite testleri yapılmaktadır.
İletişim Bilgileri
Sorumlusu: Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY
Tel: 0 362 312 19 19/2800
Faks:0 362 457 69 22
Adres: Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN

7- On dokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, SAMSUN
Biyolojik (haşere) etkinlik denemeleri yapılmaktadır.
İletişim Bilgileri
Sorumlusu: Prof. Dr. Celal TUNCER
Tel: 0 362 312 19 19
Faks: 0 362 457 60 34
Adres: Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN


8- Yeditepe Üniversitesi İlaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihaz Ar-Ge ve Analiz Laboratuvarı (YÜEF-İKTAL), İSTANBUL
Kimyasal analizleri, toksikoloji, irritasyon (tahriş) ve sitotoksisite testleri yapılmaktadır.
İletişim Bilgileri
Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ebru Türköz ACAR
Tel: (0216) 545 31 91
Faks: (0216) 545 31 96
Adres: İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 26 Ağustos Yerleşkesi Ataşehir/İSTANBUL

9- İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İSTANBUL
Biyosidal ürünlerin kimyasal analizleri, toksikolojik ve eko-toksikolojik deneyler, sucul organizmalar ve indikatör türler üzerinde canlı deneyleri, letal konsantrasyon ve letal doz denemeleri yapılmaktadır.
İletişim Bilgileri
Sorumlusu: Prof. Dr. Meriç ALBAY
Tel: (0212) 455 57 00/16401-16441
Faks: (0212) 514 03 79
Adres: Ordu Cd. No:200 Laleli/İSTANBUL

10- Tübitak Marmara Araştırma Merkezi (Mam) Gen Mühendisliği Ve Biyoteknoloji Enstitüsü Analiz Laboratuvarı, Gebze/KOCAELİ
Biyosidal ürünlerin insanlar üzerindeki toksikolojik etkilerine bakılmaktadır. Akut toksite (zehirleyicilik) , deri ve göz tahrişi, deri sensizitasyonu (ilaç alerjisi) ve gereken hallerde; solunum sensizitasyonu, sub-kronik toksisite, mutajenisite/genotoksisite testleri yapılmaktadır. Ayrıca ISO 10993 ( tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi) kapsamında; biyouyumluluk ve toksisite testleri (sitotoksisite, duyarlılık, irritasyon, sistemik toksisite, akut, subakut, subkronik toksisite gibi ) ve implantasyon testleri yapılmaktadır.
İletişim Bilgileri
Sorumlusu: Doç. Dr. Fatıma YÜCEL
Tel: 0 262 677 33 36
Faks: 0 262 643 04 70
Adres: p.k. 21 41470 Gebze/KOCAELİ

11- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarları, ADANA
Biyosidal ürünlerin kimyasal analizleri, biyolojik (haşere) etkinlik testleri ve stabilite testlerini yapma yetkisi verilmiştir.
İletişim Bilgileri
Sorumlusu: Prof. Dr. Davut ALPTEKİN
Tel: 322 338 72 19
Faks: 322 338 65 72
Adres: Balcalı Yerleşkesi 01330 ADANA

12- Kalite Sistem Merkez Laboratuvarları A.Ş., İSTANBUL
ISO/IEC Standard 17025 akreditasyonu kapsamında yer alan, biyosidal ürünlerin kimyasal analizleri, mikrobiyolojik etkinlik testleri, iritasyon testleri ve stabilite testlerini yapma yetkisi verilmiştir.
İletişim Bilgileri
Sorumlusu: Sabanur DEMİRCİ
Tel: (0 216) 445 27 27
Faks 0 216 416 07 08
Adres: Değirmen Sk. Ar Plaza B Blok No:16 Kozyatağı/İSTANBUL

13- Ege Üniversitesi Egemikal Çevre Sağlığı Laboratuvarı, İZMİR
 ISO/IEC Standard 17025 akreditasyonu kapsamında yer alan, biyosidal ürünlerin kimyasal analizleri, mikrobiyolojik etkinlik testleri, iritasyon testleri biyoloji etkinlik (haşere) ve stabilite testlerini yapma yetkisi verilmiştir.
İletişim Bilgileri
Sorumlusu: Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR
Tel: (0 232) 311 50 20
E-posta: egemikal@gmail.com
Faks 0 232 311 50 21
Adres: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü arkası, 35100 Bornova/ İZMİR

14- Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya ve Biyoloji Bölümü Laboratuvarları, ANKARA
Biyosidal ürünlerin kimyasal analizleri, mikrobiyolojik etkinlik testleri ve stabilite testlerini yapma yetkisi verilmiştir.
İletişim Bilgileri
Sorumlusu: Prof. Dr. Leyla AÇIK Tel: (0 312) 202 11 85
Prof. Dr. A. Rehber Türker Tel: (0542) 685 25 37
Doç. Dr. Servet Çete Tel: (0531) 458 38 36
Faks: (0 312) 212 22 79
Adres: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Laboratuvarları Teknikokullar 06500 ANKARA

15- Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi SARGEM Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı, KONYA
18 ve 19 numaralı ürün tipleri için biyolojik etkinlik testleri yapılmaktadır.
İletişim Bilgileri:

Tel: (0 332) 223 54 88

Faks: (0 332) 223 54 90

Adres: Dedekorkut Mah. Beyşehir Cad. No:9 Meram KONYA

16- Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, ŞANLIURFA
Biyolojik etkinlik testleri yapılmaktadır.
Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Şahin TOPRAK
Tel: 0414 3186435
Fax: 0414 3440051
Adres: Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa

17 - Vektorsan Biyosidal Ürünler Araştırma Uygulama Danışmanlık - Oner KOÇAK
Ürün tipleri 18 ve 19 olan biyosidal ürünlerin biyolojik etkinlik denemeleri yapılmaktadır.
İletişim Bilgileri:
Sorumlusu: Dr. Oner KOÇAK
Tel.: (312) 385 77 76
e-Posta: onerkocak@gmail.com
Adres: İlkyerleşim Mahallesi 1904 Cadde No:104 Batıkent 06370 Yenimahalle/ANKARA

18- GDA Laboratuvar Hiz. Gıda Kim. Çev. Eğt. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
ISO/IEC Standard 17025:2005 akreditasyonu kapsamında yer alan, biyosidal ürünlerin fiziko-kimyasal analizleri ile mikrobiyolojik etkinlik testlerini yapma yetkisi verilmiştir.

İletişim Bilgileri:
Sorumlusu: Erol ARIKAYA
Tel.: (216) 518 05 57-58-59-62
Faks:(216) 518 05 60
e-Posta: info@gda.com.tr bilgi@gda.com.tr
Adres: İdealtepe Mah. Dik Sok. No:25 Maltepe/İSTANBUL

19-Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ISO/IEC Standard 17025:2005 akreditasyonu kapsamında yer alan, biyosidal ürünlerin fiziko-kimyasal analizleri ile mikrobiyolojik etkinlik testlerini yapma yetkisi verilmiştir.

İletişim Bilgileri:
Sorumlusu: Sevim RAZAK
Tel.: (212) 676 78 66 pbx
Faks: (212) 695 20 31
e-Posta: info@ekoteks.com
Adres: Esenyurt Firüzköy Bulvarı No:29 Avcılar/İSTANBUL

20-Antimikrop Antimikrobiyal Mad. Lab. Ar-Ge Müh. ve Dan. Hizm. Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

ISO/IEC Standard 17025:2017 TURKAK ve ISO/IEC Standard 17025:2017 NAC akreditasyonları kapsamında yer alan, biyosidal ürünlerin fiziko-kimyasal analizleri ile mikrobiyolojik etkinlik testlerini yapma yetkisi verilmiştir.