Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

SÜRDÜREBİLİRLİK DANIŞMANLIĞI

Ekolojik Ayak İzi Nedir?

Güncelleme: 12/01/2022 00:00:00

EKOLOJİK AYAK İZİ

Ekolojik Ayak İzi, insan aktivitelerinin ekosistemler üzerindeki etkisini ölçmek için geliştirilmiştir. Doğal kaynak arzı ile talep arasındaki ilişkileri ortaya koyduğundan; dengesizliklerin fark edilmesi ve çözüm üretilebilmesi için bilimsel bir temel oluşturmaktadır Fosil yakıtların tüketilmesinden dolayı ortaya çıkan sera gazları, küresel çapta bir ısınmayı getirmiştir. Bu ısınmaya büyük oranda insan faaliyetleri neden olmaktadır. Küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak görülen karbondioksit (CO2), metan ve azot oksit vb. sera gazlarının birikimi yoluyla atmosferin kimyasal bileşimi değişmiştir Temel olarak iki dayanaktan yola çıkılmaktadır I. tüketilen kaynakların ve üretilen atıkların izlenebilmesi, II. gereksinimlerin üretimi ve atıkların yok edilmesi için gereken biyolojik üretken alanın ölçülebilmesidir. Bu dayanaklardan yola çıkarak ulaşılan ekolojik ayak izleri, firmaların üretim ve tüketim ekseninde ne kadar biyolojik üretken alan kullandıklarını göstermektedir.