Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

EKOLOJİK ÜRÜN/HİZMET BELGELENDİRME

EKOLOJİK ÜRÜN /HİZMET BELGELENDİRME

Güncelleme: 12/03/2019 18:12:00
EKOLOJİK ÜRÜN /HİZMET BELGELENDİRME

Günümüzde ekolojik tarım dünyanın her yerinde hızla gelişmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde ekolojik ürünlere talep, arz edilenden çok fazladır. Bu bakımdan bütün ülkelerin kendi stratejilerini belirlemesi, fırsat alanları yaratması ve bir hareket planı hazırlaması gerekmektedir. Ekoloji, canlıların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Kökeni Latince olan bu kelime dilimize Fransızca’dan geçmiştir. Ekolojik ise Ekoloji ile ilgili ve ona uyumlu anlamına gelir.

 

Ekolojik Ürün Belgelendirmesi Hangi Ürün Guruplarını Kapsar?

 

Ekolojik ürün belgelendirmesi birçok ürün gurubunu kapsamaktadır. Her geçen gün değişen bu ürün guruplarından en temel olanları;
 • Temizlikte kullanılan ürünler (Deterjanlar vb.),
 • Tekstil ve giyim ürünleri (ayakkabı, elbise vb.)
 • Boyalar ve vernikler,
 • Elektrik-Elektronik ürünler (bilgisayarlar vb.),
 • Zemin kaplama ürünleri (parke, halı vb.),
 • Mobilyalar,
 • Bahçe ürünleri (yapay gübreler vb.),
 • Yağlama maksatlı ve besinlerde kullanılan yağlar,
 • Yatak takım ürünleri  (nevresim, alez vb.),
 • Kâğıtlar (fotokopi kâğıdı, tuvalet kâğıdı vb.).

 

Ekolojik Üretimin Temel İlkeleri
 • Üretim zincirinin tamamında sürdürülebilir bir sistem kurulması ve yüksek kalitede ve yeterli miktarda üretim yapılması
 • Üretim sistemi içinde, bütün canlı sistemler ve doğal döngü ile uyumlu olarak çalışılması
 • Geleneksel tarım sistemlerinden gelen geçmiş bilgilerin önemli olması ve bu bilgilerin korunması ve yararlanılması
 • Modern üretim tekniklerinin, doğal üretim süreçlerinin işleyişi paralelinde uygulanması
 • Toprak verimliliğin, üretim kapasitesinin esas olarak alınması ve yoğun girdi kullanımının aksine, uygun toprak işleme, rotasyon, yeşil gübreleme, hayvansal gübreleme ve kültürel, biyolojik ve mekanik yöntemler kullanılarak toprak verimliliğinin ve biyolojik aktivitenin yükseltilmesi ve uzun dönemde korunması
 • Hastalık ve zararlılar ile mücadele çalışmalarının, mevcut koşullar dikkate alınarak ve ürüne uygun tür, ırk ve çeşitler seçilerek, hayvansal veya bitkisel üretim ile uyumlu yürütülmesi
 • Tarımsal faaliyetler ile insan ve hayvan sağlığını ve doğal çevreyi etkileyecek her türlü kirliliğin en düşük seviyeye çekilmesi ve sentetik kimyasal gübre, ilaç, hormon ve katkı maddelerinin kullanılmaması
 • Hayvansal üretim yaparken, hayvanların doğal ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam koşullarının sağlanması
 • Üretim ortamında ve çevresindeki tarımsal ve doğal biyolojik çeşitliliğin korunması
 • Üretim faaliyetlerinin olabildiği ölçüde enerji tüketiminin düşürülmesi ve yerel ve yenilenebilir kaynakların kullanılması
 • Su sistemlerinin ve su kaynaklarının doğru kullanılması ve bunların korunması
 • Üretilen bütün ürünlerin, işleme ve paketleme işlemleri dâhil izlediği tüm aşamalarda, ekolojik ürün özelliklerini kaybetmemesinin sağlanması
 • Üretim ortamında ve çevresinde yer alan herkese, temel ihtiyaçlarını karşılayacakları sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması
 • Ekolojik bakımdan dengeli bir üretim, işleme ve dağıtım zincirinin oluşturulmasının teşvik edilmesi
 • Yerli ve yabancı ekolojik üretim kriterlerine uygun şekilde üretim yapıldığının bağımsız ve tarafsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ve bu şekilde tüketicilere ekolojik ürün güvencesinin verilmesi

 

Ekolojik üretim faaliyetlerinde sürdürülebilirlik kavramı her zaman ön planda tutulmaktadır. Üretimin sürdürülebilir olması, iki anlam taşımaktadır. Birinci anlamı doğal kaynakların uzun vadede korunması ve verimli olmasının garanti altına alınmasıdır. İkinci anlamı ise sosyal, ekonomik ve ekolojik açılardan dengeli bir üretim sistemi kurmaktır.

 

Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (The International Federation of Organic Agriculture Movements, IFOAM), ekolojik üretim ilkelerini şu şekilde açıklamaktadır:
 • Yüksek besleyici değere sahip ve yeterli miktarda, kaliteli gıda maddeleri üretmek
 • Üretim çalışmalarında, doğa koşullarına hükmetmek yerine, doğal sistemler ile uyumlu şekilde faaliyet göstermek
 • Bitki ve yaban hayatını canlandıracak nitelikte bir tarım sistemini desteklemek
 • Üretici kişi ve kuruluşlara yeterli gelir düzeyi temin etmek ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak
 • Ekolojik üretim sistemini bir yaşam şekli olarak kabul etmek ve geniş bir bakış açısı ile düşünmek


“Ekolojik Ürün Belgelendirme hizmetlerimizde sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Detaylı bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”