Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

BELGELENDİRME

COVİD-19 BELGESİ

Güncelleme: 12/11/2020 00:00:00

GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ

Küresel salgın nedeniyle işletmelerin önlem alması gereken kurallar gereği güvenli üretim belgesi önem kazanmıştır. Ülkemizi ve dünyamızı tehdit eden COVİD-19 kapsamında işletmelerin uyması gereken kurallar ve oluşturması gereken dokumanlar gerekmektedir. En Kalite Danışmanlık olarak işletmelerimizin uyması gereken kuralları birlikte gözden geçirip daha güvenilir daha uygun hale getirmekteyiz. İnceledeğimiz kriterler aşağıdaki gibidir;

Kuruluşta, ilgili tarafları da kapsayan işletmenin tüm alanlarını içerecek şekilde salgınlara yönelik özellikle COVID-19’a karşı bir risk değerlendirmesi mevcut mu?

Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı/Planları hazırlanmış mı? Bu eylem planı gerçekleştirilecek faaliyet, kaynak, sorumlu içermekte mi?

Gerekli olan iç ve dış iletişimleri planlamalı/belirlemelidir.

Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolünün oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan kaynakları tespit ve temin etmiş mi?

Mümkün olduğunca acil durumlarla başa çıkmak için görevde hazır, eğitilmiş en az bir kişi belirlenmiş mi?

Kuruluşa giriş yaparken ölçülen ve doğrulanan vücut sıcaklığı değeri en az 38ºC olan kişilerin ilk ölçümden en az15 dakika sonra tekrar ölçülmesi halen vücut sıcaklığı değeri 38ºC ve üstü olan kişilerin tesise alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna sevki ile ilgili metot belirlenmiş mi?

Virüsün bulaş yolları ve önlenmesine yönelik çalışanların/personelin düzenli eğitimi, uygun el hijyeni ve ortam temizliği ile COVID-19 farkındalığı sağlanmış mı?

İlgili kamu kurumları tarafından hazırlanan videoların, slaytların, posterlerin, broşürlerin uygun yöntemlerle yayımlanması sağlanıyor mu?

COVID-19 belirtileri gösteren kişilere yapılacak işlemler ile ilgili asgari olarak aşağıda belirtilen adımları içeren bir eylem planı ya da yöntem belirlenmiş mi?Aşağıdaki maddelerin güvence altına alınması sağlanmış mı?

Belirti gösteren kişinin tolere edebiliyorsa tıbbi maske takması sağlanır ve ayrı alana alınır, iş yeri hekimi ve yerel sağlık otoritesine bilgi verilerek sağlık kuruluşuna sevkinin sağlanması

Hastanın tedavisi için bulunulan yerdeki hastanenin pandemik polikliniğine yönlendirilmesi için yerel sağlık otoritesine durum bildirildikten sonra tedavinin ne şekilde devam edeceğine hekim karar verecektir ancak iş yerinde tedavi süreci devam edemez.

Hasta personel iş yerinde çalışmaya devam etmemeli, tıbbi bakım ihtiyacı ise kuruluşun sağlık personeli tarafından verilebilmesi,

Sadece bu hasta kişi tarafından kullanılmak üzere bir oda/tuvalet belirlenmesi,

Hasta kişinin işletmede ortak alanları kullanmasının sınırlandırılması,

Sürekli maske takmasının sağlanması, öksürme hapşırma sonrası mutlaka el hijyeni sağlanması, çevre temasının minimuma indirilmesi, 

Maske kullanımı hasta kişi tarafından tolere edilemezse, ağzı kaplayacak şekilde pamuklu bez (tek kullanımlık mendil) sağlanması ve kullanım sonrasında hemen bir tıbbı atık torbasına atılması. Tıbbi atık torbası mevcut değilse, sağlam çift plastik torbaya yerleştirip, kapatılması ve evsel atık olarak atılmasının sağlanması; ellerin sabun ve suyla veya alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmesinin sağlanması,

Hastanın izole edildiği odanın havalandırılmasının sağlanması,

Belirgin COVID-19 semptomları (ateş, kuru öksürük veya nefes almada zorluk) olan bir kişi ile ilgilenirken, maske, göz koruması, eldiven ve önlük dahil olmak üzere her zaman ek koruyucu donanım kullanılması. Kullanılan koruyucu donanımın dikkatlice (maskenin ön yüzüne temas edilmeden ve diğer koruyucuların kirli yüzeylerine temastan kaçınarak) çıkarılması,

İlk önce eldivenler ve elbisenin çıkarılması, el hijyeni yapılması, sonra göz koruması çıkarılması en son maskenin çıkarılması ve hemen sabun ve su veya alkol bazlı el antiseptiği ile ellerin temizlenmesi.

Belirtileri olan kişinin vücut sıvılarıyla temas eden eldivenleri ve diğer tek kullanımlık eşyaları tıbbi atık olarak kabul edilerek uygun şekilde bertaraf edilmesi.

Şüpheli COVID19 vakasının tahliyesi/transferi ile ilgili yöntem belirlenmiş mi? Hasta kişinin olası temaslılarının saptanması ve yönetimi, sağlık otoritesinin talimatlarına uygun olarak yapılacağı güvence altına alınmış mı?

Kuruluş bünyesinde ambulans var ise ambulans kullanımı ve dezenfeksiyonu ile ilgili Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberinde yer alan kurallar uygulanmakta mı?

Filyasyon/sürveyans

Kuruluşta şüpheli bir vaka tespit edildikten hemen sonra başlatılması, olası veya teyit edilmiş bir vakanın semptomlarının başlamasından 2 gün önce ve 14 gün sonra aşağıdaki maruziyetlerden herhangi birini yaşayan kişi/kişilerin tespiti için Sağlık Bakanlığı ile iletişim yöntemi belirlenmiş mi?

Olası veya teyit edilmiş bir vakayla 1 m içinde ve 15 dakikadan fazla yüz yüze teması;

Olası veya teyit edilmiş bir vakayla doğrudan fiziksel teması;

Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmadan muhtemel veya doğrulanmış COVID-19 hastalığı olan bir hastaya doğrudan temas, bakım sağlayan kişilerin ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen diğer durumlarının güvence altına alınması.

EN KALİTE DANIŞMANLIK OLARAK İŞLETMEYE

Eğitim verilmesi

Atık Yönetimi

İşletme Girişi Güvenlik Danışma bölümünde yapılacaklar

Bekleme Alanı Lobi bölümünde uyulması gereken kurallar

Restoran Yemekhane bölümünde uyulması gereken kurallar

Üretim Alanları bölümünde uyulması gereken kurallar

Ofisler bölümünde uyulması gereken kurallar

Toplantı Salonları bölümünde uyulması gereken kurallar

Revir Sağlık Birimi bölümünde uyulması gereken kurallar

Asansörler bölümünde uyulması gereken kurallar

Seyahat Kuralları uyulması gereken kurallar

İşletme Hizmet Araçlarında uyulması gereken kurallar

Personel Servisleri uyulması gereken kurallar

Tuvaletler ve Lavabolar bölümünde  uyulması gereken kurallar

Personel Soyunma Odaları ve Duşları uyulması bölümünde gereken kurallar

Misafirhane Yatakhane bölümünde uyulması gereken kurallar

Kreşler bebek bakım ve emzirme odaları bölümünde uyulması gereken kurallar

Çamaşırhane hizmetleri bölümünde uyulması gereken kurallar

Temizlik

Belgelendirme