Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

Güncelleme: 06/05/2019 13:19:00

İş yerinde var olan yada dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, belirlenen tehlikelerin riske dönüşmesine yol açacak faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek değerlendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmalardır.  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri 01/01/2013 tarihinden itibaren risk değerlendirmesi yaptırmak zorundadır.

 

İşyerinize yaptırdığınız risk değerlendirmelerinin süresi tehlike sınıflarına göre değişiklik göstermektedir.
Buna göre , az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin risk değerlendirmesi yenileme süresi en geç 6 yıl , tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin risk değerlendirmesi yenileme süresi en geç 4 yıl , çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinin risk değerlendirmesi yenileme süresi ise en geç 2 yıldır.

 

EN KALİTE DANIŞMANLIK olarak işletmelere

 

-Mevcut Durum analizi

-Saha ziyareti (keşif) yaparız

-Durum değerlendirmesi

-Ölçüm analiz ve istatistikler

-Risklerin derecesini belirleme

-Rapor yazılması

Ve işletme ile raporun paylaşılması

Gereken önlemlerin aldırılması

Risk Analiz Süreç prosesimizde risk puanı ve risk derecesinin belirlenmesi amacıyla;
RİSKİN DERECESİ X RİSKİN PERİYODU = RİSK PUANI (RİSK SINIFI) formülü kullanılmaktadır.

 

4.1.2. RİSKİN DERECESİ: Riskin firmayı ne ölçüde etkileyeceği, doğrudan mı dolaylı yollardan kaliteye, müşteri siparişine, memnuniyetine etkilerinin belirtildiği 1-5 puan arası değer alan puanlama sistemidir.

 

4.1.3. RİSKİN PERİYODU: Belirlenen riskin 1 yıl içerisindeki tekrar etme olasılığı üzerinden yapılan 1-5 arasında değer alan puanlama sistemidir.

 

4.1.4. RİSK PUANI: Riskin Derecesi ve Periyodunun çarpımı sonucunda elde edilen ve riskin firmamız için tehlike sınıfını belirleyen sayıdır.

4.1.5. RİSK SINIFI: Elde edilen risk puanlarını görsel olarak gösterme amaçlı oluşturulmuş 3 renkten oluşan bir görsel anlatımdır.

 

4.1.6. RİSKİN DERECESİ: Riskin firmayı ne ölçüde etkileyeceği, doğrudan mı dolaylı yollardan kaliteye, müşteri siparişine, memnuniyetine etkilerinin
belirtildiği 1-5 puan arası değer alan puanlama sistemidir.

 

4.1.7. RİSKİN PERİYODU: Belirlenen riskin 1 yıl içerisindeki tekrar etme olasılığı üzerinden yapılan 1-5 arasında değer alan puanlama sistemidir.


4.1.8. RİSK PUANI: Riskin Derecesi ve Periyodunun çarpımı sonucunda elde edilen ve riskin firmamız için tehlike sınıfını belirleyen sayıdır.


4.1.9. RİSK SINIFI: Elde edilen risk puanlarını görsel olarak gösterme amaçlı oluşturulmuş 3 renkten oluşan bir görsel anlatımdır.


4.1.10. YEŞİL RİSK DERECESİ: Önceliği ve önemi en düşük seviyedeki riski ifade eder.


4.1.11. TURUNCU RİSK DERECESİ: Orta seviyede aciliyeti ve önem gerektiren riskleri ifade eder.


4.1.12. KIRMIZI RİSK DERECESİ: Yüksek önemdeki birincil riskleri ifade eder.


4.1.13. Renkler aksiyon öncesi ve aksiyon sonrası risk derecesini görselleştirmesi açısından ayrıca değerli kabul edilir. Renksiz yazıcı çıktılarında renklerin anlaşılabilmesi amacıyla ilgili renk alanları içerisine yazıyla renk adı da eklenmektedir.