Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

KALİTE STANDART EĞİTİMLERİ

ISO 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYON EĞİTİMİ

Güncelleme: 08/05/2019 18:16:00

ISO 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYON EĞİTİMİ

ISO 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYON EĞİTİMİ

Test laboratuvarları için daha belirgin bir standart olan ISO 17025; ISO 9000 Standardının ISO 25 ile kaynaştırılmasından sonra oluşmuştur. ISO 17025 bazı spesifik özellikler içermekle birlikte,  kalite yönetim şartları olan ISO 9000 kalite standarda olan kalite yönetim sistemine benzer şartların laboratuvar için uyarlanmış halidir.

 

Test raporu / kalibrasyon sertifikası hizmeti sunan laboratuvarların ürettikleri sonuçları ulusal veya uluslararası arenada kabul görebilmesi ve deney  sonuçlarının kalitesini teminini sağlayabilmesi amacıyla laboratuvarlarda kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi için standardın şartları açıklamak, etkin dokümantasyon sistemini oluşturmak ve tetkik etmek için katılımcılara eğitim sunmaktayız.

 

Eğitimin İçeriği:

Laboratuvarın tüzel kimliğinin değerlendirilmesi Laboratuvarın müşterisi ve memnuniyetinin sağlanması Laboratuvar altyapısının ortaya çıkarılması ve kaynak planlama Laboratuvar taşeronu ve tedarikçisi Test ve kalibrasyon metotlarının belirlenmesi ve validasyonu Laboratuvar ekipman yönetimi – Kalibrasyon ve izlenebilirlik Laboratuvar personeli yönetim Test raporu / Kalibrasyon sertifikasının kalitesinin sağlanması Laboratuvar kalite kontrol sisteminin oluşturulması Laboratuvar iş akışının oluşturulması Laboratuvar kalite yönetim sistemi Laboratuvar üst yönetimine sunum kapsamının belirlenmesi Laboratuvar akreditasyonu ve proje yönetimi 

 

Laboratuvar Dokümantasyon Yönetimi :

ISO 10013 standardına uygun doküman tanımı ve türleri  Doküman ihtiyacının tespiti  Doküman kontrol prosedürü oluşturulması  Dış kaynaklı dokümanların yönetimi  Kalite el kitabı yapısının oluşturulması  Standart Operasyon prosedürlerinin oluşturulması  Rehber dokümanların tespiti

 

Laboratuvar İç Tetkiki :

ISO 19011 standardına göre iç tetkik prosesinin oluşturulması İç tetkikçi niteliklerinin belirlenmesi İç tetkikçi seçimi ve değerlendirilmesi Etkin soru listesinin hazırlanması Test veya kalibrasyon metotlarının tetkiki Tetkiklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi Etkin Raporlama İç tetkiklerin etkinliğinin değerlendirilmesi

 

Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının kalite yönetim sistemi ve akreditasyon çalışmalarında görev alacak yönetici ve çalışanlar katılabilirler.

 

Eğitim süresi 2 gündür.

 

Eğitim sonunda sertifika verilecektir.