Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

KKDİK KİMYASAL KAYIT

KKDİK

Güncelleme: 22/12/2020 00:00:00

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'in (KKDİK Yönetmeliği) kayıt sürecinin başlayacağı tarih olan 31/12/2020'ye sayılı günler kaldı. 31/12/2020'den itibaren Kimyasal Kayıt Sisteminde (KKS) Kayıt Modülü aktif olacak ve sanayiciler girişlerine başlayabileceklerdir.

 

KKDİK Yönetmeliğine  göre;  31/12/2023  tarihinden  önce  kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen maddeler için yıllık miktar bir ton ya da daha fazla ise, 31/12/2020 ile 31/12/2023 tarihleri arasında Yönetmeliğin kayıt hükümleri uygulanır (Geçici Madde 2). 31/12/2023 tarihinden sonra ise kimyasallar kayıt edilmeden piyasaya arz edilemeyecektir.

 

KKDİK Yönetmeliği gereği imalatçı, ithalatçı ve tek temsilcilerin ortak kayıt yapabilmeleri  için;  öncelikle  KKS  aracılığıyla    ön-MBDF  göndermesi  gerekmektedir. Ön-MBDF  gönderen  firmalar;  MBDF  sorgulama  yaparak  aynı  maddenin  ön-MBDFsini göndermiş olan diğer firmaların iletişim bilgilerine ulaşabilmekte, bu sayede kayıt için gerekli olan veri ve maliyet paylaşımına ilişkin hususlar hakkında kayıt süreci öncesinde aynı madde imalatçı, ithalatçı ve tek temsilcileri ile irtibat kurabilmektedir.

 

Ön-MBDF'lerin  kayıtların  başlayacağı  31/12/2020  tarihinden  önce gönderilmiş olması, ortak kayıt sürecinin etkin işlemesi açısından büyük önem arz etmektedir.Ancak  kayıt  sürecinin  31/12/2023  tarihine  kadar  devam  edecek  olması  ve  31/12/2020 tarihinden  sonra  piyasaya  arz  edilecek  olan  maddeler  için  de  sistemin  aktif  olması açısından  31/12/2020  tarihinden  sonra  da  ön-MBDF  modülü  kapanmayacak  ve  işlevini sürdürecektir. 

 

KİMYASAL KAYDI KİMLER YAPTIRMALI?

 

Yurtdışından kimyasal veya karışım getiren firmalar, Avrupa dan kimyasal getiren yani ithal eden tüm firmalar kimyasal kayıt yaptırmak zorundadır. Kısaca ürünü millileştiren hangi firma ise kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır. Çevre ve Şehirciliğe karşı sorumluluk taşımaktasınız.

Türkiye den hammadde karışım alıyorsanız kayıt yükümlülüğünüz yok.

KKDİK, endüstrinin maddeleri insan sağlığını ve çevreyi olumsuz olarak etkilemeyecek şekilde üretmesi, ithal etmesi, kullanması ya da piyasaya sürmesi ilkesine dayanmaktadır.

 

 

EN KALİTE DANIŞMANLIK OLARAK KİMYASAL KAYIT DANIŞMANLIĞIMIZ

  • Teklif talep sözleşme
  • Ürün hammadde bilgisinin alınması
  • Tonajların alınması
  • Ön inceleme için formun doldurulması
  • Formun uzmanımızca ön incelemeden geçmesi
  • Muafiyet durumunun görüşülmesi
  • Ön başvurunun tamamlanması
  • Ve hammaddenin kaydının tamamlanması

 

 

Kimyasal kayıt danışmanlığı için öncelikle hangi ürünlerinizin kayıt altına alınması gerektiğiniz belirlememiz gereklidir. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Güvenlik bilgi formlarınız ve 2018 2019 2020 yılına ait tonajları gereken bilgilerdir. Bu bilgilere göre literatürden muafiyet kayıt edilecek olan madde incelemesi yapıyor. Kayıt altına alınması gerekenleri belirliyoruz.Sonrasında kayıt edilecek örneğin 1000 ürününüz var. Buna göre fiyat belirliyoruz.Ama işin en önemli aşamalarından biri ilk ön elemeyi yapmak ; kayıt edilmesi gerekenleri ayıklamaktır.Envanter İnceleme için 2018 – 2019 – 2020 yıllarında ithal edilen ürünlerin sayısına bağlı olarak değişecektir. Envanter İnceleme hizmeti aşağıdaki skalaya göre fiyatlandırılır. 

 

 

KKDİK İÇİN MERAK EDİLENLER

 

S-1) Geçmişte  aldığımız  veya imal edip sattığımız ancak bundan sonra alacağımız veya ithal edeceğimiz malların ön kaydını yaptırmamızın bir anlamı var mıdır?

Geçmiş ve  gelecekte karşınıza çıkacaksa yani bu ürünleri getirecekseniz bir kayıt no su edinmelisiniz

 S-2)   Bu durumda düzenli olarak sattığımız  ürünleri belirlememiz yeterli mi?

 Sattığınız ve satmayı planladıklarınız ( satmayı planladıklarınız için sonrada işlem yapabilirsiniz ama süreç daha yorucu     olacak devlet harç alacak )

 S-3) Bu tarihten sonra devreye girecek  ürünler için   nasıl bir yol izlenecek?

  Yine kayıt yapılacak ön kayıt ama maliyetli olacak harç vs.

 S-4) İthal edip sattığımız ürünlerde de aynı kayıt işlemi geçerli olacak mı ? Yoksa bize satan firmanın KKDIK kaydını olması   yeterlimidir?  

Onlar size kayıt nolu ürün veya hammadde veriyorlarsa sıkıntı yok.Aynı tedarikçi ile çalışmayacaksanız farklı yerlerden tedarik edecekseniz kaydı sizin yaptırmanız daha mantıklı olur.

S-5) Kendi kullanımı için madde imal eden ve bu maddeyi kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içinde piyasaya arz etmeyen bir firma, bu maddenin SE Bildirimini yapmak zorunda mıdır?

Hayır. Sadece SEA Yönetmeliği Madde 41 kapsamındaki maddelerin SE bildirimi yapılmalıdır.

S-6) Salım yapmayan yılda 1 ton veya üzerinde kanserojen bir maddeyi eşya içinde piyasaya arz eden bir firma, SE bildirimi yapmak zorunda mıdır?

SEA Yönetmeliği Madde-41 ine göre SE bildirimi yapma zorunluluğu yoktur.

S-7) Yılda 1 kg imal edilen ve piyasaya arz edilen zararlı maddenin SE Bildirimi yapılmalı mıdır?

Evet. Madde miktarına bakılmaksızın, SEA Yönetmeliği Madde-41 kapsamındaki maddelerin SE Bildiriminin yapılması gerekir. 

S-8) KKDİK Yönetmeliği, yılda 1 ton ve altında imal edilen ya da ithal edilen (tek başına, karışım içerisindeki ya da eşya içerisindeki) maddelere uygulanır mı?

Evet, çünkü KKDİK Yönetmeliği kapsamında pek çok yükümlülük bulunmaktadır. Kayıt yükümlülüğü, kayıt ettiren başına yılda 1 ton ve üzeri miktarlarda imal edilen ya da ithal edilen maddeler için uygulanır. Diğer taraftan; kayıt ettiren başına yılda 1 ton ve altında imal edilen/ithal edilen madde KKDİK Yönetmeliği kapsamına giriyorsa başka yükümlülükler de uygulanabilir. Bunlar miktardan bağımsız olarak maddenin kullanımına, kısıtlamalarına, iznine ve güvenlik bilgi formundaki hükümler gibi tedarik zincirindeki iletişime ait yükümlülükler olabilir.

S-9) Biyosidal ürünler ve bitki koruma ürünlerinde kullanılan maddeler KKDİK Yönetmeliği kapsamında mıdır?

Biyosidal ürünlerde kullanılan aktif maddeler, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında kayıt ettirilmiş olarak kabul edilir. Bununla birlikte kayıtta muafiyetten yararlanmak için bazı koşullar yerine getirilmelidir. Bu koşullar KKDİK Yönetmeliği Madde 16(2)’de ve Kayıt Rehberinde açıklanmıştır. 

Bitki koruma ürünleri ve bunların aktif bileşenleri Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamına girdiğinden bitki koruma ürünlerinde kullanılan aktif maddeler kayıt ettirilmiş olarak kabul edilir. Bu konu detaylı olarak Kayıt Rehberinde açıklanmıştır.

Aktif maddelerin sadece biyosidal ürünlerde ve bitki koruma ürünlerinde kullanılan miktarlarının KKDİK kapsamında kayıtlı olduğuna dikkat edilmesi önemlidir. Bu nedenle, maddenin biyosidal ve bitki koruma ürünlerinde aktif madde olarak kullanımları dışındaki diğer kullanımları kayıttan muaf değildir. Maddenin biyosidal ve bitki koruma ürünleri dışındaki kullanım miktarlarının kayıt ettirilmesi gerekir.

S-10) KKDİK Yönetmeliği doğada bulunan maddelere uygulanır mı ?

KKDİK Yönetmeliği Madde 4(h)’de tanımlanan doğada bulunan maddelere de uygulanır. Bununla birlikte; Ek 5, kimyasal olarak değiştirilmedikçe doğada bulunan mineraller, cevherler, cevher konsantreleri, ham ve işlenmiş doğal gaz, ham petrol ve kömürün de kayıttan muaf olduğunu belirtmektedir.Kimyasal olarak değiştirilmemiş doğada bulunan diğer maddeler;

SEA Yönetmeliği'ne göre zararlı olarak sınıflandırılma kriterlerini karşılamadıkça,

KKDİK Yönetmeliği Ek-13’de yer alan kriterlere göre kalıcı, biyobirikimli ve toksik veya çok kalıcı ve çok biyobirikimli olarak tanımlanmadıkça

KKDİK Yönetmeliği 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, 47 nci maddenin (e) bendinde bahsedilen yüksek önem arz eden madde olarak tanımlanmadıkça kayıttan muaftır. Kimyasal olarak değiştirilmemiş madde’ terimi KKDİK Yönetmeliği Madde 4(z)’de tanımlanmıştır. Ek 5’te yer alan farklı muafiyetler hakkında daha fazla açıklama Kayıt Rehberi yer almaktadır. 

S-11) KKDİK Yönetmeliği Ek 4’teki listede yer alan maddelerden türetilen değiştirilmiş maddelerin de kayıttan muaf olması söz konusu mu?

KKDİK Yönetmeliğinin Madde 2(5)(a)’sına göre Ek 4’te yer alan maddeler kayıttan muaftır. Ek 4’te listelenen maddeden türetilen değiştirilmiş maddeler, değiştirilmiş madde hala aynı EINECS girişine sahip ise kayıttan muaftırlar. Maddenin değiştirilmiş türevinin maddeyle aynı EINECS girişine sahip olup olmadığı vaka bazında belirlenen bir karardır. Bitkisel yağlar için örneğin soya fasülyesi yağının (EINECS no 232-274-4; CAS no: 8001-22-7) fiziksel olarak değiştirilmiş türevi açık bir biçimde aynı EINECS girişiyle kapsanmıştır. Buna kıyasla, kimyasal değişimden (örneğin hidrojenasyon) bahsedilmemiştir ve bundan dolayı aynı EINECS girişiyle kapsanmamıştır. Detaylı bilgiler için KKDİK Yönetmeliği Madde 4 birinci fıkrasının z bendine ve Kayıt Rehberine bakınız

S-12) Nano-ölçekteki maddeler KKDİK Yönetmeliği kapsamında mıdır?

 Evet, bu maddelerin insan sağlığı açısından ve çevresel özellikleri KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilmelidir. Potansiyel kayıt ettiren, maddenin partikül boyutunu dikkate almadan bu Yönetmelik kapsamında yükümlülüğü olup olmadığını değerlendirmelidir. Maddenin bu Yönetmelik kapsamında olduğu anlaşılırsa, Yönetmeliğin detaylı biçimde incelenmesi, maddenin partikül boyutuna bağlı zararlılık özelliklerine göre de ayrıca farklı hükümlerin uygulanabileceğini gösterebilir. Nano teknoloji biliminin gelişmesi, nano partiküllerin belirli bazı özelliklerini yansıtmak üzere ileride başka gereklilikleri de zorunlu kılabilir.

S-13) Eşya ithalatçılarının KKDİK Yönetmeliği kapsamında yükümlülükleri nelerdir?

 Bazı koşullarda eşya ithalatçıları eşyaların içindeki maddeleri Bakanlığa kayıt ettirmek veya bildirmek zorundadır (KKİDK Yönetmeliği Madde 8’e bakınız); bu yükümlülükler genel anlamda eşyaların üreticilerinin yükümlülükleri ile

 

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi (KGD) şunun için yapılır:

           

Zararlılık sınıfları ve kategorilerine göre zararlılık sınıflarının belirlenmesi de dahil olmak üzere maddelere özgü zararlılıkların değerlendirilmesi, KKDİK Tüzüğünün 15(4) Maddesinde listelenen özellikleri barındırıp barındırmadığının değerlendirilmesi. Bu özellikler şunlardır:

2.1 ila 2.4, 2.6 ve 2.7, 2.8 A ve B tipi, 2.9, 2.10, 2.12 başlıklarında yer alan zararlılık sınıfları 2.13  (kategori 1 ve kategori 2) , 2.14 (kategori 1 ve kategori 2) başlıklarında yer alan zararlılık sınıfı ve, 2.15  (A ila F tipleri) başlığında yer alan zararlılık sınıfı;

3.1 ila 3.6 başlıklarında yer alan zararlılık sınıfları 3.7 başlığında yer alan üreme fonksiyonları ve doğurganlık veya gelişim üzerine olumsuz etki,  narkotik etkiler dışında 3.8 başlığındaki etkiler, 3.9 ve 3.10 başlıklarında yer alan zararlılık sınıfları;

4.1 başlığında yer alan zararlılık sınıfı;

5.1 başlığında yer alan zararlılık sınıfı,

Veya PBT(3), vPvB(4) özellikleri

Bu sınıflar, kategoriler ve özellikler bundan sonra “15(4) Madde zararlılıksınıfları, kategorileri ya da özellikleri” olarak tarif edilecektir.

Etki gözlenmeyen seviyelerin (insan sağlığı için Türetilmiş Etki Gözlenmeyen Seviye, çevre için Tahmini Etkinin Gözlenmediği Konsantrasyonlar) türetilmesine imkan sağlayacak şekilde zararlılıkların sınıflandırılması, kalıcılık, biyo birikimlilik ve toksisite (PBT) ile ilgili özelliklerin değerlendirilmesi. Bu gerektiğinde yeni bilgilerin üretilmesini de içermektedir.

Ayrıca, maddenin 15(4) Madde zararlılık sınıfları, kategorileri ve özelliklerinden[1] herhangi birini karşılaması halinde, KGD aşağıdaki adımları içerecektir:

Maddenin yaşam döngüsü boyunca üretimi ya da kullanımından kaynaklanan

Çevre mevzuatı amacı ile yılda 10 ton ya da daha fazla miktarlarda üretilen ya da ithal edilen maddelerin kimyasal güvenlik değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi ve kimyasal güvenlik raporu hazırlanmasına yönelik Rehber Dokümana Giriş yapmaktır. Modül, kimyasal güvenlik raporunda (KGR) belgelendiği şekliyle kimyasal güvenlik değerlendirmesinin (KGD) hedeflenen sonuçlarına ve ana içeriğine dair genel bir bakışı da içermektedir. Ayrıca KGD’nin tekrarlanması sürecindeki etkin maliyet kararlarına kapsamlı bir bakış sunmakta, bu rehberin farklı unsurları arasında yol bulmayı kolaylaştırmaktadır.                           

kimyasal güvenlik değerlendirmesinin anlaşılması için gerekli olan temel unsurları açıklamaktadır. Tedarik zincirinde kimyasal güvenlik değerlendirmesi ile ilgili iletişim ve görevler Bölüm A.3’te ortaya konmuştur. Bölüm A.4 Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)kapsamındaki bir aktörün hangi durumlarda KGD gerçekleştirmesinin gerekebileceğini daha detaylı olarak açıklamaktadır.

Emisyonun  ve insanın ve çevreninmaruz kalmasının değerlendirilmesi (“Maruz kalma değerlendirmesi”). Maddenin kullanımları, kullanım koşulları ve emisyonu/maruz kalmaileilgili    yeterince detaylandırılmış bilgilerin oluşturulmasını içermektedir.

Emisyon/Maruz kalmayı takip eden risklerin karakterizasyonu (“risk karakterizasyonu”).

Son olarak insan sağlığına ve çevreye yönelik risklerin kontrol edilebilmesi için gerekli    olan üretim ve kullanım koşullarının tanımlanması ve belgelenmesi. Bu işletimkoşulları    (İK) ve risk yönetimi önlemlerini (RYÖ) içermektedir. KKDİK’de bu bilgi dizini “Maruz kalma senaryosu” (MKS) olarak anılmaktadır.

Değerlendirmenin amacı ortada bir risk olup olmadığına dair bir karar vermek yerine risklerin kontrol altında tutulacağı koşulları tanımlamak ve tarif etmektir. Tahmini maruz kalma seviyeleri öngörülen etkinin gözlenmediği seviyeleri (DNEL or PNEC) aşmadığı zaman riskler kontrol altında olarak nitelendirilmektedir. Etki gözlenmeyen seviyelerin belirlenemediği maddeler için risk karakterizasyonu işlemi beklenmeyen etkilerin önlenebileceği olasılığa dair yarı-nicel ya da nitel bir değerlendirmeden oluşmaktadır. Daha belirgin olarak, PBT ve vPvBkriterlerini karşılayan maddeler için, MKS’nin uygulanması yoluyla emisyon ve maruz kalma asgariye indirildiği zaman risklerin kontrol altında olduğu sonucuna varılabilmektedir. Ek olarak, fiziksel zararlılıklariçin, bu özelliklerden dolayı bir olayın meydana gelme olasılığı ve şiddeti, ihmal edilebilir düzeyde olmalıdır (Ek 1 Bölüm 6). Rehberin geri kalanında bu gereklilikler ‘risklerin kontrolü’ ve ‘kontrol altındaki riskler’ olarak anılacaktır.

Risk kontrolü; kullanım süresi ve sıklığı, maddenin herhangi bir faaliyet sırasındaki miktarı ya dakonsantrasyonu, ya da süreç sıcaklığı gibi söz konusu maddenin işletim koşullarını içermektedir. Ayrıca, yerel egzoz havalandırması, belli tür eldivenlerin giyilmesi, genel ya da belli tür atık su ya da egzoz gazı arıtımı gibi gerekli risk yönetimi önlemlerinin uygulanmasını da içermektedir.