Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

Güncelleme: 08/05/2019 18:31:00
KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

Kurumsallaşma; örgütsel olarak denge, tahmin edilebilirlik, kaynak artırımı, meşrulaşma ve de uygun kazanmak amacı ile kararlı bir şekilde organize olmamış, kısıtlı teknikli eylemler ve yapıların, düzenli, kararlı ve sosyal olarak çevreye uyum sağlamış bir şekilde içselleştirilerek, tüm çalışanlar ve yöneticiler tarafında bir bütün olarak algılanması ve buna bağlı olarak normlara, değerlere ve davranışlara da entegre olmasıdır.

 

Kurumsal yönetim; işletme ve paydaşlar arasında, kurumun stratejik yönünü belirlemede ve kontrol etmede etkinlik sağlayan bir yönetim olmakla beraber stratejik sıralama yaparak üst yönetme faaliyetleriyle de ilgilenir.

 

Kurumsal Yönetimin İlkeleri:

 

Kurumsal Yönetim anlayışı için: şeffaflık, hesap verilebilirlik, sorumluluk, adaletlilik ilkeleri tüm dünyada kabul görmüş ilkelerdir. Bu ilkeler ile amaçlanan:

 • Yönetim içindeki şeffaflığın belirlenerek ticari gizliliği dışındaki bilgilerin gerek organizasyon içinde gerek kamuya açık, net ve doğru bir şekilde aktarılmalıdır.
 • Yönetim kurulu üyelerinin paydaşlara karşı hesap verebilmelidir.
 •  Şirket yönetimi, organizasyon içindeki faaliyetlerde ve finansal durumu hakkında esas sözleşmeye, şirket içindeki düzene ve denetimine uyumlu olması gerekmektedir.
 •  Yönetim içerisinde olan veya pay ve menfaat sahiplerine adaletli davranılması gerekmektedir.

 

Böylelikle:

 • Menfaat sahiplerinin hak ve yükümlülükleri belirlenir.
 • Şirket yönetiminde şeffaflık oluşur.
 • Organizasyon içindeki güven artar.
 • Organizasyonun performansı artarak, istikrarlı bir büyüme ve de yüksek karlılık oluşur.

 

Kurumsallaşmanın boyutları:

 

Formalleşme:

 •  Denge kazandırır. Kontrol sağlar. Koordinasyon sağlar.

 

Profesyonelleşme:

 •  Adaptasyon kolaylaşır. Güven kazandırır. Örgüt kapasitesi artar.

 

Hesap Verebilirlik: 

 • Meşruluk kazandırır. Güven kazandırır.

 

Kültürel güç: 

 • Kontrol kolaylaşır. Koordinasyon kolaylaşır.

 

Tutarlılık:

 • Güven kazandırır. Meşruluk kazandırır.