Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

LİDERLİK ve ETKİN YÖNETİM EĞİTİMİ

Güncelleme: 08/05/2019 18:32:00
LİDERLİK ve ETKİN YÖNETİM EĞİTİMİ

LİDERLİK VE ETKİN YÖNETİM EĞİTİMİ

 

EĞİTİMİN AMACI:

Günümüzde değişimin ve yeni teknoloji gelişiminin çok hızlı olması nedeniyle rekabet ortamının artması işletmelerde liderlere olan ihtiyaçta artmıştır. Bu eğitimin amacı şirket yöneticilerinin daha çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek sevk ve idare kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamaktır. Organizasyonların performansını arttırmak, iş gücü kapasitesini maksimum düzeye çıkarmak, kalite standartları uygun olarak rekabet gücü oluşturmak, verimlilik, etkinlik ve hız konularında başarılı olmak adına modern bir yönetim anlayışına sahip olmak gibi amaçlar doğrultusunda lider yöneticilere ihtiyaçları vardır. Bu sebeple, organizasyonların işgücünü olumsuz etkileyebilecek veya işletmenin aleyhine olabilecek davranışlardan uzaklaştırmak, bireysel performansı ve motivasyonu en üst düzeyde tutabilecek, kariyer ve gelişim süreçlerinde etkili olacak takım ruhunu aşılamak ve aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmelerini sağlayabilecek lider yöneticiler yetiştirilmelidir.

 

Bu eğitim ile birlikte, yöneticilerin yol gösteren, birleştirici, motive edici, etkileyici, problemler karşısında çözüm odaklı, doğru analiz edip doğru değerlendiren liderlik vasıflarını kazanmaları hedeflenmektedir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Yönetici Kimdir
 • Lider kimdir
 • Lider- Yönetici farkları
 • Başarılı bir lider olmak için gereken özellikler
 • Liderlik davranışları
 • Liderlik stili ve türleri
 • Liderlik yaklaşımları
 • Kişilik türlerine göre liderlik
 • Bir lider neler yapmalı
 • Başarı stratejileri
 • Yeterlilikler
 • Karar ve kararlılık
 • Risk almak
 • Vizyonla gelişmek
 • Dürüstlük ve tutarlılık
 • Liderlerin çalışanlar üzerindeki etkisi
 • Etkin liderin stres yönetimi
 • Etkin lider nasıl kriz aşar
 • Etkin liderin zaman yönetimi
 • Liderlikte 3P kuralı
 • Özgün lider kuramı
 • Kendi liderliğini tanımlama