Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS&TDS

MSDS

Güncelleme: 23/11/2020 00:00:00

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS&TDS

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin Amacı; Piyasaya Arz Edilen Zararlı Maddelerin Ve Karışımların İnsan Sağlığı Ve Çevre Üzerinde Yaratabilecekleri Olumsuz Etkilere Karşı Etkin Kontrol Ve Gözetimi Sağlamak Üzere Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılmasına İlişkin İdari Ve Teknik Usul Ve Esasları Düzenlemektir.

Ülkemizde  13 Aralık 2014 tarihinde çıkarılan bir yönetmelik ile MSDS hazırlanması yasal olarak zorunlu hale getirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”te bu formlarla ilgili detaylara yer verilmiştir. Bu bağlamda, MSDS hazırlama hizmeti alınırken, ilgili formda aşağıdaki bilgilerin yer almasına dikkat edilmelidir:

 

Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken başlıklar aşağıdadır:

a) Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği,

b) Zararlılık tanımlanması,

c) Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi,

ç) İlk yardım önlemleri,

d) Yangınla mücadele önlemleri,

e) Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler,

f) Elleçleme ve depolama,

g) Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma,

ğ) Fiziksel ve kimyasal özellikler,

h) Kararlılık ve tepkime,

ı) Toksikolojik bilgiler,

i) Ekolojik bilgiler,

j) Bertaraf etme bilgileri,

k) Taşımacılık bilgisi,

l) Mevzuat bilgisi,

m) Diğer bilgiler.

 

MSDS HAZIRLAMA SÜRECİ UYULMASI GEREKENLER

İlgili kimyasalın TÜRK-SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılması

Yönetmeliğe göre uygun şekilde etiketlenmesi

MSDS hazırlama hizmeti verilen ürünün kaydının yapılması

Yurt dışından tedarik edilen bir ürünün MSDS mutlaka Türkçe olması veya tercüme edilmesi

Yurtdışına tedarik edilen bir ürünün MSDS i varsa ve yabancı dilde hazırlanmışsa bunun Türkçe’ye uygun tercüme edilmesi

Yurt dışına satılan bir ürün için MSDS hizmeti verilecekse formun ilgili ülke dilinde hazırlanması sunulması

Her ülkenin farklı bir MSDS hazırlama yönetmeliği mevcuttur. Bu nedenle, bu tür hizmet alınırken ilgili ülkenin yerel kanunlarına ve yönetmeliklerine de bakılmalıdır.

 

EN KALİTE DANIŞMANLIK OLARAK MSDS İÇİN

Teklif talep sözleşme

Ürün Bilgi Formununu tarafımızdan gönderilmesi

Talep eden işletme tarafından formun doldurulması

Kimyasal Değerlendirme Uzmanımız tarafından MSDS hazırlanması

MSDS in uzmanımız tarafından onaylanması

Talep eden işletmeye gönderilmesi