Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MSDS&TDS

MSDS

Güncelleme: 23/11/2020 00:00:00

 

 

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) NEDİR?

MSDS, Malzeme Güvenliği Bilgi Formu anlamına gelir. Diğer bir adıyla da Material Safety Data Sheet (MSDS)  bir maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile güvenli bir şekilde taşınması, depolanması ve kullanılması ile ilgili yönergeleri içeren bir belgedir. MSDS'ler, bir maddeyle ilişkili potansiyel tehlikeler ve maruz kalma risklerini en aza indirmek için alınabilecek önlemler hakkında önemli bilgileri iletmek için kullanılır.

 

MSDS'ler tipik olarak aşağıdaki bilgileri içerir:

 

Ürün tanımı: Bu bölüm, maddenin adını, üreticisini veya tedarikçisini ve acil durumlar için iletişim bilgilerini içerir.

Tehlikeli içerikler: Bu bölüm, maddede bulunan tehlikeli kimyasalları yüzdeleriyle birlikte listeler.

Fiziksel ve kimyasal özellikler: Bu bölüm, maddenin görünüşü, kokusu, kaynama noktası ve çözünürlüğü dahil olmak üzere fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklar.

Yangın ve patlama verileri: Bu bölüm, maddenin tutuşabilirliği, patlama limitleri ve yangınla mücadele önlemleri hakkında bilgi sağlar.

Sağlıkla ilgili tehlikeler: Bu bölümde, maruz kalma belirtileri ve ilk yardım önlemleri dahil olmak üzere, maddeyle ilişkili sağlık tehlikeleri açıklanmaktadır.

Reaktivite verileri: Bu bölüm, maddenin diğer maddelerle reaktivitesi ve ayrıca reaksiyonları önlemek veya kontrol etmek için alınması gereken önlemler hakkında bilgi sağlar.

Dökülme, sızıntı ve imha prosedürleri: Bu bölüm, güvenli imha talimatlarının yanı sıra, maddenin dökülmesini veya sızmasını temizlemek için yönergeler sağlar.

 

MSDS'ler genellikle yasalarca tehlikeli maddeler için gereklidir ve işçilerin, acil durum müdahale ekiplerinin ve genel halkın bir maddeyle ilişkili potansiyel tehlikeler hakkında bilgilendirilmesini sağlamak için önemli bir araçtır.

 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin Amacı; Piyasaya Arz Edilen Zararlı Maddelerin Ve Karışımların İnsan Sağlığı Ve Çevre Üzerinde Yaratabilecekleri Olumsuz Etkilere Karşı Etkin Kontrol Ve Gözetimi Sağlamak Üzere Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılmasına İlişkin İdari Ve Teknik Usul Ve Esasları Düzenlemektir.

 

Ülkemizde  13 Aralık 2014 tarihinde çıkarılan bir yönetmelik ile MSDS hazırlanması yasal olarak zorunlu hale getirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”te bu formlarla ilgili detaylara yer verilmiştir. Bu bağlamda, MSDS hazırlama hizmeti alınırken, ilgili formda aşağıdaki bilgilerin yer almasına dikkat edilmelidir.

 

MSDS, tehlikeli kimyasallar için potansiyel tehlikeler ve güvenli kullanım prosedürleri hakkında bilgi sağlayan bir belge olan Malzeme Güvenlik Veri Formu anlamına gelir. MSDS sertifikaları genellikle  belirli kimyasallar için MSDS belgelerini ürünün üreticisinden veya tedarikçisinden alabilirsiniz. Üretici veya tedarikçi iseniz MSDS hazılatmak için firmamız bünyesinde teknik hizmet veren Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz. Bakanlık onaylı Kimyasal Değerlendirme Uzmanlık sertifikası ile MSDS hazırlama yetkinliğine sahip kişilerce MSDS hazırlanması gerektiğini unutmayınız. 

 

 

Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken başlıklar aşağıdadır:

a) Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği,

b) Zararlılık tanımlanması,

c) Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi,

ç) İlk yardım önlemleri,

d) Yangınla mücadele önlemleri,

e) Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler,

f) Elleçleme ve depolama,

g) Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma,

ğ) Fiziksel ve kimyasal özellikler,

h) Kararlılık ve tepkime,

ı) Toksikolojik bilgiler,

i) Ekolojik bilgiler,

j) Bertaraf etme bilgileri,

k) Taşımacılık bilgisi,

l) Mevzuat bilgisi,

m) Diğer bilgiler.

 

 

MSDS HAZIRLAMA SÜRECİ UYULMASI GEREKENLER

 

 • İlgili kimyasalın TÜRK-SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılması
 • Yönetmeliğe göre uygun şekilde etiketlenmesi
 • MSDS hazırlama hizmeti verilen ürünün kaydının yapılması
 • Yurt dışından tedarik edilen bir ürünün MSDS mutlaka Türkçe olması veya tercüme edilmesi
 • Yurtdışına tedarik edilen bir ürünün MSDS i varsa ve yabancı dilde hazırlanmışsa bunun Türkçe’ye uygun tercüme edilmesi
 • Yurt dışına satılan bir ürün için MSDS hizmeti verilecekse formun ilgili ülke dilinde hazırlanması sunulması

Her ülkenin farklı bir MSDS hazırlama yönetmeliği mevcuttur. Bu nedenle, bu tür hizmet alınırken ilgili ülkenin yerel kanunlarına ve yönetmeliklerine de bakılmalıdır.

 

 

MSDS NE İŞE YARAR?


Malzeme Güvenlik Bilgi Formu  (MSDS), tehlikeli kimyasalların özellikleri, potansiyel tehlikeleri ve güvenli kullanım prosedürleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. MSDS, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç önemli amaca hizmet eder:

İletişim: MSDS, tehlikeli kimyasallarla ilgili önemli güvenlik bilgilerini işçilere, acil durum müdahale ekiplerine ve bunlarla temas edebilecek diğer kişilere iletir.

Tehlike tanımlaması: MSDS, fiziksel, kimyasal ve sağlık tehlikeleri dahil olmak üzere belirli bir kimyasalla ilişkili potansiyel tehlikeleri tanımlar.

Güvenli elleçleme: MSDS, maruziyeti en aza indirmek ve kazaları önlemek için kimyasalın güvenli kullanımı, depolanması ve atılması hakkında bilgi sağlar.

 

MSDS HANGİ ÜRÜNLER İÇİN ALINIR?

İnsan sağlığı veya çevre için tehlikeli veya potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen her türlü madde veya ürün için Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS'ler) hazırlanır. Bu, endüstriyel işlemlerde, imalatta ve inşaatta kullanılan kimyasalların yanı sıra temizlik maddeleri, böcek ilaçları ve piller gibi ev ürünlerini içerir. MSDS'ler ayrıca araştırmalarda, sağlık hizmetlerinde ve ilaçlarda kullanılan maddeler için gerekli olabilir.

Tehlikeli kimyasallarla temas edebilecek işçilerin ve diğer kişilerin bunlarla ilişkili potansiyel riskler hakkında bilgilendirilmelerini ve kimyasalın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağı, depolanacağı ve imha edileceğine ilişkin yönergelerin sağlandığından emin olmak için birçok ülkede genellikle MSDS'ler yasa gereği zorunludur. . MSDS'ler işyeri güvenliğinin önemli bir bileşenidir ve maruziyeti en aza indirmek ve kazaları önlemek için önemli bir araçtır.

 

EN KALİTE DANIŞMANLIK OLARAK MSDS DANIŞMANLIĞINDA

 • Teklif talep sözleşme
 • Ürün Bilgi Formununu tarafımızdan gönderilmesi
 • Talep eden işletme tarafından formun doldurulması
 • Kimyasal Değerlendirme Uzmanımız tarafından MSDS hazırlanması
 • MSDS in uzmanımız tarafından onaylanması
 • Talep eden işletmeye gönderilmesi

 

MSDS ÖRNEK DOSYASINA ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYABİLİRSİNİZ...

https://www.enkalitedanismanlik.com/tr/dokumanlar