Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

CE BELGELENDİRMESİ

OYUNCAK CE BELGESİ

Güncelleme: 12/03/2019 17:27:00

CE işareti üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü verirken kullanıcılarından ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlar. CE İşareti (belgesi), ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. Oyuncakların güvenliğiyle alakalı biçimde temel koşulları, dağıtımları, pazara sunumları,  üretimleri, denetim ile gözetimlerine ilişkin metotları ortaya koyan belgelere CE belgesi denilmektedir.Eski direktifte 88/378/EEC  “14 yaşından küçük çocuklar için oyun amacıyla tasarlanan veya çocukların oynamalarında kullanılmak üzere üretilmiş herhangi bir ürün veya materyal ” oyuncak olarak tanımlanmıştı. 2009/48/EC Yeni oyuncak direktifinde 14 yaşın altında çocuklar için tasarlanmış oyun oynak amacıyla ya da oyun için tasarlanmış her türlü ürün diye tanımlanmıştır. Üretilmiş olan oyuncaklarda CE İşareti olunması isteniyorsa, Oyuncak Güvenliği Yönergesinde (EN 71 Oyuncak Güvenliği) belirtilen temel güvenlik gereksinimlerini karşıladığından emin olunması gerekmektedir. El yapımı oyuncaklar da dahil olmak üzere tüm oyuncakların, hayır işleri için satılanlar veya yardım amacıyla bağışlananlar da dahil olmak üzere CE işareti taşımaları gerekir. Evde küçük bir ölçekte oyuncaklar yaparsanız (örneğin, hobiniz biraz para kazandırırken veya çocuklara bakarken) oyuncaklarınızı CE işaretine tabi tutmanız gerekmektedir.Oyuncaklarda CE Belgesi ´ne sahip olmak için tüm adımlar şöyledir:

Spesifik Testler
Güvenlik ve Avrupa standartlarına uygunluğunu doğrulamak için ürün üzerinde yapılacak teknik testlerdir.

Teknik Dosya
İmalatçı, ürünün teknik gerekliliklere uygunluğunu kanıtlayan tüm belgeleri topladığı, yetkililere sunulacak teknik dosya hazırlamalıdır. Bazı durumlarda bu kendi kendini belgelendirme, ürünün belirli teknik gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını doğrulaması gereken Onaylanmış Kurumlar tarafından değerlendirilmelidir.

Uygunluk Beyanı
Ürünün tüm yasal gerekliliklere uygunluğunu belgeleyen bir AB uygunluk beyanı hazırlamak ve imzalamak gerekir. Sadece bu noktada üretici, ürün ve ambalaj üzerine CE işaretini iliştirebilir, böylece Üye Devletler dolaşımını kısıtlayamayacak şekilde Avrupa Ekonomik Alanında pazarlayabilir. CE işareti, bir ürünün veya hizmetin adını koruyan Avrupa işaretinden tamamen farklıdır.


CE Oyuncak Konusunda Üretici Sorumlulukları

CE İşaretiyle İlgili Oyuncak Yönetmeliği‘ne uygun oyuncak ya da oyuncaklar; CE İşareti ile üreticilerinin ismi, ticaret unvanları, markalarıyla da adresi, oyuncağın üstüne ya da ambalajının görülebilecek ya da kolay olarak okunacak biçimde silinmeyecek şekilde oyuncağın üzerine veya ambalajına, etikete ya da broşürüne iliştirilmesi gerekir. Aşağıda bir üreticinin Oyuncak CE konusunda ki sorumlulukları yer almaktadır.

 • Oyuncağın öngörülebilir ve normal kullanım süresi boyunca temel güvenlik gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlandığından ve üretildiğinden emin olmak.
 • Üretilen oyuncaklar için güvenlik testlerini yaptırmak.
 • Teknik dosya ve belge hazırlanması ve bunların 10 yıl süreyle saklanması.
 • Oyuncak üzeri ya da ambalaj üzerinde teknik bilgilere yer vermek.
 • Oyuncaklar için yapılan şikâyetlerin araştırılması ve kaydedilmesi.
 • Uyumlu olmayan oyuncakların uyumlu hale getirip kayıt tutulması.
 • Tedarik zinciri ve diğer ekonomik ortaklardan CE Belgesi Talebi.
 • Aynı oyuncakların üretimde uygunluk sürekliliği sağlanmalıdır.
 
CE İşaretlemesi ve Genel İlkeleri

Oyuncaklarda CE Belgesi, o oyuncağın güvenli olduğunu ifade eder. Güvenli oyuncaklar, CE uygunluk işaretine sahiptir. Bu işaret, Avrupa Birliği tarafından oluşturulan AB direktifleri ile ürünün AB içinde pazarlanması ve üretilmesi için temel gerekliliklere sahip olduğunu gösterir. CE İşaretini ürününüze yapıştırabilmek için, öncelikle CE işaretini elde etmek için gerekli testleri (testler, denetimler vb.) geçtiğinizin kanıtı olarak bir EC Sertifikasına sahip olmanız gerekir. 2009/48/EC  Oyuncak Güvenliği Direktifi gerekliliklerini yerine getiren oyuncakların taşımaya hak kazandığı ce İşareti ili tüm Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde serbest dolaşım yani bir nevi pasaport işlevini görecektir. Ce Belge ile Avrupa Birliği ülkelerinde ürün gümrüklerden geçebilir.Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği şu bölümlerden oluşur:
 • Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği
 • Oyuncak (Güvenlik) Yönetmeliği
 • Mekanik ve Fiziksel Tehlikeler
 • Yanıcılık
 • Toksitite

 


CE TEKNİK DOSYA

CE İşareti ile ilgili AB tarafından çıkarılan direktiflerde, üreticiye ürünün direktifin öngördüğü gereklerin yerine getirildiğini ortaya koyan bir teknik dosya hazırlanması yükümlülüğü getirilmiştir. Teknik dosya, ürünün niteliğine ve teknik açıdan eğer üretici uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapmışsa bu standartlara, eğer üretici uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapılmamış ya da kısmen uymuşsa, fakat direktifte belirtilen gereklere uymuşsa, bu uygunluğu kanıtlamak için gerekli işlemleri içermektedir. Yani ürünün CE işaretini taşımasını haklı gösterecek her türlü dokümanın bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.Teknik dosya terimi her direktifte bu isim altında yer almasına rağmen, nitelik olarak aynı içerikli bir doküman farklı isimlerle mutlaka istenmektedir. Örneğin, Oyuncaklar Direktifinde Teknik Dosya olarak isimlendirilirken, otomatik olmayan tartı direktifinde tasarım dokümanı, basit basınçlı kapsar direktifinde tasarım ve üretim dosyası isimleri kullanılmaktadır. Bu isim olarak farklı ancak içerik olarak beklentilerin aynı olduğu dosyalardır.CE Teknik Dosya iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm uygunluk değerlendirme prosedürleriyle ilgili teknik verilerden oluşmaktadır.Teknik Dosyanın birinci bölümünde şunlar yer alır;
 • Üretici adı, adresi ve ürünün belirlenmesi
 • Üretici tarafından uygulanan uyumlaştırılmış standartların listesi ve temel gerekleri yerine getirebilmek için yapılan işlemler
 • Ürün tanımı
 • Ürün kullanma talimatı (varsa)
 • Ürün ayrıntılı planı (varsa)

 


Teknik Dosyanın ikinci Bölümünde şunlar yer alır;
 • Test Raporları
 • Ürünlerin ve işlevlerinin planları
 • Tanımları
 • Uygulanan Standartlar


Teknik Dosya, kontrol amacıyla yetkililere sunulmak üzere hazır hale getirilmelidir. Bu yükümlülük, üretici ya da üretici AB dışında ise üreticinin AB içindeki yetkilisi tarafından yerine getirilebilir. Üretici AB dışında ve temsilcisi yoksa ürünü AB pazarına sunan kişi bu yükümlülüğü üstlenmektedir. Üretici ya da diğer sorumlu kişi kontrol yetkilerine, öncelikle teknik verilerin açıklayıcı kısmı olan ilk bölümünü vermektedir. Dosyanın tamamı çok yönlü kontrolün yapılacağı durumlarda istenmektedir.

Diğer ticari markalar gibi, Oyuncaklara CE Belgesi, CE işareti de sahtecilik riskine maruz kalmaktadır. En iyi bilinenlerden biri CE-Çin İhracat işaretidir. Aslında, bu markaların grafik tasarımları çok az farklılık göstermektedir ve tüketici ürünlerin % 90´ında karıştırmaktadır. Cezalar hem hukuki hem de cezai açıdan çok ağırdır.


Ürünlerinde sahte CE işareti kullanan üreticiler aşağıdaki  cezalara maruz kalırlar:
 • 1.000 - 6.000 Euro arasında para cezası ödenmesi
 • Zarar gören kişi herhangi bir zarar için ceza davası açabilir (5 yıla kadar talep edilebilir).