Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

REACH KAYIT

REACH KAYIT NEDİR? NASIL YAPILIR?

Güncelleme: 14/03/2022 00:00:00

REACH NEDİR? REACH AÇILIMI NEDİR?

 

Reach kayıt, Avrupa Birliği’nde kimyasal maddelerle ilgili yayınlanmış birçok mevzuatın tek çatı altında toplanması ile birlikte  AB Tüzüğü olarak bilinir. Reach (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) kimyasalların Kaydı,  değerlendirilmesi,  izni ve kısıtlanması anlamına gelir. Çıkış tarihi ise 18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosunda kabul edilerek 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir.

AB Resmi Gazetesi’nin 30 Aralık 2006 ve L396 sayılı nüshada belirtilmesi ile hazırlanan son hali 29 Mayıs 2007 L136 sayılı nüshada yayımlanmıştır. Belirtilen tüzükte A.B üye ülkelerinde faaliyet gösteren firmaların, söz konusu olan kimyasal maddeleri, A.B örgütlenmesi içinde yer alan Avrupa Kimyasallar Ajansı yönetimindeki merkezine kaydettirmeleri zorunlu olduğu da belirtilmiştir.

REACH, Avrupa Birliği'nin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelen bir yönetmeliğidir. İnsan sağlığının ve çevrenin kimyasalların oluşturduğu risklerden korunmasını geliştirmek amacıyla 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

REACH yönetmeliği, kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde kullanılmalarını sağlamak ve kullandıkları veya ürettikleri maddelerin özellikleri ve tehlikeleri hakkında bilgi sağlamak için kimyasal maddelerin üreticilerine, ithalatçılarına ve alt kullanıcılarına sorumluluk yükler. Yönetmelik, Avrupa Birliği'nde yılda bir ton veya daha fazla miktarlarda üretilen, ithal edilen veya kullanılan tüm kimyasal maddeler için geçerlidir.

REACH'in aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç temel gereksinimi vardır:

Maddelerin kaydı: Şirketler, yılda bir ton veya daha fazla miktarlarda üretilen veya AB'ye ithal edilen tüm maddeleri kaydettirmelidir.

Maddelerin değerlendirilmesi: ECHA, maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki risklerini belirlemek ve yönetmek için kayıt dosyalarında sunulan bilgileri değerlendirir.

Maddelerin yetkilendirilmesi: Şirketler, yüksek önem arz eden ve daha güvenli alternatiflerle değiştirilemeyen belirli maddeleri kullanmak için izin başvurusunda bulunmalıdır.

Maddelerin kısıtlanması: ECHA, insan sağlığı veya çevre için kabul edilemez riskler teşkil etmeleri halinde belirli maddelerin kullanımını kısıtlayabilir veya yasaklayabilir.

REACH yönetmeliği, dünyadaki en kapsamlı kimyasal yönetmeliklerden biri olarak kabul edilir ve uygulanması, Avrupa Birliği'nde kullanılan kimyasalların güvenliğinde önemli gelişmelere yol açmıştır.

 

REACH KAYDI NEDİR?

 

REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals), kimyasallar alanında, Avrupa Birliği'nin 2006 yılında kabul edilen bir yönetmeliğidir. İnsan sağlığının ve çevrenin kimyasalların neden olduğu risklerden korunmasını iyileştirmeyi amaçlar. .

Bir REACH kaydı, REACH kapsamındaki kayıt sürecinin bir parçası olarak oluşturulan bir kaydı ifade eder. Avrupa Birliği'nde kimyasal üreten, ithal eden veya kullanan herhangi bir şirket, maddelerini Avrupa Kimyasallar Ajansı'na (ECHA) kaydettirerek REACH'e uymak zorundadır. Kayıt süreci, maddenin kimyasal özellikleri, kullanımları ve potansiyel tehlikeleri hakkında bilgi sağlamayı içerir.

REACH kaydında sağlanan bilgiler, kimyasalla ilişkili riskleri değerlendirmek ve insan sağlığını ve çevreyi korumak için kısıtlamalar veya izinler gibi ek önlemlerin gerekli olup olmadığını belirlemek için kullanılır. REACH kaydı, Avrupa Birliği'nde kimyasalların güvenli kullanımını sağlamak için kullanılan önemli bir belgedir.

 

REACH KAYDI NASIL YAPILIR?

 

İhracat yapmak isteyen firmalar için belirtilen “Reach Kayıt” aşaması için gereken her belgenin tamamlanması gerekir. En Kalite Danışmanlık firması olarak belirtilen her aşamada gereksinimlerinizi karşılayarak danışmanlık ve test hizmetleri vermekteyiz. Reach danışmanlık hizmetleri ise,

REACH analizi

SVHC maddelerin riskleri içeren risk analizi

REACH uygunluk belgesi

Madde envanteri

REACH ön kayıt hizmetler

Ön kayıt sırasında şirket temsilciliği

Aynı zamanda Reach Kayıt için laboratuvar desteği, teknik dosya derlemesi, Reach yetkilendirme belgesi, ECHA iletişim, AB üyesi olmayan ülkeler için “tek temsilci” hizmeti ve yeni maddelerin kaydı yapılır. Yukarıda belirtilen detaylar doğrultusunda firmanızın Reach kayıt sürecinden test sürecine kadar En Kalite Danışmanlık olarak en iyi hizmeti sağlamaya devam ediyoruz.

Reach kayıt yapılırken Türkiye’den A.B’ye yapılacak kimyevi madde ihracatı için ihracatçı firmaların Reach Sisteminin gerektirdiği şekilde, ihraç edecekleri ürünleri Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kaydettirmeleri gerekir. Aksi takdirde A.B’ ye yapılacak olan kimyasal madde ihracatının doğrudan etkilenmesi anlamına gelir. Bu sebeple de “Reach kayıt” yapılmadığı sürece ihracatın yapılması da firma açısından söz konusu olmaz. Belirtilen kayıt işleminin yapılması için öncelikle gereken kayıt aşamaları aşağıda belirtilmiştir,

Kimyasal maddeler için oluşturulan MSDS formu ve CSR’ nin  tutarlılık arz etmesi gerekmektedir.

Belirtilen aşamaların tamamlanması ve kısa sürede “REACH KAYIT” yapılması için En Kalite Danışmanlık firması olarak kısa sürede belirtilen aşamaları tamamlamanıza yardımcı olmaktayız. Kaliteli hizmet standardını en iyi şekilde sunmaya devam ediyoruz.

Avrupa Birliği'nde bir kimyasal maddenin üreticisi, ithalatçısı veya alt kullanıcısıysanız, REACH yönetmeliği kapsamında kayıt ettirmeniz gerekebilir. REACH kapsamında bir maddeyi kaydettirmek için izlenecek adımlar şunlardır:

Rolünüzü belirleyin: Maddenin üreticisi, ithalatçısı veya alt kullanıcısı olup olmadığınızı belirleyin.

Bilgi toplayın: Kimliği, kullanımları ve tehlikeleri dahil olmak üzere madde hakkında bilgi toplayın. Bu bilgiyi elde etmek için test yapmanız gerekebilir.

Hesap oluşturun: Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) web sitesinde bir hesap oluşturun ve bir kayıt numarası alın.

Teknik bir dosya hazırlayın: Madde hakkında gerekli tüm bilgileri içeren bir teknik dosya hazırlayın. Dosya, maddenin kimliği, kullanımları, özellikleri ve potansiyel tehlikeleri hakkında bilgi içermelidir.

Kaydı gönderin: Kayıt dosyasını REACH-IT sistemi aracılığıyla ECHA'ya gönderin. Dosya, maddenin hacmine ve tehlikelerine bağlı olan son kayıt tarihine kadar sunulmalıdır.

Ücreti ödeyin: Kayıt için uygun ücreti ödeyin.

Dosyayı güncelleyin: Mevcut olan herhangi bir yeni bilgi ile güncelleyerek kayıt dosyasını güncel tutun.

Bir maddenin REACH kapsamında kaydedilmesinin karmaşık bir süreç olabileceğini belirtmek önemlidir ve yönetmelikle uyumluluğu sağlamak için profesyonel tavsiye almanız veya ECHA rehberliğine başvurmanız önerilir.

 

REACH KAYIT NUMARASI NEDİR? FİRMALAR BUNU NASIL ALMAKTADIR?

 

Şirketler, Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından belirtilen kayıt sürecini takip ederek bir REACH kayıt numarası alabilirler. Bir maddeyi kaydettirmek için şirketler, kimliği, kullanımları ve potansiyel tehlikeleri de dahil olmak üzere madde hakkında gerekli tüm bilgileri içeren bir kayıt dosyası sunmalıdır.

Kayıt dosyası ECHA tarafından incelenip kabul edildikten sonra, maddeye bir REACH kayıt numarası atanacaktır. Kayıt numarası, kayıt ettirene verilen kayıt sertifikasına dahil edilecektir.

REACH kayıt numarasının, maddeye ve onu kaydeden şirkete özel olduğuna dikkat etmek önemlidir. Farklı bir şirket, maddeyi ürünlerinde kullanmak isterse, kayıt dosyasına erişmek ve maddeyi yasal olarak kullanmak için tescil ettirenden bir Erişim Mektubu (LoA) almaları gerekebilir.

 

REACH DEKLARASYONU NEDİR?

 

REACH beyanı, bir ürünün REACH yönetmeliğine uygunluğu hakkında bilgi sağlamak için kullanılan bir belgedir. Bir ürün veya eşyanın, özellikle yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC'ler) kullanımıyla ilgili olarak, REACH gerekliliklerine uygun olduğunu doğrulayan bir beyandır.

REACH uyarınca şirketler, maddenin konsantrasyonu ağırlıkça %0,1'in üzerindeyse ve madde REACH SVHC'lerin Aday Listesinde yer alıyorsa, ürünlerindeki SVHC'ler hakkında bilgi vermek zorundadır. Bir ürünün bu gerekliliklere uygun olduğunu doğrulamak için bir REACH beyanı kullanılır.

Beyan, ürünün üreticisi, ithalatçısı veya tedarikçisi tarafından sağlanabilir ve ürün etiketine veya beraberindeki belgelere dahil edilebilir. REACH beyanı tipik olarak madde(ler)in kimliği, madde(ler)in konsantrasyonu ve REACH gerekliliklerine uygunluğu teyit eden bir beyan gibi bilgileri içerir.

REACH beyanları, yönetmeliğe uygunluğu göstermesi ve ürünün insan sağlığı ve çevre açısından güvenliğini sağlamaya yardımcı olması nedeniyle Avrupa Birliği'nde ürün üreten veya satan şirketler için önemlidir.

REACH kayıt numarası, REACH yönetmeliği kapsamında başarılı bir şekilde kaydı yapılmış bir maddeye atanan benzersiz bir tanımlayıcıdır. Avrupa Birliği pazarında maddeyi tanımlamak için kullanılan 14 haneli bir sayıdır.

 

REACH BELGESİ NEDİR?

 

Bir REACH belgesi, REACH yönetmeliği kapsamında gerekli olan veya üretilen çeşitli belge türlerinden herhangi birini ifade eder. Bu belgeler şunları içerir:

Kayıt dosyaları: Kimyasal maddelerin özellikleri, kullanımları ve tehlikeleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan kapsamlı belgelerdir. Şirketler, REACH kayıt gerekliliklerine uymak için Avrupa Kimyasallar Ajansı'na (ECHA) kayıt dosyalarını sunmalıdır.

Güvenlik Bilgi Formları (SDS'ler): SDS'ler, kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde işlenmesi, kullanılması ve depolanması hakkında bilgi veren belgelerdir. Tehlikeli olarak sınıflandırılan maddeler için gereklidirler.

Kimyasal Güvenlik Raporları (CSR'ler): CSR'ler, kimyasal maddelerin tehlike ve risklerinin ayrıntılı bir değerlendirmesini sağlayan belgelerdir. Yılda 10 ton ve üzeri miktarlarda üretilen veya ithal edilen maddeler için gereklidir.

İzin başvuruları: Bunlar, şirketlerin yüksek önem arz eden ve daha güvenli alternatiflerle değiştirilemeyen belirli maddeleri kullanmak için izin başvurusunda bulunmak üzere ECHA'ya sunmaları gereken belgelerdir.

Kısıtlama önerileri: Bunlar, ECHA'nın insan sağlığı veya çevre için kabul edilemez riskler oluşturması durumunda belirli maddelerin kısıtlanmasını veya yasaklanmasını önermek için üretebileceği belgelerdir.

REACH belgeleri, kimyasal maddelerin güvenliği hakkında bilgi sağladıkları ve Avrupa Birliği işaretinde güvenli bir şekilde kullanılmalarını sağlamaya yardımcı oldukları için düzenleme sürecinin önemli bir parçasıdır.

Reach ile ilgili tüm taleplerinizde bize ulaşabilirsiniz. Reach kaydı ve Reach belgelendirme En Kalite Danışmanlık uzmanları tarafından yapılmaktadır.