Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

SEDEX DANIŞMANLIĞI

Güncelleme: 06/05/2019 13:58:00
EN KALİTE OLARAK SEDEX DENETİMİ İÇİN NELER YAPMAKTAYIZ?

· Teklif talep sözleşme işlemleri

· Mevcut durum analizi ( Firmanın varsa önceden geçirdiği denetimler)

· İnsan Kaynakları mevzuatı ( Firmanın 4857 sayılı yasaya uygun hale getirilmesi)

· İş Sağlığı ve güvenliği mevzuatı ( 6331 sayılı Kanunun getirdikleri)

· Çevre mevzuatı

· SEDEX dokümanları (Politikalar, Prosedürler, Talimatlar, Formlar)

· İç denetim

· Denetim kararı alınması

 

SEDEX DENETİMİNE HAZIRLANMA SÜRESİ NE KADAR?

SEDEX denetimine hazırlanma süresi işletmeden işletmeye değişiklik göstermektedir. Ama ortalama süre vermek gerekirse en hızlı şekilde 3 ila 8 hafta arasında müşterilerimiz, denetime hazır hale gelmektedirler. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına göre işlemleri yoğunlaştırıp 1 ay içinde denetime giren firmalarımızda olmaktadır.

 

SEDEX BELGE MİDİR?

SEDEX denetim sonucunda oluşan bir rapordur, belge değildir. Firmanızın karnesi gibi düşünebilirsiniz. Rapor sonucunda majör uygunsuzluklar olmasını hiç kimse istememektedir. SEDEX denetimi için doğru, etkin ve verimli danışmanlık almanız firmanızın lehine bir durumdur. Bu konuda bizler kaliteli ekibimizle işletmelere destek olmaktayız. Ekibimizde iş güvenliği uzmanı ve kaliteci arkadaşlar yer almaktadır.

 

SEDEX PLATFORMU NEDİR?

SEDEX (Tedarikçi Etik Data Paylaşımı) 150 den fazla ülkede 40.000 üye tarafından tedarik zincirleri konusunda sorumlu dünyanın en büyük iş birliği platformu, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Bir grup perakendeci tarafından 2001 yılında İngiltere de kurulmuştur. SEDEX, küresel tedarik zincirindeki etik riskleri tanımlamasına, yönetmesine ve hafifletmesine yardımcı olabilecek çevrimiçi veri tabanıdır. SEDEX iki ana amacı vardır bunlardan birincisi birden fazla denetim, anket ve sertifikalarla karşı karşıya olan tedarikçilerin yükünü hafifletmek. İkinci amaç ise küresel tedarik zincirlerinin etik performanslarındaki iyileştirmeleri ilerletmek ve izlenebilirliği sağlamaktır.

Tedarik zinciri standartlarını iyileştirirken denetim raporlarının paylaşımıyla tedarikçiler üzerindeki denetim yükünü hafifletiyor. SEDEX küresel tedarik zincirinde iş ahlakı ve sorumluluk uygulamalarında ilerleme ve iyileştirme sağlamaktadır. SEDEX tedarik zincirinizde etik ve sorumlu uygulamaları yönetmenin en etkili ve basit bir yoludur. İş sağlığı ve güvenliği, kalite departmanı, insan kaynakları, tedarikçi ilişkileri, satın alma, çevre gibi daha birçok ana noktanın iş ahlakı etiklik çerçevesinde denetlendiği bir rapordur.

 

SEDEX DENETİMİNİN İŞLETME İÇİN AVANTAJLARI NELERDİR?

· Pazar payında kurumsal bir kimlik

· Rekabetçi firmalara karşı üstünlük kazanmak

· Uluslararası alanda sürdürülebilirlik

· Çalışanların motivasyon artması ve güven duyması

· İş kazalarında azalma

· Kalite alanında lider olma

· Tedarikçi bağlılığını arttırma

 

SEDEX DENETİMLERİNİN DAYANAĞI MEVZUATLAR VE YÖNETMELİKLER NELERDİR?

· 4857 Sayılı İş Kanunu

· 6331 Sayılı Kanun

· Çevre Yönetmelikleri

· İSG Yönetmelikleri

· Uluslararası ILO İlkeleri

· SEDEX Platform Kuralları

 

SEDEX e üye olanlar 4 ana alanda bilgi depolar, paylaşır ve rapor eder. Bu 4 ana alan nedir?

· İş gören standartları

· Sağlık ve güvenlik

· Çevre

· İş ahlakı

 

İş Gören (İşçi) Standartları: “İşçi standartlarında dikkat edilecek hususlar, yasal çalışma saatleri, tüm çalışanlara eşit muamele, izinler, AB standartlarının yasal gereklilikleri, etik standartlar ve eşit haklar ile birlikte çocuk işçi çalıştırmama, taciz ve istismara karşıtlıktır.”

 

Sağlık ve Güvenlik: “İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek ve bunları hayata geçirmektir. 

 

Çevre: “Çevre ile ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uygun çalışmak, çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çalışanlara, çevreye, ülkeye ve dünyaya yaymaktır.”

 

İş Ahlakı: “İşletme içerisinde tüm çalışanların uyması gereken kurallar bütününe iş ahlakı denir. Ve üst yönetim kendisi de dahil olmak üzere politikalar belirleyip uygulamalı hayata geçirmelidir.”

 

Üyeler  dört ana temel alan üzerinde performans beyanında bulunmak için denetime hazırlanmaktadır. Tedarik zincirine denetim ile dahil olabilecek firmalar üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmelidir.

 

SEDEX üyeleri aşağıdaki gibi şekillenmektedir;

· Alıcılar (A üyeler ) , Alıcı, Tedarikçiler (AB üyeler) , Tedarikçiler (B üyeler) SEDEX sisteminde bulunan farklı işlevsel düzeylerini yansıtan 3 üyelik türü mevcuttur.

· Alıcı (A üyeler) olarak tedarikçilerinizin denetim raporlarını, düzeltici eylem faaliyetlerini, sertifikalarını ve etik verileriyle ilgili raporlarına ulaşabilirsiniz. Kısacası tedarikçilerinizin bilgilerine SEDEX ile eksiksiz ulaşmış olursunuz.

· Alıcı, Tedarikçi (AB üyeler), tedarikçi veri hakkında rapor çalıştırma ve tedarikçilerin ilerlemesini izleme kabiliyeti, etkili performans da iyileştirme sağlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda güvenli bir yerde şirket bilgilerinizi birden çok müşteriyle paylaşabilirsiniz.

· Tedarikçi (B üyeler) denetim raporlarınızı sertifikalarınızı düzeltici faaliyetlerinizi birden çok müşteriye ulaştırabilirsiniz.

· SEDEX e üye olmak onaylı bir tedarikçi anlamına gelmez, sürekli iyileşmeyi taahhüt eden tedarikçi olacağınız anlamına gelir.

SEDEX Üyeleri Etik Ticaret Denetimi (SMETA) dünyanın en yaygın kullanılan etik denetim formatlarından biridir. SMETA etik denetim tekniğinde iyi uygulamaların derlendiği bir denetim usulüdür. SMETA yeni bir davranış kuralı, yeni bir metodoloji veya bir sertifika işlemi değildir. SMETA denetimiyle bir tedarikçi birden çok müşteriye ulaşabilir. SMETA, SEDEX üyeleri için geliştirilmiş olsa da üye olmayanlarda bu denetimden faydalanabilir. SMETA metodolojisi ölçüm olarak Ethical Trade Initiative (ETI) kodunu ve yerel yasayı kullanmaktadır. SMETA denetimi 2 pillar ve 4 pillar olmak üzere iki seviyeden oluşmaktadır. 2 pillar denetim iş standartları ve sağlık güvenlik ile ilgili kısımları kapsarken, 4 pillar denetim çevre ile iş ahlakı ek modüllerini de eklemektedir. 4 pillar denetim daha geniş daha derinlemesine bir denetimdir. SEDEX denetimleri akreditasyon almış denetim firmaları tarafından yapılmaktadır.

 

Bizim ülkemizde bu denetimleri bağımsız  denetim kuruluşları yapmaktadır. SEDEX denetimleriyle;

· Zorla Çalıştırılmanın Önlenmesi

· Sendikalaşma/Toplu Sözleşme özgürlüğünün Kısıtlanmaması

· Çalışma Koşullarının İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun olması

· Çocuk İşçiliğin Önlenmesi & Genç İşçilik

· Ayrımcılığın Önlenmesi

· Çalışma Saatleri

· Ödemeler ve Diğer haklar

· Düzenli İstihdam

· Disiplin Uygulamaları & Taciz ve Kötü Muamele Uygulamalarının Önlenmesi

· Konularına değinilir ve tarafsızlık ilkesi çerçevesinde detaylı rapor hazırlanır.