Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

tse hyb, tse, ürün, belgelendirme, marka

TSE ÜRÜN BELGELENDİRME

Güncelleme: 12/03/2019 17:44:00
TSE ÜRÜN BELGELENDİRME

TSE Ürün Belgesi, ülkemizde üreticilerin ürettiği ürün veya ürünlerin Türk standardına uygunluğunu gösteren belgedir. Bu standart, belgelendirme kuruluşlarının, üçüncü taraf belgelendirme sistemlerini tutarlı ve güvenilir bir şekilde çalıştırabilmelerini ve böylece bunların ulusal ve uluslararası temelde kabullerini kolaylaştırmak ve bu suretle uluslararası ticareti geliştirmeleri için gerekli kuralları belirler. Bu standartta kapsanan kurallar, her şeyden önce, ürün belgelendirme sistemi çalıştıran kuruluşlar için genel kriter olarak kabul edilmesi amacı ile yazılmıştır. Ürün belgelendirme denetimi ile üretilen ürünün standarda ve diğer norm dokümanlara uygunluğu ile güvence altına almak ve sürekliliğini sağlamak hedeflenmektedir. Standartta kapsanan kurallar, ürün belgelendirme sistemi ile genel kriterler olarak kabul edilmektedir. Ürünün ilgili standardı ve diğer norm dokümanlara uygunluğun ifadesi uygunluk belgesi ve ürün markası ile olmaktadır.TSE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜRECİ

TSE ürün belgelendirme programı ile firmalar, ürettiği ürünlerin ilgili standartlara uygun olduğunu gösterebilmektedir. Belgelendirme sürecini başarıyla tamamlayan firmalar, söz konusu ürünleriyle ilgili Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi almaya hak kazanmaktadır.Yerinde Üretim İncelemesi

TSE den görevli teknik uzmanların işletmeye gelerek yerinde üretim incelemesi yapmasıdır. Hedeflenen üretim, kalite kontrol ve donanımın incelenmesi, imkanlar açısından yeterliliğinin denetlenmesidir. Üretim yeri incelemelerinde can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen uygunsuzluklar tespit edilmesi halinde numune alınmazStandart Detayı Numune Alma

Muayene ve deney için ihtiyaç duyulan miktarda numune alınmasıdır. Numune alma, belirlenmiş şartlarda ve standarda uygun olarak yapılmaktadır. Numune ve varsa şahit numuneler üzerindeki işaretleme ve etiketler hiçbir şekilde bozulmadan ve numune zarar görmeden muhafazası belirlenen laboratuvarlara teslim edilme yükümlülüğü Başvuru Sahibine aittir.

 

Muayene ve Deney

Muayene ve deney yeterliliği kabul edilmiş laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır. Standartta belirtilen teknik yöntemlerle muayene ve deneyler önce yapılır sonra da yaptırılır.Ürün ve Ambalajın İşaretlenmesi

İşletme TSE belgesi aldığında TSE markasını kullanma hakkı elde edecektir. Belge Sahibi, TSE belgesi ve kullanma hakkını aldığı ilgili TSE Markasını, belge üzerinde yazılı üretim yerinde ürettiği ürünleri için kullanacaktır.Değerlendirme

Belgelendirme başvurusu ürüne ait üretim yeri incelemesi, deneylere ait sonuçlar ve raporlar ilgili belgelendirme birimlerince incelenecektir. Bu değerlendirme sonucu ile birlikte karara bağlanmak üzere belgelendirme komisyonuna sunulacaktır.Sözleşme İmzalanması ve Belge Düzenlenmesi

Belgelendirme komisyonu tarafından olumlu sonuç ile dönen düzenlemeler başvuru sahibine bildirilerek sözleşme yapmak üzere davet yapılır. Başvuru Sahibi veya yetkili temsilcisi ile düzenlenen belge ve varsa kullanma hakkı verilen TSE Markalarından biriyle ilgili olarak Sözleşme imzalanır. Başvuru sahibi; belge ve belge ile ilişkilendirilmiş TSE markasını kullanma hakkı kazanır.Bu program sonunda alınacak belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Firmalar, bu süre sonucunda belgelerini yenilemek için gerekli işlemleri yapmak zorundadır. Yenileme işlemleri ile ilgili hükümler, TSE Belgelendirme Yönergesi Madde 22’de belirtilmiştir.TSE standartları üretilen herhangi bir ürün için minimum koşulları belirler. Bu standardın üzerinde bir proses tasarımı işletmelerin kendi tercihi olacaktır. Ancak TSE standartları bir prosesin nasıl tasarlanması gerektiğini de içeren oldukça teknik dökümanlardır. TSE belgelendirmesi sırasında işletmenin faaliyet konusunda uygun denetçi seçilir. Bu denetçi standart maddelerine göre muayene ve deney faaliyetlerini, prosesin gereklerini denetler. Bulduğu somut delillere göre raporunu hazırlar. Elde ettiği verileri raporuna aktarır. Uygunsuzluklarla ilgili notlarda bu raporda yer alır. Uygunsuzluklar konusunda TSE laboratuarları ya da akredite laboratuarlarda yapılan ürün testleri geçerli olur.

 


TSE Belgelendirmesi Başvurusu sırasında gerekli evraklar;
 • Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
 • Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
 • Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
 • Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
 • TSE Belgelendirmesi başvuru formu
 • Avans Dekontu

 

TSE ürün belgelendirme sürecine dahil olmak için bazı başvuru evrakları, yerine getirilmesi gereken birtakım esaslar ve belgelendirme şartları bulunmaktadır. Bu bağlamda, firmaların bu süreçte bazı eğitimler alması ve mutlaka bir danışmanlık firması ile beraber çalışması tavsiye edilmektedir. Başvuru sürecinde yardımcı olduğumuz konular aşağıda maddeler halinde sıraladık. Bu konuda detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 

 • Başvuru Formunun Doldurulması
 • İlgili Standarda Karar Verilmesi
 • Ürün Marka Tescil İşlemleri
 • İstenilen Evrakların Tarafımıza ulaştırılması
 • TSE’ye Başvuru Süreci
 • ISO 9001:2015 Sisteminin Kurulması ve Sürdürülmesi
 • Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması ve Sürdürülmesi
 • Laboratuvar Koşullarının Oluşturulması
 • Teknik Birim ile Organizasyon Yapılması ve Sürdürülmesi
 • İş Güvenliği Sistemi ve Sürdürülmesi
 • TSE Portal İşlemlerinin Tamamlanması
 • İç Tetkik ve YGG Süreçlerinin Tamamlanması
 • Denetimin TSE Tarafından Gerçekleştirilmesi
 • Çıkan Uygunsuzlukların Giderilmesi