Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

AMFORİ BSCI ADİL YAŞAM ÜCRETİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

AMFORİ BSCI ADİL YAŞAM ÜCRETİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

AMFORİ BSCI ADİL YAŞAM ÜCRETİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

AMFORİ BSCI ADİL YAŞAM ÜCRETİ NEDİR?

 

Amfori BSCI platformuna dahil olmak isteyen işbirlikçilerin ve iş ortaklarının, tedarik zincirlerindeki adil ücretlendirmeyi teşvik etme bağlamındaki farklı tanımların açıklanması bilmesi gerekmektedir. Çalışan personelin adil ücrete hakkı olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Ancak adil ücretlendirmenin anlamının bilinmesi gerekmektedir.

Evrensel bir tanım olan ; “[Çalışan] herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.”

Amfori BSCI, “çalışan herkes” için kabul edilen bu evrensel hakkı, çalışma prensipleri kapsamında, aşağıdakileri de içeren bir “adil ücretlendirme” prensibi olarak kabul eder. Amfori BSCI, “çalışan herkes” için kabul edilen bu evrensel hakkı, çalışma prensipleri kapsamında, aşağıdakileri de içeren bir “adil ücretlendirme” prensibi olarak kabul eder: Amfori BSCI katılımcılarından çalışanların ücret hesaplamaları için beklenen aksiyonlarda bulunulmasını beklemektedir.

Bu hususlar ise sadece yasal ücret değil bunun yanında ücret hesaplanmasının yapılması ve de yaşam ücretinin altında olması durumunda ise ek ilave ödemeler gerekmektedir.

 

  • Yasal asgari ücret uygulaması,
  • Geçinmeye yetecek ücret hesaplaması ,
  • Her maaş ödemesi için geçerli olması gereken ek niteliksel unsurlar

 

 

AMFORİ BSCI ADİL YAŞAM ÜCRETİ HESAPLAMASI NASIL OLMAKTADIR?

 

Amfori BSCI platformuna dahil olmak isteyen işbirlikçilerin ve iş ortaklarının, tedarik zincirlerindeki bulunan işletmelerin geçim ücretini hesaplaması yapması gerekmektedir. Sivil toplum tarafından ortaya çıkarılan kavram olan geçim ücreti, geçerli ücret ile işçiler ve ailelerine makul bir yaşam standardı sağlayabilecek ücret seviyesi arasındaki farkı gidermektir. Geçim ücreti:

 

  • Kanunlarca belirlenmiş değildir.
  • Bağlayıcı değildir.
  • Niteliksel unsurları değil; yalnızca niceliksel unsurları içerir.
  • Ücretli çalışanlar için geçerlidir.
  • Serbest girişimciler ve çiftçiler için geçerli değildir. Çiftçiler için “geçim geliri” kavramı ortaya çıkarılmıştır.

 

Geçim ücretini hesaplamak için çalışanlara gıda, barınma sağlık ve eğitim konularını içeren  anket soruları hazırlanması gerekmektedir.Geçim ücretini hesaplamak için kullanılabilecek birçok farklı yöntem arasından Anker Metodu en çok kullanılan yöntem olmaktadır. Ama denetçilerin farklı bir hesaplama metodu hakkını da AMFORİ BSCI elinde tutmaktadır. Geçim ücreti hesaplamalarında bir aile başına düşen gıda masrafları, sağlık masrafları, eğitim masrafları, barınma masrafları ve beklenmedik masraflara (örneğin bir aile üyesinin kaza geçirmesi) ilişkin tahminler yer almalıdır. Tüm bu masrafların toplamına ilişkin tahminler aile başına düşen tam zamanlı işçi sayısı göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Formülüzasyon şu şekildedir;

(Gıda + barınma + sağlık + eğitim) x ortalama aile üyesi sayısı ÷ aile başına düşen tam zamanlı işçi sayısı = Net geçim ücreti