Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

BİLGİ VARLIKLARINIZI KORUMANIN KİLİDİ: ISO 27001 İLE GÜVENDE OLUN

BİLGİ VARLIKLARINIZI KORUMANIN KİLİDİ: ISO 27001 İLE GÜVENDE OLUN

BİLGİ VARLIKLARINIZI KORUMANIN KİLİDİ: ISO 27001 İLE GÜVENDE OLUN

BİLGİ VARLIKLARINIZI KORUMANIN KİLİDİ: ISO 27001 İLE GÜVENDE OLUN

ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri için uluslararası bir standarttır. "Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri- Gereksinimler ve Uygulama Kılavuzu" olarak da bilinen ISO 27001, organizasyonların bilgi güvenliği performansını yönetmek, bilgi güvenliği standartlarını artırmak ve bilgi güvenliği maliyetlerini azaltmak için bir çerçeve sunar.

 

ISO 27001 belgesi, bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulumunu ve sürdürülmesini teşvik eder. Bu standart, organizasyonların bilgi güvenliği politikalarını belirlemelerini, güvenliği sağlamak için alınan önlemleri uygulamalarını, bilgi güvenliği performansını izlemelerini ve düzenli olarak değerlendirmelerini sağlar.


ISO 27001 belgesi almak isteyen bir organizasyon, öncelikle bilgi güvenliği yönetim sistemini kurmalı ve ISO 27001 gerekliliklerini başarıyla yerine getirmelidir. Daha sonra, bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek olan denetim sürecini başlatmalıdır. Bu süreçte, organizasyonun bilgi güvenliği yönetim sistemini ISO 27001 standartlarına uygun bir şekilde uyguladığı ve bilgi güvenliği performansını sürekli iyileştirmek için çaba harcadığı değerlendirilir.

 

Iso 27001 Belgesi, Organizasyonlara Çeşitli Faydalar Sağlar:

Bilgi Güvenliği Yönetimi: ISO 27001 belgesi, organizasyonlara bilgi güvenliği yönetim sistemleri kurma ve sürdürme konusunda rehberlik eder. Bu sayede organizasyonlar, bilgi güvenliği standartlarına uygunluğu sağlayabilir ve etkili bilgi güvenliği uygulamalarını benimseyebilir.


Stakeholder Güveni ve İtibarı: ISO 27001 belgesi, paydaşlara, müşterilere ve diğer iş ortaklarına organizasyonun bilgi güvenliği konusundaki taahhütlerini ve yüksek standartlarda çalıştığını gösterir. Bu da paydaş güvenini ve itibarını artırabilir.


Uluslararası Pazar Erişimi: ISO 27001, küresel pazarlarda rekabet avantajı sağlar. Birçok uluslararası tedarik zinciri ve iş ortağı, ISO 27001 belgesini bir bilgi güvenliği standartı olarak kabul eder ve bu belgeye sahip olan işletmelere daha fazla güven duyar.


Risk Yönetimi ve Yasal Uyumluluk: ISO 27001 belgesi, organizasyonlara bilgi güvenliği ile ilgili riskleri değerlendirme ve yönetme konusunda bir çerçeve sunar. Aynı zamanda, bilgi güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uyumu sağlamak için rehberlik eder.


Sürekli İyileştirme: ISO 27001 belgesi, organizasyonlara sürekli iyileştirme prensiplerini benimsemeleri için bir fırsat tanır. Bilgi güvenliği performansını izlemek, değerlendirmek ve sürekli olarak geliştirmek adına bir sistem oluşturur.
Operasyonel Verimlilik: Belge, iş süreçlerinde düzen ve standardizasyon sağlar, bu da işletmenin operasyonel verimliliğini artırabilir.

 

ISO 27001 BELGESİ KAÇ YIL GEÇERLİ?

ISO 27001 belgesi , belgeyi veren belgelendirme kuruluşunun politikalarına bağlı olarak belirlenen bir geçerlilik süresine sahiptir. ISO 27001 belgesi, bir organizasyonun bilgi güvenliği yönetim sistemini kurduğunu, uyguladığını ve ISO 27001 standartlarının gerekliliklerini başarıyla yerine getirdiğini doğrulayan bir belgedir.


ISO 27001 belgesinin geçerlilik süresi genellikle belgeyi veren belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenen bir politikaya dayanır. Bu süre, genellikle 3 ila 5 yıl arasında değişebilir. Belgenin geçerlilik süresi boyunca, organizasyonun belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenen periyodik denetimlere ve gözden geçirmelere tabi tutulması gerekir.


Denetimler, organizasyonun bilgi güvenliği yönetim sisteminin ISO 27001 standartlarına uygun olarak devam ettiğini ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirdiğini doğrular. Geçerlilik süresi sonunda, organizasyonun belgeyi yenilemek için bir değerlendirme sürecinden geçmesi gerekir. Eğer bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlara uygun olarak sürdürülmekteyse, belge yeniden onaylanır ve bir sonraki geçerlilik süresi belirlenir.


Bu nedenle, ISO 27001 belgesinin geçerlilik süresi, organizasyonun bilgi güvenliği performansına bağlıdır ve belgelendirme kuruluşunun politikalarına göre değişebilir.

 

ISO 27001 DANIŞMANLIK VE BELGELENDİRME SÜRECİ

1.Teklif Talep ve Sözleşme: Müşterinin ISO 27001 belgelendirmesi taleplerini değerlendirme ve belgelendirme süreciyle ilgili detayları içeren sözleşmenin oluşturulması.

2. ISO 27001 Standart Şartlarının Değerlendirilmesi: ISO 27001 standart gereksinimlerinin anlaşılması ve organizasyonun mevcut durumunun ISO 27001 standartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi.

3. Bilgi Güvenliği Ekibi Oluşturulması: Bilgi güvenliği yönetim sistemi için bir ekip oluşturulması ve rollerin belirlenmesi.

4. ISO 27001 Temel Eğitiminin Alınması: Temel ISO 27001 eğitimlerinin alınması ve ekip üyelerinin standart hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması.

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi: Ekip üyelerinin görevlerinin, yetkilerinin ve sorumluluklarının belirlenmesi.

6. Bilgi Güvenliği Performansını Etkileyen İç ve Dış Hususların Belirlenmesi: İşletmeyi etkileyen iç ve dış faktörlerin belirlenmesi ve bunların bilgi güvenliği üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi.

7. Bilgi Güvenliği Performansını İyileştirmeyi Etkileyen Tasarım Geliştirme: Bilgi güvenliği performansını etkileyen tasarım geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması.

8. Bilgi Güvenliği Performansını İyileştirmeyi Sağlayan Politika Oluşturulması: Bilgi güvenliği politikasının oluşturulması ve bu politikanın uygulanması için yönergelerin belirlenmesi.

9. Bilgi Güvenliği Ekibi İçin Yetkili ve Sorumlu Belirleme: Bilgi güvenliği ekibi içindeki yetkili ve sorumlu kişilerin tanımlanması.

10. Bilgi Güvenliği Performansını Etkileyen Faaliyet ve Proseslerin Kontrolü: İlgili faaliyetlerin ve süreçlerin kontrol altına alınması ve izlenmesi.

11. Bilgi Güvenliği Hedefinin Belirlenmesi: Belirlenen bilgi güvenliği hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için planların yapılması.

12. Önemli Bilgi Güvenliği Tehlikelerinin Belirlenmesi: Önemli bilgi güvenliği tehlikelerinin belirlenmesi ve bunlara karşı kontrol önlemlerinin planlanması.

13. Bilgi Güvenliği Performans Göstergesi Belirlenmesi: Bilgi güvenliği performansını izlemek için belirli göstergelerin belirlenmesi.

14. Bilgi Güvenliği Referans Çizgisinin Belirlenmesi: İlgili bilgi güvenliği performansını izlemek için bir referans çizgisinin belirlenmesi.

15. Bilgi Güvenliği İle İlgili Bilgilerin Toplanması: Bilgi güvenliği ile ilgili verilerin düzenli olarak toplanması ve kaydedilmesi.

16. Bilgi Güvenliği Performansının ve BGYS'nin Sürekli Geliştirilmesi İçin Kaynak Belirlenmesi: Performansın sürekli iyileştirilmesi için kaynakların belirlenmesi ve planlanan faaliyetlerin uygulanması.

17. BGYS ile İlgili İç ve Dış İletişimlerin Belirlenmesi: Bilgi güvenliği yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış iletişimlerin belirlenmesi.

18. Bilgilerin Raporlanması ve Kontrolü: Bilgi güvenliği performansı ile ilgili bilgilerin raporlanması ve kontrolünün sağlanması.

19. Tedarik Edilen Donanım ve Hizmetlerin Bilgi Güvenliği Performansının Belirlenmesi: Tedarik edilen malzemelerin ve hizmetlerin bilgi güvenliği performansının belirlenmesi.

20. Bilgi Güvenliği Performansı ve BGYS'nin İzlenmesi, Ölçümü, Analizi, Değerlendirmesi: Belirlenen göstergeler üzerinden bilgi güvenliği performansının izlenmesi ve sürekli ölçüm, analiz ve değerlendirmenin yapılması.

21. BGYS'nin İç Tetkiki: Bilgi güvenliği yönetim sisteminin belirlenen standartlara uygunluğunun periyodik olarak iç tetkikler ile değerlendirilmesi.

22. BGYS'nin Planlı Aralıklarla Kontrolü: Belirlenen plan doğrultusunda bilgi güvenliği yönetim sisteminin kontrol edilmesi.

23. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetlerin Sağlanması: İzleme ve değerlendirme sonuçlarına dayanarak uygunsuzlukların belirlenmesi ve düzeltici faaliyetlerin uygulanması.

24. Belgelendirme: Tüm süreçlerin başarıyla tamamlanmasının ardından belgelendirme sürecinin başlatılması ve ISO 27001 belgesinin alınması.