Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

BSCI Standartları Nelerdir? - Sürdürülebilir Tedarik Zinciri için Temel İlkeler

BSCI Standartları Nelerdir? - Sürdürülebilir Tedarik Zinciri için Temel İlkeler

BSCI Standartları Nelerdir? - Sürdürülebilir Tedarik Zinciri için Temel İlkeler

BSCI (Business Social Compliance Initiative), iş dünyasının etik ve sosyal sorumluluk ilkelerine uyumunu teşvik etmek amacıyla oluşturulan bir girişimdir. BSCI'nin standartları, işçi haklarının, çalışma koşullarının ve tedarik zinciri içindeki sosyal sorumluluğun iyileştirilmesini hedefler. BSCI standartları şunları içerebilir:

 

İşçi Hakları ve Çalışma Koşulları

Çocuk işçilik: Çocuk işçilerin istismarını önlemeye yönelik politikalar ve uygulamalar.

Zorla çalıştırma: İşçilerin zorla çalıştırılmasını ve kölelik koşullarını önlemeye yönelik tedbirler.

Diskriminasyon: İşyerlerinde ayrımcılığı önlemek için politikalar ve eğitimler.

Sendika özgürlüğü ve işbirliği: İşçilerin sendika kurma ve kolektif pazarlık hakkını destekleyen politikalar.

Ücretler ve çalışma saatleri: Adil ücretler, fazla mesai düzenlemeleri ve çalışma saatleri politikaları.

 

İş Güvenliği ve Sağlığı

İş güvenliği: İşçilerin güvenli çalışma koşullarına sahip olmalarını sağlamak için alınan önlemler.

Sağlık hizmetleri: İşçilere sağlık hizmetleri ve acil durum müdahalesi sunma politikaları.

 

Çevre Koruma

Üretim süreçlerinin ve faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirmeye yönelik politikalar.

 

İşyeri Yönetimi ve Sorumluluk

Yönetim sistemleri: İş yerlerinde etik yönetim ve sosyal sorumluluğu teşvik eden yönetim sistemleri ve politikalar.

İzleme ve değerlendirme: İş yerlerinin düzenli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi.

 

Tedbirler ve İyileştirmeler

Sorunların tespiti ve düzeltilmesi için işyerlerinde tedbirler alınması ve sürekli iyileştirme yaklaşımının benimsenmesi.

 

Bu standartlar, BSCI üyeleri ve tedarikçileri tarafından kabul edilen ve uygulanan kurallar ve yönergelerdir. BSCI, üyelerine ve tedarikçilerine bu standartlara uygunluk ve sosyal sorumluluk konularında rehberlik sağlar. Ayrıca, BSCI denetçileri tarafından üretim tesislerinde düzenli olarak denetimler gerçekleştirilir ve uygunluğun sağlanması için tedbirler alınır. Bu sayede, işçi haklarına saygı, etik uygulamalar ve sürdürülebilirlik gibi konuların iş dünyasında teşvik edilmesi amaçlanır.