Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

FDA Belgesi Nedir?

FDA Belgesi Nedir?

FDA Belgesi Nedir?

FDA Kaydı Nasıl Yapılır?

Yukarıda da belirtildiği gibi Biyoterörizm Yasası gereğince 16 Ekim 2003 tarihinden itibaren ABD’ye gönderilecek her türlü yiyecek, içecek ve ilaç için FDA Belgesi alınmalıdır. Ayrıca bu firmalar FDA’ya kayıt yaptırmalıdırlar. FDA’ya kayıt yaptırmayan firmaların ürünlerine ABD’ye girişte el konulur ve bu ürünlerin ABD’ye girilmesine izin verilmez. FDA kaydı kapsamında gerekli bilgiler; firmanın (ve varsa ana firmanın) ismi, adresi, telefon numarası, firma sahibinin ya da yetkili mümessilin ismi, adresi ve telefon numarası, firmanın kullandığı tüm ticari unvanlar, işleyişe tabi ürün kategorileri formu dolduran tarafından aktarılan bilgilerin gerçek ve doğru olduğuna dair beyanı, yabancı firmaların ABD mümessilinin ismi, adresi, telefon numarası ve acil durumlarda ulaşılması maksadıyla ABD mümessilinin ya da belirlenen bir başka kişinin telefon numarasıdır. Bu bilgilere ek olarak isteğe bağlı bazı bilgiler de verilebilir.

Biyoterörizm Yasası’nda gıda olarak kabul gören maddeler olan yiyecekler, bebek yiyecekleri, içecekler, meyveler ve sebzeler, sütü ürünleri ve yumurta, balıklar ve deniz ürünleri, gıda olarak kullanılan pişmemiş tarım mamulleri, fırıncılık ürünleri, konserve yiyecekler, dondurulmuş yiyecekler, çerezler ve şekerler (sakız dahil), canlı gıda hayvanları, evcil hayvan, hayvan besinleri ve yiyecekleridir. Konuyla ilgili düzenleme gereğince gıda işlemesi ya da imalatı, paketlenmesi veya depolanması gerçekleşen ve ikametgah şeklinde kullanılan evler, şişelenmemiş içme suyu dağıtımını gerçekleştiren kuruluşlar, çiftlikler, gıda taşıması yapan nakliye araçları, perakende gıda işletmeleri (marketler gibi), lokantalar, kâr amaçlamayan gıda firmaları, balıkçılık araçları, ABD Tarım Bakanlığı tarafından incelenen kümes, et hayvanları ve yumurta firmalarının kayıtlarını gerçekleştirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bir yabancı firmanın imal ettiği, paketlediği ya da depoladığı bir gıda mamulünün bir başka yabancı şirket üzerinden ABD’ye ithal edilmesi durumunda, ilk yabancı şirketin kayıt yaptırma mecburiyeti bulunmamakla birlikte, ikinci firma yalnız çok az bir faaliyet gerçekleştiriyorsa (etiket yapıştırma gibi) her iki firmanın da kayıt yaptırması gereklidir.

İthal Edilecek Gıda Mamullerinin Önceden FDA’ya İletilmesi

Biyoterörizm Yasası uyarınca, 2003 yılının Aralık ayının 12’sinden başlayarak ABD’ye ithal edilecek olan ve yukarıda belirtilen gıda mamullerinin ABD’ye gitmeden önce gümrük komisyoncusu, ithalatçısı veya ABD’li mümessil ya da ithal edilecek mamullerle alakalı bilgisi olan herhangi bir kişi tarafından elektronik şekilde FDA’ya bildirilmesi ve FDA’dan bir teyit numarası alması zorunludur. Bu bildirime göre FDA tarafından, ithal edilecek mamullerin incelenip incelenmemesine karar verilecektir. Önceden bildirimi hiç gerçekleşmemiş ya da bildirimi eksik bir şekilde gerçekleşmiş ürünler limanda veya güvenli bir depoda muhafaza edilecektir. Bildirim işlemi Otomatik Gümrük Müşaviri ara yüzü ya da Otomatik Ticari Sistemi üzerinden FDA’ya önceden bildirim şekliyle gerçekleşebilecektir.

FDA Kayıt Başvurusu için gerekli evraklar;

•              Firma Vergi Levhası,

•              Faaliyet Belgesi,

•              İmza Sirküleri,

•              Uygunluk Beyanı,

•              Ürün Bilgileri :

o              Marka / Her ürün için ayrı ayrı / Örneğin AKÇAY Tek Kullanımlık Maske, Sırdaş Solunum maskesi

o              Marke Tescil Belgeleri

o              Ürün Çeşidi / Örneğin tek kullanımlık maske, tek kullanımlık tulum, solunum cihazı vb.

o              Ürünlerin etiketleri

o              Tanıtım broşür / katalog / teknik özelliklerini içeren dosya (ürün içeriğini açıklamalı gramaj, kumaş çeşidi vs.)

o              Ürünün paket görseli

o              Ürünün yer aldığı web sayfası linki (varsa)