Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISCC DENETİMİ: BİYO-BAZLI ENERJİ VE ÜRÜNLERDE SÜRDÜRÜLEBiLİRLiK STANDARTLARININ GÜVENCESİ

ISCC DENETİMİ: BİYO-BAZLI ENERJİ VE ÜRÜNLERDE SÜRDÜRÜLEBiLİRLiK STANDARTLARININ GÜVENCESİ

ISCC DENETİMİ: BİYO-BAZLI ENERJİ VE ÜRÜNLERDE SÜRDÜRÜLEBiLİRLiK STANDARTLARININ GÜVENCESİ

ISCC DENETİMİ: BİYO-BAZLI ENERJİ VE ÜRÜNLERDE SÜRDÜRÜLEBiLİRLiK STANDARTLARININ GÜVENCESİ

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi konularında standartlar geliştiren ve sertifikasyon sağlayan bir kuruluştur. ISCC sertifikası, biyoenerji, biyoyakıtlar, biyokütle ve biyo bazlı ürünlerin sürdürülebilirliğini belgelemek için kullanılır. ISCC, biyo-bazlı ürünlerin tedarik zinciri boyunca sürdürülebilirlik standartlarına uygun olduğunu doğrulayan birçok endüstri ve süreç için bir sertifikasyon sistemidir.

 

ISCC denetimine tabi olan ürünler şunları içerebilir:

Biyokütle: Tarımsal atıklar, orman atıkları, bitkisel yağlar gibi biyo-bazlı hammaddelerin kullanıldığı biyokütle ürünleri, ISCC sertifikasyonu için denetime tabi olabilir.

 

Biyoyakıtlar: Biyodizel ve biyobenzin gibi biyoyakıtlar, hammaddelerinin sürdürülebilir kaynaklardan elde edildiğini ve üretim süreçlerinin belirli sürdürülebilirlik kriterlerini karşıladığını kanıtlamak için ISCC denetimine tabi olabilir.

 

Biyo-bazlı Kimyasallar: Biyo-bazlı kimyasal ürünlerin üretimi ve ticareti de ISCC kapsamında denetime tabi olabilir.

 

Endüstriyel Ürünler ve Ambalajlar: Bazı durumlarda, biyo-bazlı hammaddelerden üretilen endüstriyel ürünler ve ambalajlar da sürdürülebilirlik standartlarını karşılamak için ISCC sertifikasyonuna ihtiyaç duyabilir.

 

ISCC denetimine tabi olan ürünler genellikle biyo-bazlı kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirlik ilkesine dayanan ürünlerdir. Bu ürünlerin üretim süreçleri, hammaddelerin tedarik zinciri, enerji verimliliği ve karbon ayak izi gibi konular ISCC standartlarına uygunluğun doğrulanması için denetlenir.