Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISO 14001 ve Çevresel Yönetim: Şirketinizi Yeşil Dönüşüme Taşıyın

ISO 14001 ve Çevresel Yönetim: Şirketinizi Yeşil Dönüşüme Taşıyın

ISO 14001 ve Çevresel Yönetim: Şirketinizi Yeşil Dönüşüme Taşıyın

 Enkalite Danışmanlık, kalite ve ISO belgelendirme süreçlerinde uzmanlaşmış bir kuruluştur. Amacımız, işletmelerin ürün ve hizmet kalitesini artırmalarına, süreçlerini iyileştirmelerine ve müşteri memnuniyetini sağlamalarına yardımcı olmaktır.

 

ISO 14001, çevre yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. "Çevre Yönetim Sistemleri - Gereksinimler ve Uygulama Kılavuzu" olarak da adlandırılan ISO 14001, şirketlerin çevresel performanslarını değerlendirmelerine, çevresel etkilerini yönetmelerine ve sürekli olarak iyileştirmeler yapmalarına olanak sağlar.  

 

ISO belgelendirmesi de işletmelerin kalite yönetim sistemlerinin uygunluğunu ve etkinliğini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Enkalite Danışmanlık, ISO belgesi almak isteyen işletmelere bu süreçte destek sağlamaktadır. Kalite yönetim sistemi belgesi almak, işletmelerin daha verimli, etkili ve rekabetçi olmasına yardımcı olur.

 

Biz, Enkalite Danışmanlık olarak, müşterilerimize profesyonel ve güvenilir bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Uzman ekibimizle, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyor ve süreçlerini en iyi şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz.

 

ENKALİTE DANIŞMANLIK ISO 14001 BELGELENDİRME FAALİYET PLANI

ISO 14001 sistem kurulumu ve belgelendirme süreci oldukça detaylı bir süreçtir. Bu süreçte firmalar, Enkalite Danışmanlık ile aşağıdaki adımları takip etmelidir:

 Öncelikle, firmamız Enkalite Danışmanlık ile iletişime geçmelisiniz. Bu iletişimde firma ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirterek, belgelendirme süreci hakkında detaylı bilgiyi uzmanlarımız size sağlayacaktır.

 

 Enkalite Danışmanlık , firmanız için uygun olan ISO 14001 standardı son sürümünü belirler ve firmanız için bir teklif hazırlar. Bu teklif, belgelendirme sürecinin planı, süreçleri ve maliyeti hakkında bilgi içerir.

 

Firma, Enkalite Danışmanlık ile anlaşma sağlar ve belgelendirme sürecine başlar. Bu süreçte, Enkalite Danışmanlık uzmanları, firma süreçlerini analiz eder ve ISO 14001standardı gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirir.

 

 Firma, eksikliklerin belirlenmesi durumunda, Enkalite Danışmanlık tarafından sağlanan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile süreçlerini iyileştirir ve ISO 14001standardı gerekliliklerini karşılayacak şekilde günceller.

 

ISO 14001standardı gerekliliklerine uygunluk sağlandıktan sonra, Enkalite Danışmanlık tarafından belgelendirme denetimi yapılır. Bu denetimde, firmanın ISO 14001standardı gerekliliklerine uygunluğu değerlendirilir ve uygunluk durumu belirlenir.

 

Eğer firmanın ISO 14001 standardı gerekliliklerine uygun olduğu belirlenirse, Enkalite Danışmanlık tarafından ISO 14001 sertifikası verilir. Bu sertifika, firmanın kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun olduğunu gösterir.

 

ISO 14001 sertifikasyonu, bir şirketin çevre yönetim sistemini ISO 14001 standartlarına uygun olarak kurduğunu ve uyguladığını doğrulayan bağımsız bir belgedir. Bu sertifika, şirketin çevresel performansını gösterir ve müşterilere, tedarikçilere ve paydaşlara çevresel sorumluluklarını yerine getirdiğine dair güvence verir.

 

ISO 14001 BELGESİ NEDİR?
ISO 14001 belgesi, bir organizasyonun çevre yönetim sisteminin ISO 14001 standartlarına uygun olduğunu belgeleyen ve sertifikalandıran bir belgedir. ISO 14001, çevre yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır ve şirketlerin çevresel etkilerini yönetmelerini, çevre performanslarını iyileştirmelerini ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamalarını hedefler.


ISO 14001 belgesi, bir organizasyonun çevre yönetim sistemini kurduğunu, uyguladığını, sürdürdüğünü ve sürekli olarak iyileştirdiğini doğrular. Bu belge, bir üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve şirketin belirlenen gereklilikleri yerine getirdiğini ve standartlara uygun olduğunu gösterir.


ISO 14001 belgesi almak için bir organizasyon, belgelendirme sürecini tamamlamalı ve gerekliliklerini karşıladığını kanıtlamalıdır. Bu süreç, belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen bir dizi denetim ve değerlendirme adımını içerir. Organizasyonun çevresel politika, hedefler, prosedürler, kaynaklar ve performans izleme gibi unsurlarını değerlendirir.


ISO 14001 belgesi, şirketlere çevresel performanslarını gösterme, müşterilere, tedarikçilere ve paydaşlara güven verme ve çevresel sorumluluklarını yerine getirdiğini kanıtlama fırsatı sunar. Aynı zamanda, çevresel yönetim süreçlerini iyileştirmek, kaynakları etkin bir şekilde kullanmak, atık ve kirliliği azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için bir çerçeve sunar.

 

ISO 14001 BELGESİ NE İŞE YARAR?
ISO 14001 belgesi, genellikle üç yıl süreyle geçerlidir. Ancak, belgelendirme süreci ve süreklilik denetimleri gibi faktörlere bağlı olarak bu süre değişebilir. Belge sahibi organizasyon, belge süresi dolmadan önce yenileme sürecini başlatmalı ve belgelendirme kuruluşunun belirlediği gereklilikleri karşılamalıdır.


ISO 14001 belgesinin yenilenmesi, belgelendirme kuruluşunun yeniden değerlendirme yapması ve organizasyonun belge gerekliliklerini hala karşıladığını doğrulamasıyla gerçekleşir. Yenileme süreci, organizasyonun çevresel yönetim sisteminin sürekli olarak etkili bir şekilde çalıştığını ve sürekli iyileştirme çabalarını sürdürdüğünü göstermelidir.


Belge süresi dolduğunda veya yenilenmediğinde, organizasyonun ISO 14001 belgesini kullanma hakkı kaybolur. Bu nedenle, belge sahipleri belge süresinin dolmasına yakın bir zamanda yenileme sürecini başlatmalı ve belge geçerliliğini sürdürmek için gereken adımları atmaktadır.

 

ISO 14001 BELGESİ KAÇ YIL GEÇERLİ?
Çevre yönetim sistemi ve performansının standartlara uygun olduğunu artırmakta olan ISO 14001 belgesi kaç yıl geçerli? Konusunda ise 3 yıl geçerlilik söylenmekte ve ilk belgelendirme tarihinden itibaren bu belge 3 yıl içerisinden kullanılmakta ve geçerliliği bulunmaktadır. Üstelik 3 yıl sonunda yapılan düzenleme ile yani geçerliliğin tekrar kazanılmasıyla kişiler en iyi şekilde en az maliyet ile belgeyi yenileyebilir. Bu maliyet çoğu zaman işletme ve kuruluşlardan dolar ve Euro kurundaki artışa bağlı olarak artmakta ve azalmaktadır. Aynı zamanda her ISO belgesinin verilmesinin ardından 1 yıl sonra olacak şekilde yıllık ara denetimlere sahip olmaktadır.


Denetim ücretlerinin de belirlenmesi açısından yaklaşık belge fiyatları 3’te 1’i belge fiyatının yarısı civarında olmaktadır. Bu nedenle kişiler bu oranlara da bağlı kalınarak kişiler 3 yılın ardından geçerliliği dolan belgeyi yeniletebilir. Maliyet açısından da ele alınacak olursa her ne kadar 3 yıl boyunca geçerliliği olan belgelendirme kuruluşlarının da her yıl olarak akreditasyon kurumlarınca denetlenmesi ve bu denetimler yapılırken ciddi sayılacak olan maliyetler ile ücretlerde göz önüne alındığı zaman yıllık gibi olurlar.

 

Kişiler ilk kez ISO belgesi alacakları zaman yıllık olarak ödenecek ara denetim rakamlarında da ödenecek olan denetim miktarları öğrenilmektedir. Bu durumda kişiler başvuru ve belgelendirme işlemlerinin yapıldığı sırada her iki tarafında lehine olacak şekilde bu belgelerin kopyaları güvenlik açısından alınmalıdır.
 

ISO 14001DANIŞMANLIK VE BELGELENDİRME SÜRECİ

  1. Teklif talep sözleşme
  2. ISO 14001 standart şartlarının değerlendirilmesi
  3. Mevcut Durum Analizi
  4.  Eğitimler ile farkındalık oluşturulması
  5. Operasyonel Süreçlerin izlenmesi
  6.  Dokümante bilgilerin hazırlanması
  7. İç denetim
  8. Yönetimi Gözden Geçirme
  9. Denetim
  10. Belgelendirme

 

AMAÇ VE KAPSAM
ISO 14001 standart maddelerinin karşılığının dokümante şekilde izelenebilirliği için sistem kurulumu gerekmektedir. İşletmeler planlama, uygulama ve kontrol et , önlem al döngüsünde rehberliğe ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda bizler uzman ekibimiz ile ISO 14001standart sisteminin kurulması, oluşturulması, iyileştirilmesi ve sürdürebilimesi için gereken desteği sağlamaktayız.

 

DANIŞMANLIK ALT BAŞLIKLARI
Planlama
İşletmenin oluşturduğu dokümanların incelenmesi, kullanılan programların sisteme uygunluğunun tespiti, Önceden geçirilmiş denetim geçmişine bakılması ve planlama, hedef, misyon vizyon ve ilkelerin belirlenmesi, organizasyon şeması ve görev tanımları

 Uygulama
ISO 14001 standart gerekliliği dokümanların hazırlanması ve operasyonel süreçlerin sisteme dayandırılması. Proses sorumluluları ile işleyen süreçlerin değerlendirilmesi ve dokümante bilgilerin oluşturulması, iyileştirilmesi, sürdürülmesi
 Kontrol
Tüm sistem dokümanlarının hazırlanmasından sonra süreçin proses sorumluları ile birlikte kontrolü, eğitimi olmayanların eğitimlerinin tamamlanması ve iç denetim sürecinin tamamlanması
 Önlem alma
Değişim yönetim sisteminin aktifleştirilmesi ile birlikte her sürecin iyileştirilmesi. Gerek toplantılar gerek eğitimlerle de sistemin işlerliğini sağlamak ve geliştirmek.