Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISO 22000 İLE GIDA GÜVENLİĞİ: ENDÜSTRİ STANDARTLARINI ANLAMAK

ISO 22000 İLE GIDA GÜVENLİĞİ: ENDÜSTRİ STANDARTLARINI ANLAMAK

ISO 22000 İLE GIDA GÜVENLİĞİ: ENDÜSTRİ STANDARTLARINI ANLAMAK

ISO 22000 ile Gıda Güvenliği: Endüstri Standartlarını Anlamak

Enkalite Danışmanlık, kalite ve ISO belgelendirme konularında lider bir uzmanlık sunmaktadır. Odak noktamız ISO 22000 Gıda Güvenliği standardıdır. Amacımız, işletmelerin gıda güvenliği standartlarını karşılamalarını, süreçlerini optimize etmelerini ve müşteri güvenini artırmalarına destek olmaktır. ISO 22000, güvenilir gıda üretimini sağlayan kapsamlı bir çerçeve sunar. Enkalite Danışmanlık olarak, müşterilerimize özel çözümler sunarak gıda güvenliği hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.

 

ISO 22000 BELGELENDİRME İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
- Vergi Levhası
- Faaliyet Belgesi
Ayrıca sistem denetimi olması durumunda ISO 22000 Sistem dokümantasyonu (Yoksa da uzmanlarımız bu konuda size destek olacaktır.)

 

ENKALİTE DANIŞMANLIK  ISO 22000 BELGELENDİRME FAALİYET PLANI

ISO 22000 sistem kurulumu ve belgelendirme süreci, Enkalite Danışmanlık rehberliğinde şu adımları içermelidir:

İletişim ve İhtiyaç Analizi: Firma, Enkalite Danışmanlık ile iletişime geçmeli ve gıda güvenliği hedeflerini ve ihtiyaçlarını belirterek detaylı bilgi almalıdır.

Standardın Belirlenmesi ve Teklif Hazırlığı: Enkalite Danışmanlık, firmanın gereksinimlerine uygun ISO 22000 standardını belirler ve belgelendirme sürecine dair bir teklif sunar.

Anlaşma ve Başlangıç: Firma, teklifi değerlendirip onayladıktan sonra Enkalite Danışmanlık ile anlaşma sağlar ve belgelendirme sürecine başlar.

Süreç Analizi ve Uyum Değerlendirmesi: Enkalite Danışmanlık uzmanları, firmanın süreçlerini analiz eder ve ISO 22000 gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirir.

İyileştirme ve Güncelleme: Eksiklikler belirlenirse, firma Enkalite Danışmanlık rehberliğinde süreçlerini iyileştirir ve ISO 22000 gerekliliklerini karşılayacak şekilde günceller.

Belgelendirme Denetimi: ISO 22000 standardına uygunluğun sağlandığı onaylandıktan sonra, Enkalite Danışmanlık belgelendirme denetimini gerçekleştirir.

ISO 22000 Sertifikası: Firmanın ISO 22000 standardına uygun olduğu belirlenirse, Enkalite Danışmanlık tarafından ISO 22000 sertifikası verilir, bu da gıda güvenliği yönetim sistemine uygunluğu gösterir.

 

ISO 22000 BELGESİ NEDİR?

ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemi için bir standarttır ve organizasyonlara gıda güvenliği risklerini etkin bir şekilde yönetme ilkelerini sunar. Ancak, ISO 22000 standardı da bir belgelendirme süreci veya sertifikasyon programı içermez. ISO 22000, gıda güvenliği süreçlerinin ve ilkelerinin rehberliğini sağlar, organizasyonlara en iyi uygulamaları sunmayı hedefler.

ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemi oluşturmak ve uygulamak için bir çerçeve sunar. Organizasyonlar, bu standart doğrultusunda kendi gıda güvenliği yönetim sistemlerini geliştirebilir ve sürekli olarak iyileştirebilir. Ancak, ISO 22000 belgesi veya sertifikası almak için özel bir belgelendirme süreci bulunmamaktadır.

Bu nedenle, ISO 22000 standardının uygulanması, organizasyonların gıda güvenliği süreçlerini güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla bir rehber olarak kullanmalarını gerektirir. Standart, gıda güvenliği konusunda en iyi uygulamaları içerir, ancak belgelendirme veya sertifikasyon talepleri için ISO 22000 ile uyumlu diğer belgelendirme programları ve standartlar da mevcut olabilir.

 

ISO 22000 BELGESİ KAÇ YIL GEÇERLİ?

ISO 22000 belgesi de genellikle üç yıl süreyle geçerlidir. Ancak, bu süre belgelendirme süreci ve süreklilik denetimleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Belge sahibi organizasyon, belge süresi dolmadan önce yenileme sürecini başlatmalı ve belgelendirme kuruluşunun belirlediği gereklilikleri karşılamalıdır.

ISO 22000 belgesinin yenilenmesi, belgelendirme kuruluşunun yeniden değerlendirme yapması ve organizasyonun gıda güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerini hala karşıladığını doğrulamasıyla gerçekleşir. Yenileme süreci, organizasyonun gıda güvenliği süreçlerinin sürekli olarak etkili bir şekilde çalıştığını ve sürekli iyileştirme çabalarını sürdürdüğünü göstermelidir.

Belge süresi dolduğunda veya yenilenmediğinde, organizasyonun ISO 22000 belgesini kullanma hakkı kaybolur. Bu nedenle, belge sahipleri belge süresinin dolmasına yakın bir zamanda yenileme sürecini başlatmalı ve belge geçerliliğini sürdürmek için gereken adımları atmaktadır.

 

ISO 22000 STANDART EĞİTİMİ

ISO 22000 eğitimleri genellikle online veya yüz yüze formatlarda sunulmaktadır. Online eğitimler, çevrimiçi eğitim platformları veya sanal sınıf ortamları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Bu tür eğitimler, ISO 22000 standardının prensip ve uygulamalarını anlatır, gıda güvenliği yönetim sistemini detaylandırır ve katılımcılara ISO 22000'e dayalı gıda güvenliği becerileri kazandırmayı amaçlar.

Örgün sınıf içi eğitimler ise yüz yüze gerçekleşen eğitimlerdir. Eğitmenler, firmanızı ziyaret ederek eğitimi sağlar. Yine eğitimin amacı, ISO 22000 standardının prensip ve uygulamalarını, gıda güvenliği yönetim sistemini detaylandırmak ve katılımcılara ISO 22000'e dayalı gıda güvenliği becerileri kazandırmaktır. Hem online hem de yüz yüze eğitim formatları, katılımcılara gıda güvenliği alanında güçlü bir temel oluşturmayı hedefler.

 

ISO 22000 DANIŞMANLIK VE BELGELENDİRME SÜRECİ

  • Teklif talep sözleşme
  • ISO 22000 standart şartlarının değerlendirilmesi

  • Mevcut Durum Analizi

  • Eğitimler ile farkındalık oluşturulması

  • Operasyonel Süreçlerin izlenmesi

  • Dokümante bilgilerin hazırlanması

  • İç denetim

  • Yönetimi Gözden Geçirme

  • Denetim

  • Belgelendirme

 

AMAÇ VE KAPSAM

ISO 22000 standart maddelerinin dokümante edilebilir şekilde izlenebilirliğini sağlamak amacıyla sistemin kurulması gereklidir. İşletmeler, planlama, uygulama, kontrol et ve önlem alma döngüsünde rehberliğe ihtiyaç duyar. Bu noktada, uzman ekibimizle birlikte ISO 22000 standart sisteminin kurulumu, oluşturulması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilmesi için gerekli desteği sağlamaktayız.

Gıda güvenliği konusundaki bu süreçlerde, işletmelerin ISO 22000 standardının gerekliliklerini anlaması ve uygulaması kritik önem taşır. Enkalite Danışmanlık olarak amacımız, müşterilerimize gıda güvenliği yönetim sistemi kurulumunda rehberlik etmek ve sürecin izlenebilir, etkili ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktır.

 

DANIŞMANLIK ALT BAŞLIKLARI

Planlama

İşletmenin oluşturduğu dokümanların incelenmesi, kullanılan programların sisteme uygunluğunun tespiti, Önceden geçirilmiş denetim geçmişine bakılması ve planlama, hedef, misyon vizyon ve ilkelerin belirlenmesi, organizasyon şeması ve görev tanımları

Uygulama

ISO 22000 standart gerekliliği dokümanların hazırlanması ve operasyonel süreçlerin sisteme dayandırılması. Proses sorumluluları ile işleyen süreçlerin değerlendirilmesi ve dokümante bilgilerin oluşturulması, iyileştirilmesi, sürdürülmesi

Kontrol

Tüm sistem dokümanlarının hazırlanmasından sonra süreçin proses sorumluları ile birlikte kontrolü, eğitimi olmayanların eğitimlerinin tamamlanması ve iç denetim sürecinin tamamlanması

Önlem alma

Değişim yönetim sisteminin aktifleştirilmesi ile birlikte her sürecin iyileştirilmesi. Gerek toplantılar gerek eğitimlerle de sistemin işlerliğini sağlamak ve geliştirmek.