Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISO 26000 BELGESİ NEDİR? NASIL ALINIR?

ISO 26000 BELGESİ NEDİR? NASIL ALINIR?

ISO 26000 BELGESİ NEDİR? NASIL ALINIR?

ISO 26000 STANDARDI HAKKINDA

 

ISO 26000, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanmış bir rehber standardıdır. ISO 26000, kuruluşların sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk konularındaki performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

 

ISO 26000, toplumsal sorumluluk (TS) kavramını açıklar ve TS'yi nasıl uygulayabileceğimizi ve yönetebileceğimizi gösterir. TS, bir kuruluşun ekonomik, çevresel ve toplumsal etkileriyle ilgili sorumluluklarını kabul etmesi anlamına gelir ve kuruluşların bu etkileri azaltmak için ne yapabileceğine dair yönergeler sunar.

 

ISO 26000, kuruluşların toplumsal sorumluluk konusunda performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda kuruluşlar arasında birlikte hareket etmek ve toplumsal sorumluluk konusunda en iyi uygulamaları paylaşmak için de bir araç olarak hizmet vermektedir.

 

ISO 26000 BELGESİ NEDİR?

 

ISO 26000 standardı bir rehber standard olduğu için, ISO 26000 belgesi kavramı standartla ilgili bir sertifika veya akreditasyon anlamına gelmez. Bu nedenle, ISO 26000 belgesi almak mümkün değildir.

 

Ancak, kuruluşlar ISO 26000 rehber standardını uygulayarak, toplumsal sorumluluk konusunda daha iyi bir performans gösterebilirler. Bu performans, kuruluşun tedarik zincirindeki paydaşları, müşterileri ve çalışanları tarafından takdir edilebilir ve kuruluşun imajını olumlu yönde etkileyebilir.

 

Ayrıca, bazı sertifikasyon kuruluşları, ISO 26000'in belirli bölümlerini veya kriterlerini baz alan sertifika programları oluşturmuş olabilirler. Ancak, bu sertifikalar, ISO 26000'in kendisine atıfta bulunarak verilen resmi bir belge değildir ve sadece o sertifikasyon kuruluşunun uygulama yönergeleri doğrultusunda verilir.

 

ISO 26000 BELGESİ NASIL ALINIR?

 

ISO 26000 standardı bir rehber standard olduğu için, ISO 26000 belgesi alınması mümkün değildir. Ancak, bir kuruluş, ISO 26000 rehber standardını uygulayarak, toplumsal sorumluluk konusunda daha iyi bir performans göstermeyi amaçlayabilir.

Kuruluşlar, ISO 26000 rehber standardını uygulayarak, toplumsal sorumluluk konusunda performanslarını geliştirdiklerini göstermek için kendi iç denetimlerini yapabilir veya bağımsız bir denetim kuruluşundan hizmet alabilirler. Bu denetimlerde, kuruluşun toplumsal sorumluluk kriterleri doğrultusunda uygunluğu değerlendirilir ve raporlanır.

 

Ayrıca, bazı sertifikasyon kuruluşları, ISO 26000'in belirli bölümlerini veya kriterlerini baz alan sertifika programları oluşturmuş olabilirler. Bu sertifikalar, o sertifikasyon kuruluşunun uygulama yönergeleri doğrultusunda verilir. Ancak, bu sertifikalar, ISO 26000'in kendisine atıfta bulunarak verilen resmi bir belge değildir.

 

ISO 26000 BELGESİNİN  FİRMALARA SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

 

ISO 26000 rehber standardını uygulamak, kuruluşlara bir dizi fayda sağlayabilir. İşte ISO 26000 belgesinin firmalara sağladığı faydalardan bazıları:

 

Kuruluşların toplumsal sorumluluk kavramını anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur.

Kuruluşların toplumsal sorumluluk konusunda performanslarını izlemelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olur.

Kuruluşların müşteri ve tedarikçileri gibi paydaşları tarafından daha fazla takdir edilmesini sağlar.

Kuruluşların iş süreçlerini ve yönetimlerini iyileştirmelerine yardımcı olur.

Kuruluşların toplumsal sorumluluk konusunda en iyi uygulamaları paylaşmalarına ve sektörde lider konumuna gelmelerine yardımcı olur.

Kuruluşların çevre, iş sağlığı ve güvenliği, insan hakları ve sosyal etkiler gibi konulara daha fazla dikkat etmelerine teşvik eder.

Kuruluşların sürdürülebilirlik konusunda daha fazla bilinç geliştirmesine yardımcı olur.

Kuruluşların işlerini daha etik ve sorumlu bir şekilde yürütmelerine teşvik eder.

Kuruluşların işlerinde sosyal ve çevresel sorunlara neden olan riskleri azaltmalarına yardımcı olur.

Kuruluşların toplumsal sorumluluk konusunda daha iyi bir itibar kazanmalarına yardımcı olur.

 

ISO 26000 DENETİMİ NASIL OLMAKTADIR?

 

ISO 26000 rehber standardı, bir sertifikasyon standardı değil, bir rehber standard olduğu için, ISO 26000 belgesi alınması için bir denetim süreci bulunmamaktadır. Ancak, kuruluşlar, ISO 26000 rehber standardını uygulamaları ve toplumsal sorumluluk konusunda daha iyi bir performans göstermeleri için kendi iç denetimlerini yapabilir veya bağımsız bir denetim kuruluşundan hizmet alabilirler.

 

ISO 26000 rehber standardı, kuruluşların toplumsal sorumluluk konusunda performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak için bir çerçeve sağlar. Bu çerçeve, kuruluşların toplumsal sorumluluk konusunda izlemeleri gereken kriterleri belirler. Denetim süreci, bu kriterlerin doğruluğunun ve uygunluğunun belirlenmesi için kullanılır.

 

Bağımsız bir denetim kuruluşu, kuruluşun toplumsal sorumluluk kriterleri doğrultusunda uygunluğunu değerlendirir ve bir rapor hazırlar. Bu rapor, kuruluşun toplumsal sorumluluk performansı hakkında bir değerlendirme sağlar ve kuruluşun müşterileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları tarafından değerlendirilmesine yardımcı olur. Kuruluşlar, bu denetimlerden elde edilen sonuçlara göre iş süreçlerini ve yönetimlerini geliştirebilirler.

 

ISO 26000 BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL OLMAKTADIR?

 

İşletmeler ilk olarak, başvuruda bulunarak bir müracaat formu doldururlar. Tarafından işletmeye, sözleşme ve fiyat teklifi iletilir. Sözleşmenin imzalanmasının ardından, belgelendirme işlemleri için bir baş tetkikçi atanır. Baş tetkikçi işletme ile iletişim kurarak, tetkik tarihi üzerinde görüşür ve sonrasında ise dokümanlar incelemeye alınır. İncelemede, dokümantasyonun ilgili standart ile uygunluğunu veya uygunsuzluğunu ortaya çıkartılır ve standardın istediği şartların yerine getirilip getirilmediğine bakılır. Uygunsuzluk halinde düzeltici faaliyet formları işletmeye sunulur. Denetime giren işletme kök nedenleri belirleyip uygunsuzlukları gidermek için temrin belirler. Belgelendirme veya ön denetim öncesinde sorunların giderilmesi gerekmektedir. Belgelendirme tetkiki objektif kayıtlarından numune alma yöntemiyle yapılır. Belgelendirme tetkiki tamamlandığında uygunsuzluklar, düzeltici-önleyici faaliyetlerle dokümantere edilerek tanımlanır. İşletme bu sorunları gideremediyse denetim 3 ay süreyle askıya alınır. Müracaattan itibaren 6 ay süreyle belgelendirme denetimi gerçekleşmeyen kuruluşların sertifikasyon başvuruları düşmüş olur. Tüm bu aşamalar ve belge denetiminin sonucunda, standartlara uygun olan işletmeler elden veya kargo yoluyla belgelerine sahip olurlar. Belge geçerlilik süresi dolmadan ortalama iki ay önce, işletme süreyi uzatmak için tarafımıza başvuruda bulunur. Her yıl gözetim denetimi tarafımızca gerçekleştirilir.

 

ISO 26000 NELERİ KAPSAR?

 

ISO 26000, sosyal sorumluluk konusunda rehberlik sağlayan bir standarddır ve kuruluşların sosyal sorumluluk konusunda en iyi uygulamaları izlemelerini, belirlemelerini ve raporlamalarını sağlamak için bir çerçeve sunar. ISO 26000, aşağıdaki konuları kapsar:

İnsan hakları: Kuruluşların insan haklarına saygı göstermesini ve bu hakların korunması için çalışmasını sağlar.

Çalışma uygulamaları: Kuruluşların işe alım, istihdam, iş koşulları, işçi hakları ve iş sağlığı ve güvenliği gibi çalışma uygulamalarında en iyi uygulamaları izlemesini sağlar.

Çevre: Kuruluşların doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmasını, çevre kirliliğini azaltmasını ve çevreye duyarlı bir işletme olarak hareket etmesini teşvik eder.

Fuar ticareti uygulamaları: Kuruluşların dürüst ve adil ticaret uygulamaları izlemesini ve tüketicileri korumasını sağlar.

Tüketicilerin hakları: Kuruluşların tüketicilerin haklarına saygı göstermesini ve onları korumasını sağlar.

Toplumsal katılım: Kuruluşların yerel topluluklarda ve diğer paydaşlarla etkileşimde bulunmasını ve onlarla diyalog kurmasını teşvik eder.

Toplumsal gelişim: Kuruluşların toplumsal gelişime katkıda bulunmasını teşvik eder.

ISO 26000 rehber standardı, kuruluşların bu konulara odaklanarak sosyal sorumluluk alanında etik, şeffaf ve sürdürülebilir bir iş yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

ISO 26000, bir rehber standard olduğu için, standart maddeleri şeklinde bir belgesi yoktur. Ancak, ISO 26000 rehber standardı, kuruluşların sosyal sorumluluk konusunda en iyi uygulamaları izlemelerini, belirlemelerini ve raporlamalarını sağlamak için bir çerçeve sunar. Bu çerçeve, aşağıdaki 7 temel konuya dayalı olarak şekillenir:

İnsan hakları

Çalışma uygulamaları

Çevre

Fuar ticareti uygulamaları

Tüketicilerin hakları

Toplumsal katılım

Toplumsal gelişim

Her bir konu, kuruluşların o konuda neler yapması gerektiğini belirleyen alt bölümlere ayrılır. Bu alt bölümler, kuruluşların sosyal sorumluluk alanında en iyi uygulamaları takip etmeleri için öneriler ve rehberlik sağlar.

Örneğin, insan hakları konusu, insan haklarına saygı göstermenin önemini vurgular ve kuruluşlara insan haklarına uygun hareket etmeleri için öneriler sunar. Benzer şekilde, çevre konusu, kuruluşların çevre dostu uygulamaları takip etmesini ve doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmasını önerir. Fuar ticareti uygulamaları konusu, kuruluşların dürüst ve adil ticaret uygulamalarını takip etmesini ve tüketicileri korumasını sağlamak için öneriler sunar.

Bu alt bölümler, ISO 26000 rehber standardının maddeleri olarak düşünülebilir ve kuruluşların sosyal sorumluluk konusunda en iyi uygulamaları takip etmelerine yardımcı olur.