Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISO 28000 BELGESİ NEDİR? NASIL ALINIR?

ISO 28000 BELGESİ NEDİR? NASIL ALINIR?

ISO 28000 BELGESİ NEDİR? NASIL ALINIR?

ISO 28000 STANDARDI HAKKINDA

 

ISO 28000, "Risk Management for Supply Chains" adı altında bir standarttır. Bu standart, uluslararası tedarik zincirlerinde güvenliği yönetmek için bir çerçeve sunar. ISO 28000, tedarik zinciri yöneticilerine, riskleri belirlemeleri, değerlendirmeleri, azaltmaları ve yönetmeleri için bir yöntem sunar.

 

ISO 28000, tedarik zincirlerinin güvenliği için bir dizi gereklilikler belirler. Bu gereklilikler arasında fiziksel güvenlik, lojistik yönetimi, risk yönetimi ve iş sürekliliği planlaması yer alır. Bu standart, tedarik zincirindeki herhangi bir aşamada yer alan herhangi bir işletme veya kuruluş tarafından uygulanabilir.

 

ISO 28000 standartı, tedarik zinciri yöneticilerine, tedarik zincirindeki riskleri azaltarak müşteri ve tedarikçi güvenliğini artırmalarına yardımcı olur. Bu da işletmelerin sürdürülebilirliği, rekabet gücü ve itibarını artırır.

 

ISO 28000 BELGESİ NEDİR?

 

ISO 28000, "Güvenlik Yönetim Sistemi - Tedarik Zinciri Güvenliği" olarak bilinen bir standarttır. Bu standart, tedarik zinciri güvenliği yönetimini desteklemek ve iyileştirmek için gereksinimleri belirler.

 

ISO 28000, tedarik zincirindeki güvenlik risklerinin azaltılmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu standart, bir organizasyonun tedarik zincirindeki güvenlik risklerini belirlemesine, analiz etmesine, değerlendirmesine ve yönetmesine yardımcı olmak için bir çerçeve sağlar.

 

ISO 28000 sertifikası, bir organizasyonun tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminin gereksinimleri ile uyumlu olduğunu doğrular. Bu sertifikaya sahip olan organizasyonlar, müşterilerine, tedarikçilerine ve diğer paydaşlarına tedarik zinciri güvenliği konusunda güven verirler.

 

ISO 28000 BELGESİ NASIL ALINIR?

 

ISO 28000 belgesi almak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:

 

İlk olarak, organizasyonunuzun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için gereksinimleri karşıladığından emin olun. Bu gereksinimler ISO 28000 standardında belirtilmiştir.

 

Bir sertifikasyon kuruluşu seçin. ISO 28000 belgesi verme yetkisine sahip akreditasyon kuruluşları arasından seçim yapabilirsiniz.

 

Belgelendirme kuruluşuna başvurun. Belgelendirme süreci için başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru formunu doldurmanız ve ilgili belgeleri sunmanız istenecektir.

 

Denetim yapılacak. Belgelendirme kuruluşu, organizasyonunuzun tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi uygulamalarını denetlemek için bir denetim ekibi görevlendirir.

 

Denetim sonrası rapor alınacak. Denetim sonucunda hazırlanan raporu alacaksınız.

 

Gerektiği takdirde, düzeltici eylemler alınacak. Belirtilen alanlarda eksikleriniz varsa, bu konularda gerekli düzeltici eylemleri almanız gerekecektir.

 

Son olarak, belge verilecektir. Belirtilen süreçlerin tamamlanması ve tedarik zinciri güvenliği yönetim sisteminizin ISO 28000 standardına uygun olduğunun belirlenmesi sonrasında, belgelendirme kuruluşu tarafından ISO 28000 belgesi verilecektir.

 

ISO 28000 belgesi almak oldukça detaylı bir süreçtir. Bu süreci en iyi şekilde tamamlamak için, uzman ekibimiz ile görüşüp  yakın bir işbirliği içinde çalışmanızı öneririz.

 

ISO 28000BELGESİNİN  FİRMALARA SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

 

ISO 28000 belgesinin firmalara sağladığı faydalar şunlardır:

 

Tedarik zinciri güvenliğinin artırılması: ISO 28000 belgesi, tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi için uluslararası bir standarttır. Bu belgeye sahip olmak, bir organizasyonun tedarik zinciri güvenliğini artırmasına yardımcı olur.

 

Rekabet avantajı: ISO 28000 belgesine sahip olmak, müşterilere, tedarikçilere ve diğer paydaşlara tedarik zinciri güvenliği konusunda güven verir. Bu da bir organizasyonun rakiplerine göre rekabet avantajı elde etmesini sağlar.

 

Risk yönetimi: ISO 28000 belgesi, bir organizasyonun tedarik zincirindeki güvenlik risklerini belirlemesine, analiz etmesine, değerlendirmesine ve yönetmesine yardımcı olur. Bu sayede, organizasyon tedarik zincirindeki riskleri yönetebilir ve önemli durumlarda müdahale edebilir.

 

İş sürekliliği: Tedarik zinciri güvenliğinin sağlanması, bir organizasyonun iş sürekliliğini de sağlar. Olası güvenlik risklerine karşı önlemler almak, iş sürekliliği için kritik bir faktördür.

 

Müşteri memnuniyeti: ISO 28000 belgesi, bir organizasyonun tedarik zinciri güvenliği konusundaki hassasiyetini gösterir. Müşteriler, tedarik zinciri güvenliği konusunda endişeli olduklarından, ISO 28000 belgesi müşteri memnuniyetini artırabilir.

 

Maliyet azaltımı: ISO 28000 belgesi, bir organizasyonun tedarik zinciri güvenliği ile ilgili süreçlerinin standartlaştırılmasını sağlar. Bu da organizasyona maliyet azaltımı sağlar.

 

Bu faydalar, bir organizasyonun ISO 28000 belgesi alarak tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemini iyileştirmesinin sadece birkaç örneğidir.

 

ISO 28000 DENETİMİ NASIL OLMAKTADIR?

 

ISO 28000, bir güvenlik yönetim sistemi standardıdır ve tedarik zincirindeki mal ve hizmetlerin güvenliğini sağlamak için kullanılır. ISO 28000 denetimi, bir üçüncü taraf denetim firması tarafından gerçekleştirilir ve tedarik zincirindeki tüm aşamaları kapsar.

ISO 28000 denetimi, standarttaki gerekliliklerin karşılanıp karşılanmadığını değerlendirmek için yapılır. Denetçiler, tedarik zinciri güvenliği politikalarını, süreçlerini, prosedürlerini, kaynaklarını, eğitimlerini ve diğer ilgili belgeleri incelerler. Ayrıca, fiziksel güvenlik, bilişim güvenliği, araç ve ekipman güvenliği, tedarikçi güvenliği ve acil durum yönetimi gibi konuları da kontrol ederler.

 

ISO 28000 denetimi, belirli bir tedarik zinciri alanına veya tedarik zincirinin tümüne odaklanabilir. Denetim sonucunda, denetçiler standart gerekliliklerin ne kadarını karşıladıklarını raporlar ve eğer varsa eksiklikleri belirler. Bu eksikliklerin giderilmesi için bir aksiyon planı hazırlanabilir ve denetim sonrası bir sonraki denetim için tavsiyelerde bulunulabilir.

 

Özetle, ISO 28000 denetimi, tedarik zincirindeki mal ve hizmetlerin güvenliğini sağlamak için gereken standartları karşılayıp karşılamadığını kontrol eder ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlar.

 

ISO 28000 BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL OLMAKTADIR?

 

ISO 28000 belgelendirmesi süreci şu adımlardan oluşur:

 

Hazırlık Aşaması: Şirketiniz, ISO 28000 standardına uygun bir güvenlik yönetim sistemi oluşturmak için hazırlıklara başlar. Bu aşamada, belgelendirme sürecinin tüm aşamaları hakkında bilgi almak için bir belgelendirme kuruluşu seçilir.

 

Başvuru: Şirketiniz belgelendirme kuruluşuna başvurur ve belgelendirme sürecinin başlatılması için gerekli evrakları sunar.

Belgelendirme Gözden Geçirme: Belgelendirme kuruluşu, şirketinizin belgelendirme için uygun olup olmadığını değerlendirmek için bir gözden geçirme yapar.

Belgelendirme Denetimi: Belgelendirme kuruluşu, ISO 28000 standardı gerekliliklerinin şirketiniz tarafından karşılanıp karşılanmadığını denetler. Denetim, bir ya da birden fazla denetçi tarafından gerçekleştirilebilir ve süreç birkaç gün sürebilir.

Denetim Sonrası Raporlama: Denetim sonrası, belgelendirme kuruluşu bir rapor hazırlar ve şirketin hangi gereklilikleri karşıladığını ve hangi gereklilikleri karşılamadığını belirtir. Eğer belirli gereklilikler karşılanmadıysa, şirketin aksiyon planı hazırlaması istenebilir.

Belgelendirme Sertifikası: Belgelendirme kuruluşu, şirketin ISO 28000 standardına uygun olduğunu onayladığı takdirde, şirkete belgelendirme sertifikası verir.

Sürekli İyileştirme: Şirketiniz, belgelendirme süreci sonrasında ISO 28000 standardının gerekliliklerini yerine getirmeye devam etmeli ve sürekli olarak iyileştirme yapmalıdır.

 

Özetle, ISO 28000 belgelendirmesi süreci, hazırlık aşamasından başlayarak başvuru, denetim, raporlama ve belgelendirme sertifikası aşamalarından oluşur. Süreç, şirketinizin ISO 28000 standardının gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini kontrol eder ve şirketinizin sürekli olarak iyileştirme yapmasını sağlar.

 

 

ISO 28000 NELERİ KAPSAR?

 

ISO 28000, bir güvenlik yönetim sistemi standardıdır ve tedarik zincirindeki mal ve hizmetlerin güvenliğini sağlamak için kullanılır. Bu standart, tedarik zincirinin tüm aşamalarını kapsayan bir yaklaşım benimser ve aşağıdaki konuları kapsar:

 

Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS): Şirketlerin güvenlik yönetim sistemi oluşturması ve güvenlik politikaları belirlemesi gerekmektedir.

 

Tehlike ve Tehdit Değerlendirmesi: Şirketler, tedarik zincirlerindeki tehditleri ve tehlikeleri tanımlamalı ve değerlendirmelidir.

Güvenlik Planlama ve Risk Yönetimi: Şirketler, riskleri yönetmek için güvenlik planları hazırlamalı ve uygulamalıdır.

Kaynak Yönetimi: Şirketler, tedarik zincirindeki tüm kaynaklarını yönetmeli ve güvenlik konularında eğitimli personel istihdam etmelidir.

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Güvenliği: Şirketler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almalıdır.

Tedarikçi Güvenliği: Şirketler, tedarik zincirindeki tüm tedarikçilerinin güvenliğini sağlamak için uygun tedbirleri almalıdır.

Fiziksel Güvenlik: Şirketler, tedarik zincirindeki tüm fiziksel varlıkların güvenliğini sağlamak için uygun tedbirleri almalıdır.

Acil Durum Yönetimi: Şirketler, acil durumlar için hazırlık yapmalı ve acil durumlarda uygun müdahaleleri gerçekleştirmelidir.

ISO 28000, tedarik zincirindeki güvenliği sağlamak için bütüncül bir yaklaşım benimser ve birçok farklı konuyu kapsar. Bu sayede şirketler, tedarik zincirindeki güvenliği sağlamak için gerekli tedbirleri alabilir ve bu standart sayesinde riskleri yönetebilirler.

 

Tedarik zinciri güvenlik yönetim sistemi, kuruluşların tedarik zincirlerinin emniyetini ve güvenliğini sağlamasına yardımcı olduğu için önemlidir. Güvenli bir tedarik zinciri, mal ve hizmetlerin sorunsuz ve zamanında teslim edilmesini sağladığı için herhangi bir kuruluşun başarısı için kritik öneme sahiptir. Tedarik zincirindeki herhangi bir kesinti, gecikmeler, gelir kaybı ve itibarın zedelenmesi gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

 

Tedarik zinciri güvenlik yönetim sistemi, kuruluşların tedarik zincirlerindeki potansiyel güvenlik risklerini ve güvenlik açıklarını belirlemesine ve bunları hafifletmek için önlemler uygulamasına yardımcı olur. Ayrıca kuruluşların tedarik zinciri güvenliği ile ilgili yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamalarına yardımcı olur. Ek olarak, güvenli bir tedarik zinciri müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar arasında güven ve itimat oluşturmaya yardımcı olur.

 

Bir tedarik zinciri güvenlik yönetim sistemi uygulamak, kuruluşların genel iş dayanıklılıklarını geliştirmelerine de yardımcı olur. Kuruluşlar, sağlam risk yönetimi süreçlerine ve prosedürlerine sahip olarak, beklenmedik olaylara daha iyi yanıt verebilir ve değişen koşullara uyum sağlayabilir.

 

Özetle, güvenli bir tedarik zinciri, herhangi bir kuruluşun başarısı için kritik öneme sahiptir. Bir tedarik zinciri güvenlik yönetim sistemi uygulamak, potansiyel riskleri ve güvenlik açıklarını belirlemenin ve bunları hafifletmek için önlemler almanın etkili bir yoludur. Kuruluşların yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamasına, paydaşlar arasında güven oluşturmasına ve genel iş dayanıklılığını geliştirmesine yardımcı olur.