Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISO 45001: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE ADIM ADIM REHBER

ISO 45001: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE ADIM ADIM REHBER

ISO 45001: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE ADIM ADIM REHBER

 Enkalite Danışmanlık, kalite ve ISO belgelendirme süreçlerinde uzmanlaşmış bir kuruluştur. Amacımız, işletmelerin ürün ve hizmet kalitesini artırmalarına, süreçlerini iyileştirmelerine ve müşteri memnuniyetini sağlamalarına yardımcı olmaktır.

ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri için uluslararası bir standarttır. "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gereksinimler ve Uygulama Kılavuzu" olarak da adlandırılan ISO 45001, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği performansını yönetmek, iyileştirmek ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla bir çerçeve sunar.

Biz, Enkalite Danışmanlık olarak, müşterilerimize profesyonel ve güvenilir bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Uzman ekibimizle, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyor ve süreçlerini en iyi şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz.

 

ENKALİTE DANIŞMANLIK ISO 45001 BELGELENDİRME FAALİYET PLANI

ISO 45001 sistem kurulumu ve belgelendirme süreci oldukça detaylı bir süreçtir. Bu süreçte firmalar, Enkalite Danışmanlık ile aşağıdaki adımları takip etmelidir:

Öncelikle, firmamız Enkalite Danışmanlık ile iletişime geçmelisiniz. Bu iletişimde firma ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirterek, belgelendirme süreci hakkında detaylı bilgiyi uzmanlarımız size sağlayacaktır.


 Enkalite Danışmanlık, firmanız için uygun olan ISO 45001 standardı son sürümünü belirler ve firmanız için bir teklif hazırlar. Bu teklif, belgelendirme sürecinin planı, süreçleri ve maliyeti hakkında bilgi içerir


 Firma, Enkalite Danışmanlık ile anlaşma sağlar ve belgelendirme sürecine başlar. Bu süreçte, Enkalite Danışmanlık uzmanları, firma süreçlerini analiz eder ve ISO 45001 standardı gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirir.


 Firma, eksikliklerin belirlenmesi durumunda, Enkalite Danışmanlık tarafından sağlanan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile süreçlerini  iyileştirir ve ISO 45001 standardı gerekliliklerini karşılayacak şekilde günceller.


ISO 45001 standardı gerekliliklerine uygunluk sağlandıktan sonra, Enkalite Danışmanlık tarafından belgelendirme denetimi yapılır. Bu denetimde, firmanın ISO 45001 standardı gerekliliklerine uygunluğu değerlendirilir ve uygunluk durumu belirlenir.

 

Eğer firmanın ISO 45001 standardı gerekliliklerine uygun olduğu belirlenirse, Enkalite Danışmanlık tarafından ISO 45001 sertifikası verilir. Bu sertifika, firmanın kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun olduğunu gösterir.

 

ISO 45001 BELGESİ NEDİR?
ISO 45001 belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini ISO 45001 standartlarına uygun olarak kuran ve uygulayan bir organizasyonun sahip olduğu belgedir. Bu belge, iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği performansını yönetmek, iyileştirmek ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için belirlenen gereklilikleri yerine getirdiğini doğrular.


ISO 45001 belgesi, iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini etkin bir şekilde uyguladığını ve sürekli olarak iyileştirme çabalarını sürdürdüğünü gösterir. Belge, bir üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve belgelendirme süreci, belgelendirme kuruluşunun organizasyonu değerlendirmesi ve belge gerekliliklerinin karşılandığının doğrulanmasıyla tamamlanır.


ISO 45001 belgesi, iş yerlerine çeşitli faydalar sağlar. Bunlar arasında şunlar yer alır:
Çalışan güvenliği ve sağlığı: ISO 45001 belgesi, iş yerlerinin çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaya odaklanmasını sağlar. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurarak, iş yerleri riskleri belirleme, riskleri yönetme ve çalışanların güvenliğini sağlama konusunda daha etkin bir şekilde çalışır.


Yasal uyumluluk: ISO 45001, iş yerlerinin ilgili iş sağlığı ve güvenliği yasal düzenlemelere uyum sağlamasını teşvik eder. Bu, iş yerlerinin yasal gereklilikleri takip etmesini ve iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar.


İş kazalarının azaltılması: ISO 45001 belgesi, iş yerlerinin iş kazalarını azaltmaya yönelik önlemler almasını teşvik eder. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini etkin bir şekilde uygulamak, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının sayısını azaltmaya yardımcı olabilir.


İtibar ve güven: ISO 45001 belgesi, iş yerlerinin çalışanların güvenliği ve sağlığına verdiği önemi gösterir. Bu, iş yerlerinin müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar nezdinde güven ve itibar oluşturmasına yardımcı olur.


Sürekli iyileştirme: ISO 45001 belgesi, iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak izlemesini ve iyileştirmesini teşvik eder. Bu, iş yerlerinin sürekli olarak daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma.

 

ISO 45001 BELGESİ KAÇ YIL GEÇERLİ?
ISO 45001 belgesi, genellikle üç yıl süreyle geçerlidir. Ancak, belgelendirme süreci ve süreklilik denetimleri gibi faktörlere bağlı olarak bu süre değişebilir. Belge sahibi organizasyon, belge süresi dolmadan önce yenileme sürecini başlatmalı ve belgelendirme kuruluşunun belirlediği gereklilikleri karşılamalıdır.


ISO 45001 belgesinin yenilenmesi, belgelendirme kuruluşunun yeniden değerlendirme yapması ve organizasyonun belge gerekliliklerini hala karşıladığını doğrulamasıyla gerçekleşir. Yenileme süreci, organizasyonun çevresel yönetim sisteminin sürekli olarak etkili bir şekilde çalıştığını ve sürekli iyileştirme çabalarını sürdürdüğünü göstermelidir.


Belge süresi dolduğunda veya yenilenmediğinde, organizasyonun ISO 45001 belgesini kullanma hakkı kaybolur. Bu nedenle, belge sahipleri belge süresinin dolmasına yakın bir zamanda yenileme sürecini başlatmalı ve belge geçerliliğini sürdürmek için gereken adımları atmaktadır.

 

ISO 45001DANIŞMANLIK VE BELGELENDİRME SÜRECİ

 1.Teklif talep sözleşme

 2.ISO 45001 standart şartlarının değerlendirilmesi

 3. Mevcut Durum Analizi

 4. Eğitimler ile farkındalık oluşturulması

 5.Operasyonel Süreçlerin izlenmesi

 6.Dokümante bilgilerin hazırlanması

 7. İç denetim

 8. Yönetimi Gözden Geçirme

 9.Denetim

10.Belgelendirme

 

AMAÇ VE KAPSAM
ISO 45001 standart maddelerinin karşılığının dokümante şekilde izelenebilirliği için sistem kurulumu gerekmektedir. İşletmeler planlama, uygulama ve kontrol et , önlem al döngüsünde rehberliğe ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda bizler uzman ekibimiz ile ISO 45001standart sisteminin kurulması, oluşturulması, iyileştirilmesi ve sürdürebilimesi için gereken desteği sağlamaktayız.

 

DANIŞMANLIK ALT BAŞLIKLARI
 Planlama
İşletmenin oluşturduğu dokümanların incelenmesi, kullanılan programların sisteme uygunluğunun tespiti, Önceden geçirilmiş denetim geçmişine bakılması ve planlama, hedef, misyon vizyon ve ilkelerin belirlenmesi, organizasyon şeması ve görev tanımları


 Uygulama
ISO 45001 standart gerekliliği dokümanların hazırlanması ve operasyonel süreçlerin sisteme dayandırılması. Proses sorumluluları ile işleyen süreçlerin değerlendirilmesi ve dokümante bilgilerin oluşturulması, iyileştirilmesi, sürdürülmesi


 Kontrol
Tüm sistem dokümanlarının hazırlanmasından sonra süreçin proses sorumluları ile birlikte kontrolü, eğitimi olmayanların eğitimlerinin tamamlanması ve iç denetim sürecinin tamamlanması


Önlem alma
Değişim yönetim sisteminin aktifleştirilmesi ile birlikte her sürecin iyileştirilmesi. Gerek toplantılar gerek eğitimlerle de sistemin işlerliğini sağlamak ve geliştirmek.

 

 

ISO 45001BELGELENDİRME

  1. Hazırlık
  2. Belgelendirme Başvurusu
  3. Belgelendirme Denetimi
  4. Denetim Raporu
  5. Firmaya ISO 45001belgesinin verilmesi