Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISO 9001'de İş Akış Şeması Nedir? Süreç Nasıl Yönetilir? - Kalite Yönetiminde Etkili Adımlar

ISO 9001'de İş Akış Şeması Nedir? Süreç Nasıl Yönetilir? - Kalite Yönetiminde Etkili Adımlar

ISO 9001'de İş Akış Şeması Nedir? Süreç Nasıl Yönetilir? - Kalite Yönetiminde Etkili Adımlar

ISO 9001 standardında iş akış şeması belirli bir standart şemaya dayanmaz, ancak standart, organizasyonların kendi iş süreçlerini belirlemeleri ve yönetmeleri gerektiğini belirtir. ISO 9001, iş süreçlerinin yönetimi ve sürekli iyileştirilmesi üzerinde odaklanır. İşte bu süreçleri nasıl yönetebileceğinizin bir genel bakışı:

 

1.Süreç Tanımlama ve Belgeleme: İş süreçlerinizi tanımlamak ve belgelemek, ISO 9001 gereksinimlerini yerine getirmenizin temelidir. Bu süreçler, organizasyonunuzun ana faaliyetlerini, işlevlerini ve hedeflerini yansıtmalıdır. İş süreçlerinin tanımlanması, organizasyonunuzun özgül ihtiyaçlarına ve iş yapısına bağlı olarak değişebilir.

 

2.Süreçleri Planlama: Her bir iş sürecinin hedeflerini, gerekli kaynakları, sorumlulukları ve iş akışını planlayın. Bu, süreçlerin etkili bir şekilde yönetilmesini ve gereksinimlere uygunluğun sağlanmasını kolaylaştırır.

 

3.Süreçleri Uygulama: Planlanan süreçleri uygulayın. Bu, süreçlerin günlük işlerin bir parçası olarak nasıl yürütüldüğünü içerir. Süreçlerin uygulanması, işlemlerin düzgün ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için önemlidir.

 

4.Süreçleri İzleme ve Ölçümleme: Süreçlerinizi düzenli olarak izleyin ve performansını ölçün. Bu, süreçlerin etkinliğini değerlendirmenize ve gerektiğinde iyileştirmelere odaklanmanıza yardımcı olur.

 

5.Veri ve Bilgi Toplama: Süreçlerden elde edilen verileri ve bilgileri toplayın. Bu, iş süreçlerinin performansını değerlendirmenize ve kararlarınızı desteklemenize yardımcı olur.

 

6.İyileştirme Faaliyetleri: Sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde, iş süreçlerinizi daha iyi hale getirmek için gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetler uygulayın. Bu, süreçlerin daha verimli ve etkili hale gelmesini sağlar.

 

7.Yönetim Gözden Geçirmeleri: Organizasyonunuzun üst yönetimi, belirli periyotlarla iş süreçlerini gözden geçirmelidir. Bu gözden geçirmeler, organizasyonun hedeflerine ulaşma ilerlemesini değerlendirmek ve gerektiğinde stratejik değişiklikler yapmak için kullanılabilir.

 

ISO 9001, bu süreçlerin belirli gereksinimlere uygun bir şekilde nasıl yönetileceğini ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu gereksinimlere uygunluk, ISO 9001 sertifikasyonu almak için önemlidir ve organizasyonların kalite yönetim sistemlerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

İş akış şeması, organizasyonunuzun özgül iş süreçlerini ve iş akışını gösteren bir grafik veya belge olabilir. Bu şema, süreçlerin daha iyi anlaşılmasını ve paylaşılmasını sağlar. İş akış şeması, organizasyon içindeki farklı departmanlar ve ekipler arasında işbirliğini kolaylaştırabilir ve süreçlerin görsel bir temsilini sunar.