Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISSC SERTİFİKASI

ISSC SERTİFİKASI

ISSC SERTİFİKASI

ISCC sertifikası, tarım, gıda ve biyoenerji endüstrilerinde sürdürülebilirliği destekleyen, dünya çapında tanınan bir sertifika sistemidir. ISCC kısaltması, Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu anlamına gelir. Sertifika, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik dahil olmak üzere sürdürülebilirliğin çeşitli yönlerini kapsar.

 

ISCC sertifikası, şirketlerin sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını göstermek için karşılamaları gereken bir dizi kriter ve ilkeye dayanmaktadır. Sertifikasyon kriterleri, sera gazı emisyonları, arazi kullanımı, biyoçeşitlilik, sosyal sorumluluk ve izlenebilirlik dahil olmak üzere çok çeşitli sürdürülebilirlik konularını kapsar.

 

ISCC sertifikası tüm biyokütle türlerini kapsamaktadır. Aynı zamanda ISCC için Sürdürülebilir malzeme şu şekilde tanımlanabilir:daha fazla ayrıntı gerekmektedir, ör. sözleşmelerde, sürdürülebilirlik beyanlarında/sürdürülebilirlik kanıtlarında veya teslimat belgelerinde sürdürebilirlik ile ilgili kanıtların sunulması gerekmektedir.

 

ISCC belgelendirme süreci, Türkiye'deki ISCC Belgelendirme Hizmetleri gibi akredite bir belgelendirme kuruluşunun denetimini içerir. Denetim, şirketin ISCC kriterlerine ve ilkelerine uygunluğunu değerlendirir. Şirket kriterleri karşılıyorsa, müşterilere ve paydaşlara sürdürülebilirlik taahhüdünü göstermek için kullanılabilecek bir ISCC sertifikası alır.

 

ISCC, atık veya kalıntı olarak belgelenen ham maddelerden türetilen ürünlerinhedef pazarda yetkili AB Üye Devlet makamları tarafından belirlenen kota yükümlülüklerini yerine getirmeye uygun sayılır Üye Devletler, Denetçiler ve sistem kullanıcıları, materyalin hedeflenen AB'deki uygunluğunu araştırmak ve araştırmakla yükümlüdür.

 

ISCC sertifikası, uluslararası olarak tanınır ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığını gösteren şirketlere rekabet avantajı sağlayabilir. Ayrıca şirketlerin, Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Direktifi gibi sürdürülebilirlikle ilgili yasal ve düzenleyici gereksinimleri karşılamasına yardımcı olabilir.