Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

KKDİK HAKKINDA

KKDİK HAKKINDA

KKDİK HAKKINDA

KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI (KKDİK ) MEVZUATI HAKKINDA

Bilindiği gibi KKDİK Yönetmeliğine  göre;  31/12/2023  tarihinden  önce  kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen maddeler için yıllık miktar bir ton ya da daha fazla ise, 31/12/2020 ile 31/12/2023 tarihleri arasında Yönetmeliğin kayıt hükümleri uygulanır (Geçici Madde 2). 31/12/2023 tarihinden sonra ise kimyasallar kayıt edilmeden piyasaya arz edilemeyecektir.Kayıtsız kimyasal ürünlerin satışı yasaklanacaktır.

 KKDİK Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir. KKDİK Yönetmeliği, insan sağlığı ve çevreyi kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini yönetecektir.

Peki nedir bu KKDİK'in temel amaçları;

 

İnsan sağlığını ve çevreyi kimyasalların zararlarından yüksek düzeyde korumak.

Kimyasalları piyasaya arz edenleri (üretici , imalatçı, ithalatçı) kimyasalların güvenli kullanımını sağlamaktan zorunlu tutmak.

Türkiye kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılmasını sağlamak

Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan hayvan deneylerini azaltmak ve alternatif yöntemleri özendirmek ör. QSAR ve read across.

KKDİK Yönetmeliği gereği imalatçı, ithalatçı ve tek temsilcilerin ortak kayıt yapabilmeleri  için;  öncelikle  KKS  aracılığıyla    ön-MBDF  göndermesi  gerekmektedir. Ön-MBDF  gönderen  firmalar;  MBDF  sorgulama  yaparak  aynı  maddenin  ön-MBDFsini göndermiş olan diğer firmaların iletişim bilgilerine ulaşabilmekte, bu sayede kayıt için gerekli olan veri ve maliyet paylaşımına ilişkin hususlar hakkında kayıt süreci öncesinde aynı madde imalatçı, ithalatçı ve tek temsilcileri ile irtibat kurabilmektedir.

Ön-MBDF'lerin  kayıtların  başlayacağı  31/12/2020  tarihinden  önce gönderilmiş olması, ortak kayıt sürecinin etkin işlemesi açısından büyük önem arz etmektedir.Ancak  kayıt  sürecinin  31/12/2023  tarihine  kadar  devam  edecek  olması  ve  31/12/2020 tarihinden  sonra  piyasaya  arz  edilecek  olan  maddeler  için  de  sistemin  aktif  olması açısından  31/12/2020  tarihinden  sonra  da  ön-MBDF  modülü  kapanmayacak  ve  işlevini sürdürecektir.