Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

SEDEX COVİD-19 REHBERİ YAYINLANDI

SEDEX COVİD-19 REHBERİ YAYINLANDI

SEDEX COVİD-19 REHBERİ YAYINLANDI

İşletmelere COVID-19'un tedarik zincirlerindeki çalışanları ve çalışanları üzerindeki etkilerini yönetme rehberi COVID-19 Etki Raporu yayınlandı. Denetim öncesi işletmelerin COVID-19 için yapması gerekenler detaylı şekilde anlatılmaktadır.

İşletmenin COVID-19 ve etkilerini ele almadaki rolü Dünya, ülkeleri, insanları ve işletmeleri etkileyen küresel bir salgın yaşıyor. İşletmeler krize ve toparlanmaya yanıt olarak insan hakları merkezli bir yaklaşım benimsemelidir; özellikle hükümetlerin bunu yapamadığı durumlarda, işlerinde ve tedarik zincirlerinde çalışanları koruma sorumlulukları vardır. İş dünyasının insanları güvende tutma sorumluluğu vardır. COVID-19 bağlamında güvenlik, hem sağlık hem de ekonomik güvenliği içerir: İşçi sağlığı - çalışanları COVID-19'dan korur. Pek çok işyerinde, işyerinde (veya işçi barınağında) başkalarıyla yakın temas normaldir ve işçiler istihdamda kalırken koruyucu önlemleri uygulamak ve düzgün, güvenli çalışmayı sağlamak için önlem alınmalıdır. İşçi geliri - çalışanları COVID-19'un ekonomik etkilerinden korur. Çoğu insan için yoksulluk, virüsün kendisinden daha acil bir yaşam ve sağlık tehdidi. Ekonomik güvenlik hesaba katılmazsa, sağlık önlemleri geliri olumsuz etkileyebilir.

Durum hızla değişiyor ve COVID-19'un sağlık ve ekonomik etkileri yayılmaya devam edecek, daha az kaynak ve etkileri yönetme yeteneği olan ülkelerde şiddeti artacak. Tedarik zincirlerine ve kayıt dışı çalışmaya dahil olan milyonlarca işçi önemli ölçüde etkilenecek. ILO, dünya çapında 25 milyona kadar işin kaybedilebileceğini ve çalışma saatlerinin% 6,7'sinin Haziran 2020'ye kadar 195 milyon tam zamanlı işçiye denk geleceğini tahmin ediyor. [1] En az gelişmiş ülkelerdeki insanların% 75'i, virüsü önlemeye yardımcı olmak için hijyeni sağlamak için sabun ve suya erişemiyor ve küresel nüfusun% 55'inin sosyal korumaya erişimi yok. [2] Ekonomik etkilerin 2008 küresel mali krizini çok aşması bekleniyor. En çok risk altında olan sektörler konaklama ve yemek hizmetleri, imalat, perakende ve ticari ve idari faaliyetlerdir. [3] Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri (UNGP'ler) şimdi her zamankinden daha alakalı. UNGP'ler, insan haklarının korunmasındaki birincil sorumluluğun Devlette olduğunu açıkça ortaya koyuyor - pandeminin şokuna karşı halkını ve ekonomilerini korumak. Bu, nüfus için güvenlik önlemleri, işleri veya geçim kaynakları kesintiye uğrayanlar için gelir güvenliği, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenliği sağlamayı içerir. Ancak, tüm hükümetlerin, özellikle birçok düşük ücretli tedarikçinin bulunduğu daha zorlu bağlamlarda bu güvenlik ağını sağlama yeteneği yoktur. Düşük ücretli işlerde çalışan milyonlarca insanın, kendilerini ve ailelerini besleyecek parası olmamasına karşı savunmasız olduğu anlamına gelir.

Devlet desteğindeki boşluğu doldurmak iş dünyasının rolü olmasa da, UNGP'ler özel sektörün rolünün insan haklarına saygı gösterme ve neden olabilecekleri veya katkıda bulunabilecekleri etkileri ele alma sorumluluğunu almak olduğunu belirtiyor. Küresel tedarik zincirlerindeki milyonlarca insan, iş sağlamaya, işçilerine ödeme yapmaya ve krizi atlatmaya devam etmek için işletmelerin sürekli desteğine güveniyor. Şirketlerin hem çalışanlarına hem de tedarik zincirlerindeki insanlara karşı sorumluluklarını onurlandırması küresel yaşamlar ve geçim kaynakları açısından kritik önem taşır.