Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

SÜRDÜREBİLİR TURİZM SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

SÜRDÜREBİLİR TURİZM SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

SÜRDÜREBİLİR TURİZM SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR?

 

Sürdürülebilirlik, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılama yeteneğini ifade eder. Yaşamı destekleyen ekonomik, sosyal ve çevresel sistemlerin zaman içinde sürdürülmesini ve değişikliklere ve zorluklara dayanacak kadar dayanıklı olmasını sağlamakla ilgilidir.

 

Sürdürülebilirlik, insanların, gezegenin ve kârın ihtiyaçlarını dengelemeyi içerir. Sera gazı emisyonlarının azaltılması, doğal kaynakların korunması, israfın en aza indirilmesi ve sosyal eşitlik ve adaletin teşvik edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli faktörleri kapsar.

 

Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, kaynakların tükenmesi ve sosyal eşitsizlik gibi sorunlarla karşı karşıya olduğumuz modern dünyamızda giderek daha önemli bir kavram haline geliyor. Sürdürülebilirliği benimseyen bireyler, kuruluşlar ve hükümetler herkes için daha eşitlikçi, esnek ve yaşanabilir bir dünya yaratmak için çalışabilirler.

 

SÜRDÜREBİLİRLİK SERTİFİKASI NEDİR?

 

Sürdürülebilirlik sertifikası, bir kişinin veya kuruluşun sürdürülebilirlik alanında bir çalışma veya eğitim programını tamamladığının resmi olarak tanınmasıdır. Bu sertifika genellikle sürdürülebilirlik eğitiminde uzmanlaşmış üçüncü taraf bir kuruluş veya kurum tarafından verilir.

 

Sürdürülebilirlik sertifika programının amacı, katılımcılara sürdürülebilirlik konuları hakkında kapsamlı bir anlayış ve kişisel veya profesyonel yaşamlarında sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek için gerekli beceri ve araçları sağlamaktır. Bu programlar genellikle iklim değişikliği, kaynakların korunması, sosyal sorumluluk ve çevre yönetimi gibi konuları kapsar.

 

Sürdürülebilirlik sertifikaları, işletme, mühendislik ve kamu politikası gibi çeşitli alanlardaki profesyoneller de dahil olmak üzere çok çeşitli kişi ve kuruluşlar için mevcuttur. Sürdürülebilirlik sertifikalarına bazı örnekler arasında yeşil bina profesyonelleri için LEED sertifikası yer alır.

 

Bir sürdürülebilirlik sertifikası almak, bireyler ve kuruluşlar için sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını göstermeleri, yeni beceriler ve bilgiler edinmeleri ve pazardaki güvenilirliklerini artırmaları için değerli bir yol olabilir.

 

Turizmde sürdürülebilirlik, turizm faaliyetlerinin doğal, sosyal ve kültürel çevreye zarar vermeden yönetilmesini ve gelecek nesiller için kaynakların korunmasını sağlayan bir yaklaşımdır.

 

Turizmde sürdürülebilirlik, turizm faaliyetlerinin çevreye etkisini azaltmak, yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak ve turizmin ekonomik faydalarını paylaşmak için çeşitli yollarla sağlanabilir. Bazı örnekler şunları içerir:

 

Doğal Kaynakların Korunması: Sürdürülebilir turizm faaliyetleri, doğal kaynakların korunmasına öncelik verir. Turizm faaliyetlerinin su, enerji ve diğer kaynakların kullanımını azaltmak için tasarlanması, doğal alanların korunmasına yardımcı olabilir.

 

Sosyal Etki: Sürdürülebilir turizm faaliyetleri, yerel toplulukların ihtiyaçlarını dikkate alır ve onların ekonomik, sosyal ve kültürel faydalarını artırır. Turizm faaliyetlerinin yerel halkın yaşam kalitesine olumlu bir etkisi olması, sürdürülebilir turizm açısından önemlidir.

 

Kültürel Mirasın Korunması: Turizm faaliyetlerinin kültürel mirası korumaya yardımcı olması, turizmin sürdürülebilirliği için önemlidir. Turizm faaliyetlerinin yerel kültürleri ve tarihi mirası desteklemesi, turistlerin yerel topluluklara saygı duymasına ve yerel kültürlerin sürdürülmesine yardımcı olabilir.

Çevre Dostu Ulaşım: Sürdürülebilir turizm faaliyetleri, çevre dostu ulaşım yöntemlerinin kullanılmasını teşvik eder. Bisiklet turları, yürüyüş turları veya toplu taşıma araçlarının kullanımı gibi çevre dostu ulaşım yöntemleri, turizmin çevreye olan etkisini azaltabilir.

Turizmde sürdürülebilirlik, turizm faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini dengede tutarak, turizm endüstrisinin gelecek nesillere sürdürülebilir bir şekilde aktarılmasını sağlar.

 

SÜRDÜREBİLİR TURİZM SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

 

Sürdürülebilir bir turizm sertifikası almak için aşağıdaki genel adımları izlemeniz gerekir:

Araştırın ve tanınmış bir sertifika programı seçin: Green Globe, EarthCheck ve Travelife gibi çeşitli sürdürülebilir turizm sertifika programları mevcuttur. İş modelinize ve hedeflerinize uygun bir sertifika programı araştırıp seçmelisiniz.

Öz değerlendirme yapın: Bir sertifikasyon programı seçtikten sonra, işletmenizin sürdürülebilirlik uygulamalarını değerlendirmek için bir öz değerlendirme yapmanız gerekecektir. Bu, çevresel etkinizi, sosyal sorumluluğunuzu ve ekonomik sürdürülebilirliğinizi değerlendirmeyi içerebilir.

Sürdürülebilir bir turizm eylem planı geliştirin: Öz değerlendirmenizin sonuçlarına göre, sürdürülebilirlik uygulamalarınızı iyileştirmek için atacağınız adımları özetleyen bir sürdürülebilir turizm eylem planı oluşturmanız gerekecek.

Sürdürülebilir turizm uygulamalarını hayata geçirin: Eylem planınızda özetlenen, enerji tüketimini azaltmayı, çevre dostu ürünler kullanmayı ve yerel toplulukları desteklemeyi içerebilecek sürdürülebilir turizm uygulamalarını uygulamanız gerekecek.

Başvurunuzu gönderin: Gerekli sürdürülebilir turizm uygulamalarını hayata geçirdikten sonra, başvurunuzu incelenmek üzere sertifikasyon programına göndermeniz gerekecektir.

Yerinde denetimden geçin: Sertifikasyon programına bağlı olarak, sürdürülebilirlik uygulamalarınızı doğrulamak için yerinde denetimden geçmeniz gerekebilir.

Sürdürülebilir turizm sertifikanızı alın: Başvurunuz onaylanırsa ve uygulamalarınız sertifika programı standartlarına uygunsa, sürdürülebilir turizm sertifikanızı alırsınız.

Seçtiğiniz sertifika programına bağlı olarak sürecin değişebileceğini unutmamak önemlidir. Seçtiğiniz belirli program için gereklilikleri ve yönergeleri dikkatlice gözden geçirmelisiniz.

 

SÜRDÜREBİLİR YÖNETİM SİSTEMİ NASIL OLMAKTADIR?

 

Sürdürülebilirlik yönetim sistemi, bir organizasyonun sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerini belirlemesi, bu hedeflere ulaşmak için planlar yapması ve uygulaması için tasarlanmış bir yönetim sistemidir. Bu sistem, bir organizasyonun çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

 

Sürdürülebilirlik yönetim sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı gibi uluslararası standartlara dayanabilir. Bu standartlar, organizasyonların sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerini belirlemelerine, sürekli olarak iyileştirme yapmalarına ve bu hedeflere ulaşmak için kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.

 

Sürdürülebilirlik yönetim sistemi, organizasyonların sürdürülebilirlikle ilgili riskleri yönetmelerine, çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarını ölçmelerine ve raporlamalarına olanak tanır. Bu, organizasyonların sürdürülebilirlik konusunda daha şeffaf ve hesap verebilir hale gelmelerini sağlar.

 

Sürdürülebilirlik yönetim sistemi, bir organizasyonun sadece sürdürülebilirliği teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda maliyetleri azaltmasına, müşterilerin sadakatini arttırmasına, çalışanların motivasyonunu arttırmasına ve pazardaki rekabet avantajını arttırmasına da yardımcı olabilir.

 

SÜRDÜREBİLİR TURİZM SERTİFİKASI ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

 

Sürdürülebilir Turizm Sertifikası İçin Son Tarih 31.12.2023
Bilindiği üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte ve akredite denetim firmaları aracılığıyla çeşitli sertifika programları uygulayabilmektedir.

 

Bu çerçevede, dünya çapında kabul gören ve turizm sektöründe sürdürülebilirlik standardının geliştirilmesini hedefleyen bir organ olan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerine uyum süreci kapsamında TR-I adı verilen Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı başlatılmıştır. Bu program sayesinde ülkemizdeki konaklama tesislerinin verdiği hizmet kalitesinin dünya standartlarına taşınması, uluslararası pazara hitabet gücünün artırılması, yurtdışından daha fazla turist çekilebilmesi hedeflenmekte, bu çalışmalar sonucunda dünya çapındaki büyük tur operatörleri ve seyahat acentelerinden ülkemize çok daha fazla turun yönlendirilmesi ve turist akışının sağlanması planlanmaktadır.

 

Program dahilinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm İşletme Belgesi veya Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi olan ve ruhsat tarihinden dolayı bu iki belgesi de henüz olmayıp başvuru aşamasında olan tüm konaklama tesislerinin (kamu misafirhaneleri hariç) herhangi bir oda/yatak kapasite limiti olmaksızın 31.12.2023 tarihine kadar Sürdürülebilir Turizm Sertifikası alması zorunlu hale getirilmiştir. Verilen süre zarfında belgelerini almayan tesisler hakkında Bakanlığımızca 2634 sayılı kanunun 33. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

 

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı; sürdürülebilir yönetim, sosyo-ekonomik etkiler, kültürel etkiler ve çevresel etkiler olmak üzere 4 ana başlık altında düzenlenmiş olup ilk aşamada tesislerin aşağıdaki 14 kritere uyum sağlaması gerekmektedir: Detayları “1. Aşama El Kitabı”nda belirtilen kriterler başlık halinde şöyledir:

 

 • Sürdürülebilirlik yönetim sistemi
 • Yasal uyum
 • Raporlama ve iletişim
 • Personel katılımı
 • Müşteri deneyimi
 • Herkes için erişim
 • Yerel/Bölgesel satın alma
 • Kültür ve mirasın sunulması
 • Çevreye duyarlı satın alma
 • Verimli satın alma
 • Enerji tasarrufu
 • Su tasarrufu
 • Atık su
 • Katı atık

 

Yapılacak denetimler sonrasında program kriterlerine uyum sağladığı belirlenen tesislerin belge işlemleri kısa süre içinde tamamlanırken, uyum sağlamadığı belirlenen tesislerin eksikleri tespit edilerek bu eksikleri tamamlamaları için kendilerine 30 ila 90 gün aralığında bir süre tanınacak ve eksiklerin tamamlanmasından sonra yapılacak olan 2. denetim ile belgelendirme işlemleri yapılacaktır.

 

Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama kriterleri hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için tüm konaklama tesislerimizin https://tga.gov.tr/surdurulebilir-turizm-programi/ adresine girip sayfadaki “Sürdürülebilir Turizm Programı Hakkında” ve “Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri” kısımlarını dikkatlice okumaları, sonrasında ise “Sürdürülebilir Turizm Programı Yetkili Firmalar” kısmına tıklayıp sayfanın orta kısmında yer alan “1.Aşama Belgelendirme Yapmaya Yetkili Firmalar” başlığı altında yer alan akredite firmalardan herhangi biri ile iletişime geçip başvurusunu ilgili firmaya yaparak süreci başlatmaları gerekmektedir.

 

Belge almak için son tarih 31.12.2023 olsa da tüm Türkiye’de yaklaşık 20 bin civarında tesisin bu belgeye başvuracağı göz önüne alındığında, herhangi bir yığılma olmaması ve mağduriyet yaşanmaması açısından tesislerimizin başvuru yapmakta gecikmemesi ve başvuru sürecini en kısa zamanda başlatmaları gerekmektedir.

 

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Uzmanlarımız ile görüşmeden bu konuda hizmet almayınız.