Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

KALİTE BELGELENDİRME

AS 9100 HAVACILIK VE UZAY KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGESİ

Güncelleme: 12/03/2019 17:53:00

AS 9100 AÇILIMI NEDİR?

 

AS9100, havacılık, uzay ve savunma endüstrileri için yaygın olarak tanınan bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 kalite yönetim standardına dayalıdır ve havacılık ve uzay endüstrisine özgü ek gereksinimleri içerir.

AS9100 sertifikası, bir kuruluşun havacılık endüstrisinin zorlu gereksinimlerini karşılayan bir kalite yönetim sistemi uyguladığını gösterir. Bu sertifika, genellikle havacılık ve savunma sektörlerinde havacılık şirketleri veya devlet kurumlarıyla iş yapmak için bir gerekliliktir.

 

AS 9100 HAVACILIK VE UZAY KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGESİ NEDİR?

 

AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemleri, sektörde yaygın olarak kabul edilen ve havacılık ve uzay endüstrisi için standartlaşmayı hedefleyen bir kalite yönetim sistemi belgesidir. Dünya çapında havacılık, uzay ve savunma sanayi  şirketlerinden temsilcilerin bulunduğu Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubu (IAQG) tarafından geliştirilmiştir. Standart mevcut yönetim sistemleri ve sektördeki en iyi uygulamalar üzerine kurulmuştur ve ISO 9001 standardının test edilmiş ve onaylanmış temel yapısını esas alarak tamamlanmıştır. Diğer ISO standartlarında olduğu gibi, AS 9100 standartları da ara kontrol noktalarına sahip bir planlama yapısına sahiptir ve sürekli iyileştirme yapılmasını gerektirir. ISO 9001 kalite yönetim sistemi üzerinde ek gereksinimlere ilave edilerek bir kalite yönetim sistemine ihtiyaç duyan diğer sektörlere de uygulanabilir.

 


AS 9100, havacılık endüstrisinde ve ilgili sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar için uygulanabilirdir. Bu standart ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi gereksinimlerini ve havacılık, uzay ve savunma endüstrisi için ek gereksinimleri de içererek, müşterilerinize kaliteyi sağlamak için özel süreçlerinizin olduğunu ve gereksinimlerinizi yerine getirdiğinizi göstermenize yardımcı olur.

 

AS9100 SERTİFİKASININ TEMEL AVANTAJLARI NELERDİR?

 

Artırılmış müşteri güveni: AS9100 sertifikası, bir şirketin ürün ve hizmetlerine olan müşteri güvenini artırabilen kalite ve sürekli iyileştirme taahhüdünü gösterir.

Geliştirilmiş verimlilik: AS9100'e dayalı bir kalite yönetim sistemi uygulamak, kuruluşların süreçleri kolaylaştırmasına, israfı azaltmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olabilir.

Artan rekabet gücü: AS9100 sertifikası, genellikle havacılık endüstrisinde iş yapmak için bir gerekliliktir. Bu sertifikaya sahip olmak, sözleşmelere teklif verirken kuruluşlara rekabet avantajı sağlayabilir.

Mevzuat uyumluluğu: AS9100, kuruluşların bu standartlara uyum sağlamasına yardımcı olabilecek  düzenlemeleri gibi havacılık ve uzay endüstrisindeki düzenleyici standartlarla uyumlu gereklilikleri içerir.

Risk yönetimi: AS9100, kuruluşların ürün ve hizmetleriyle ilgili riskleri belirlemesini ve yönetmesini gerektirir; bu, potansiyel ürün arızaları veya güvenlik olaylarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Genel olarak AS9100 sertifikası, kaliteye ve sürekli iyileştirmeye bağlılıklarını gösterdiği ve pazarda rekabet avantajı sağlayabildiği için havacılık endüstrisindeki kuruluşlar için önemli bir başarıdıBu kapsamda firmalar ve özel görevler için farklı standartlar uygulanabilirdir:

AS 9100 Üreticiler ve Tedarikçiler

AS 9110 Teknik Bakım

AS 9120 Distribütörler


Havacılık ve uzay çalışmalarında karşılaşılan hatalar veya ayrıntılara dikkat edilmemesi, ölümcül sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle havacılık sektörü için kalite ve güvenilirlik çok önemlidir. Genel olarak kalite yönetim sistemleri, riskleri düşürmeye, faaliyetlerde tutarlık sağlamaya ve tüm tedarik zinciri için güvenilir bir çerçeve oluşturmaya destek olmaktadır.


AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi, başlıca şu hedeflere ulaşmak için geliştirilmiştir:

  • Tedarikçi zincirindeki hata ve kusurları azaltmak
  • İşletme maliyetlerini düşürmek
  • Sürekli kaliteli üretim yapmak
  • Müşteri memnuniyetini yükseltmek

İşletmenin kaliteli üretim için harcadığı emek, zaman ve paradan tasarruf etmek ve özellikle farklı müşteri gereksinimlerini, herkes için kabul edilebilir tek bir standart ile gerçekleştirmek


AS 9100 standartlarının temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Ürün kalitesini iyileştirme

Anahtar ürün özellikleri için değişim kontrolü yönetim

Parça sorumluluğu, yabancı nesne tespiti, üretim dokümantasyonu, parça tanımlaması ve parça izlenebilirliği gibi havacılık sektöründe özgü üretim ve hizmetler sunma

Süreç ve araç değişim kontrol ve yönetimi

Satın alma ve kabul süreçlerinin kontrolünü kapsayan tedarik zinciri kalite kontrolü

Tasarım ve geliştirme kontrolü

Ürün kalitesi, güvenilirlik ve güvenlik kontrolü,

Sürekli iyileştirme

 

 

AS 9100 HAVACILIK VE UZAY KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ NASIL ALINIR ?

 

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de uzay ve havacılık teknolojileri konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Günümüzde ülkemizdeki bazı kuruluşlar havacılık ve uzay sanayisinde söz sahibi olmak ve özgün üretimler yapmak için çalışmalar yapmaktadır. İşte bu çalışmaları yaparken uluslararası camiada kabul görebilmek için AS 9100 standartlarına uygunluk önem arz etmektedir.

 

AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen bir kuruluş, yetkili bir belgelendirme firmasına başvurmalıdır. Belgelendirme firması ile başvuran kuruluş arasında sözleşme imzalandıktan sonra denetimlere başlanabilir. Denetimler başarıyla tamamlanır ve gereklilikler sağlanırsa AS 9100 Belgesi verilir. Bu belgenin geçerlilik süresi 3 yıldır. Ayrıca her yıl gözetim denetimlerinin yapılması gerekmektedir.


Belgelendirme kuruluşuna başvuran firmalar, bu belgelendirme kuruluşunun yerli veya yabancı bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite olmuş olup olmadığına dikkat etmelidirler. Çünkü faaliyet alanı itibariyle havacılık ve uzay sanayi, yabancı kuruluşlar ya da müşteriler ile çalışma ihtimali çok yüksek olan bir sektördür. Bu nedenle AS 9100 Belgesinin akredite bir belgelendirme kuruluşundan alınması ve belgenin dünyanın her yerinde geçerli olması önemlidir. AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi, işletmelerde tek başına kurulup uygulanabilir. Denetlenebilen bir standart olduğu için de üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları tarafından işletmeler denetlenebilir ve uygun bulunması durumunda işletmelere AS 9100 Belgesi verilebilir. Bu belge akredite bir kuruluş tarafından düzenlenmişse uluslararası alanda geçerlidir ve kabul görmektedir.

 

 

AS 9100 SİSTEM KURULUMU NASIL YAPILIR?

 

AS 9100 Kalite Yönetim Sistemini (QMS) uygulamak önemli bir taahhüttür, ancak havacılık ve uzay kuruluşlarının güvenlik ve kalite standartlarının karşılanmasını sağlaması esastır. İzlenecek adımlar şunlardır:

 

AS 9100 Standardını anlayın: Bir KYS'nin gerekliliklerini ve beklentilerini anlamak için AS 9100 standardını gözden geçirerek başlayın. Genel gereklilikleri, dokümantasyonu, yönetim sorumluluğunu, kaynak yönetimini ve ürün gerçekleştirmeyi kapsayan standardın beş ana bölümüne aşina olmalısınız.

Kapsamı Tanımlayın: Sistem tarafından kapsanacak süreçler, ürünler ve hizmetler dahil olmak üzere KYS'nizin kapsamını belirleyin. Bu, uygulama ve sertifikalandırma için gerekli kaynakları belirlemenize yardımcı olacaktır.

Bir Proje Ekibi Oluşturun: Bir proje yöneticisi, bir baş denetçi ve KYS'ye dahil olan her departmandan temsilciler içeren bir proje ekibi atayın. Ekip, AS 9100 gereklilikleri ve kuruluşun hedefleri hakkında net bir anlayışa sahip olmalıdır.

Bir Boşluk Analizi Gerçekleştirin: Kuruluşunuzun mevcut süreçlerinin AS 9100 standardının gerekliliklerini karşılamadığı alanları belirlemek için bir boşluk analizi yapın. Bu, boşlukları kapatmak ve sistemi iyileştirmek için gerekli adımları belirlemenize yardımcı olacaktır.

Dokümantasyon Geliştirin: Politikalar, prosedürler, çalışma talimatları ve kayıtlar dahil olmak üzere KYS'yi desteklemek için gerekli dokümantasyonu geliştirin. Dokümantasyon, AS 9100 gerekliliklerine uygun olmalı ve kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır.

KYS'yi uygulayın: KYS'yi uygulayın ve tüm çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anladığından emin olun. Herkesin yeni süreçlere aşina olmasını sağlamak için gerektiğinde eğitim verin.

İç Denetimler Gerçekleştirin: KYS'nin etkin bir şekilde çalıştığından emin olmak ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için iç denetimler gerçekleştirin. Uygunsuzlukları belgeleyin ve izleyin ve bunları ele almak için düzeltici eylemler uygulayın.

Sertifikasyon İçin Bizi Arayın: KYS'niz kurulduktan ve etkin bir şekilde çalıştıktan sonra, akredite bir sertifika kuruluşundan sertifika isteyebilirsiniz. Sertifikasyon denetimi, sisteminizin AS 9100 standardının gerekliliklerini karşıladığını doğrulayacaktır.

 

KYS'yi Sürdürme ve İyileştirme: KYS'yi sürdürme ve performansı izleyerek, iyileştirme fırsatlarını belirleyerek ve gerektiğinde düzeltici eylemleri uygulayarak sürekli iyileştirin.

Bu adımları izleyerek, havacılık ve uzay endüstrisinde bir AS 9100 Kalite Yönetim Sistemini başarıyla kurabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve AS 9100 sistem kurulumu ve belgelendirme için bize ulaşabilirsiniz.