Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

GIDA SEKTÖRÜ BELGELENDİRME

ASC BELGESİ

Güncelleme: 12/03/2019 18:02:00
ASC BELGESİ

Su Ürünleri Koruma Konseyi (ASC), balıkçılık ve ASC Gözetim Zinciri (COC) standartları şirketlerin ve kuruluşların, çiftlikte yetiştirilen balıkların sorumlu bir şekilde üretilmesini teşvik etmelerine ve bunu belirlemelerine yardımcı olur. Uluslararası düzeyde hizmet veren, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kurum olan ASC, her türlü deniz mahsulü yetiştiriciliği alanında dünyanın önde gelen belgelendirme kuruluşu olmayı amaçlamaktadır. ASC dile getirildiği gibi Su Ürünleri Yönetim Konseyi kısaltmasıdır. 2010 yılında Hollanda Sürdürülebilir Ticaret Girişimi tarafından kurulan ASC’nin birincil sorumluluğu ve hedefi sorumlu yetiştiricilik için dünya çapında standartları yönetmek ve oluşturmaktır.

 

Protein zengini gıda ihtiyacı büyüdükçe balık tüketimi artmaktadır. Bulgular, balık yemenin genel olarak daha sağlıklı ve uygun fiyatlı olduğunu ve et tüketimi ile karşılaştırıldığında çevre için daha iyi olduğunu tartışılır şekilde göstermektedir. Günümüzde tüketiciler sorumlu su ürünleri talep etmektedir. ASC, çevresel ve sosyal yönlere yoğunlaşmaktadır.

 

ASC Belgelendirme Süreci

ASC Belgesi, sadece bu alanda belgelendirme yetkisi olan ve gerekli akreditasyona sahip kuruluşlardan alınabilmektedir. ASC standartlarının gerekliliklerinin belge almak isteyen işletmelerin bünyesinde hazırlanması, uygulanması ve takip edilmesi aşamasında da yine eğitim, danışmanlık be belgelendirme hizmetleri veren firmalardan yardım alınabilir. Zira ASC, belirli bir Sektörel kabiliyet ve birikime sahip olmayı gerektirir. Birçok firma, ASC belgesi ile ilgili tüm adımlarda işletmelere paket program halinde (standart kapsamı, eğitim, başvuru, belgelendirme vs.) destek sağlamaktadır.

 

ASC Standartları için aşağıda verilen maddeler gereklidir;
 • Yasalara uyum
 • Doğal çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması
 • Su kaynaklarının korunması
 • Türlerin çeşitliliğinin korunması vahşi popülasyonun engellenmesi
 • Hayvan yemi ve diğer kaynakların sorumlu kullanımı
 • Hayvan sağlığı (gereksiz ilaç kullanımı)
 • Sosyal sorumluluk (özellikle çocuk işçilik ve işçi haklarına özen)

ASC Belgesinin sağladığı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:
 • ASC belgesi alan her işletme çevre, sağlık, güvenlik ve daha birçok alandaki yasal yükümlülükleri yerine getirmektedir.
 • Su kaynaklarının korunmasına destek olur.
 • Hayvan sağlığının tehlikeye atılmasını ve çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasını önler. Zira ASC Belgesi ‘ni almayı başaran işletmeler, birçok standart maddesini sağladığı için gereksiz kimyasal veya antibiyotik gibi ilaçların kullanımını en aza indirebilir.
 • Hayvanlar için kullanılan yem, bakım ürünleri ve benzeri gibi ürünlerin sorumlu şekilde kullanımı sağlanır.
 • Doğal çevrenin, deniz ekosisteminin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunur.
 • ASC Belgesinin doğaya ve çevreye sağladığı en büyük katkılardan biri de şüphesiz türlerin yani popülasyonların korunmasını sağlamaktır.
 • ASC standartları firmaların aynı zamanda birçok sosyal sorumluluk çalışması içerisinde yer almasını da sağlar.
 • ASC Belgesi olan her firma, piyasadaki rakiplerinin bir adım önüne geçer ve yeni pazarlara giriş şansı elde eder.
 • ASC sertifikası sahiplerinin edineceği faydalar, mevcut pazar konumunun korunmasını ve yeni pazarlara girme potansiyelini içerir.
 • Balık çiftçiliği yapan kişilerin edineceği faydalar, sorumlu balık çiftliği yönetiminin teşvik edilmesini ve toplumların geçinmesine katkı sağlanmasını içerir.
 • Tüketicilerin edineceği faydalar, kolay bir şekilde bilinçli ve sorumlu tercihler yapmayı içerir.

 

ASC’nin 17 farklı deniz ürününü kapsayan toplamda 11 farklı sertifika programı bulunmaktadır. İşletmeler, faaliyet alanına göre, tatlı su balığından somona, levrekten çipuraya, karidesten deniz yosunlarına kadar ve daha fazla ürün için belge başvurusunda bulunabilirler.