Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

CE BELGELENDİRMESİ

CE BELGELENDİRME

Güncelleme: 12/03/2019 17:15:00

 

CE İŞARETİ NEDİR?

 

Avrupa’ ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret Topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir. "CE" Markası adını Fransızca "Avrupa’ya Uygunluk" anlamına gelen "Conformité Européene" kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur.

 

CE, Conformité Européene anlamına gelir ve Türkçe'de "Avrupa Uygunluk İşareti" olarak adlandırılır. CE işareti, ürünlerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde serbest dolaşımını sağlamak için kullanılan bir işarettir. Bu işaret, bir ürünün AB uygunluk yönetmelikleri ile uyumlu olduğunu gösterir ve ürünün güvenliği, sağlığı ve çevresel uygunluğunu garanti altına alır.

 

CE işareti, ürünlerin üreticileri veya ithalatçıları tarafından, ürünlerinin uygunluk değerlendirmesi sonrasında, ürün üzerinde veya ambalajında kullanılır. Ürünün uygunluk değerlendirmesi, ürünün kullanım amacına, risk derecesine ve AB uygunluk yönetmeliklerine göre belirlenir.

 

CE işareti, bir ürünün AB pazarında satılabilmesi için gerekli bir işarettir ve birçok AB üyesi ülke tarafından zorunlu kılınmıştır. CE işaretli ürünler, AB pazarındaki tüm üye ülkelerde serbest dolaşım hakkına sahiptir.

 

CE BELGESİ NEDİR?

 

CE belgesi, bir ürünün ilgili Avrupa Birliği (AB) direktifleri veya düzenlemelerinin temel gerekliliklerine uygun olduğunu gösteren bir belgedir. Ürüne yapıştırılan CE işareti, Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde (EEA) satılan ürünler için zorunlu bir uygunluk işaretidir.

CE belgesi, ürünlerin AB mevzuatına uygunluğunu değerlendirmek üzere AB tarafından belirlenmiş bir kuruluş olan onaylanmış kuruluş tarafından verilir. Sertifika, ürünün test edildiğini ve ilgili direktif veya yönetmeliğin gerektirdiği minimum güvenlik, sağlık ve çevre gerekliliklerini karşıladığını onaylar.

Makineler, tıbbi cihazlar, inşaat malzemeleri, elektrikli ve elektronik cihazlar, oyuncaklar, kişisel koruyucu ekipmanlar ve daha pek çok farklı ürün için CE belgesi istenmektedir. AEA'da piyasaya arz etmeden önce ürünlerinin ilgili AB direktifleri veya düzenlemelerine uygun olmasını sağlamak ve CE belgesi almak üreticinin sorumluluğundadır.

 

CE BELGESİ NASIL ALINIR?

 

CE belgesi almak için şu adımları izlemeniz gerekir:

Ürününüz için hangi AB direktiflerinin veya düzenlemelerinin geçerli olduğunu belirleyin. Geçerli direktiflerin veya düzenlemelerin bir listesi için sitemize başvurabilirsiniz.

Uygunluk değerlendirme sürecine bir onaylanmış kuruluşu dahil etmeniz gerekip gerekmediğini belirleyin. Bazı ürünler, onaylanmış bir kuruluşun katılımını gerektirirken, diğerleri üretici tarafından kendi kendini belgelendirebilir.

Ürününüzün ilgili direktif veya yönetmeliğin ilgili temel gerekliliklerini karşıladığından emin olun. Bu, test etme, belgeleme ve diğer kanıt biçimlerini içerebilir.

Ürününüzün tasarımı, yapımı ve performansı hakkında gerekli tüm bilgileri içeren bir teknik dosya derleyin.

Belgelendirildikten sonra ürününüze CE işaretini uygulayın.

Gerekirse, teknik dosyanızı incelenmek ve onaylanmak üzere bir onaylanmış kuruluşa gönderin.

Onaylanmış kuruluştan bir CE sertifikası veya üreticinin kendi uygunluk beyanını alın.

CE belgelendirme sürecinin ürüne ve ilgili direktif veya yönetmeliklere bağlı olarak değişebileceğini belirtmek önemlidir. Bu nedenle, bu alanda kalifiye bir uzmandan rehberlik almanız önerilir.

Makine: Makineler ve güvenlik bileşenleri, Makine Direktifine uygun olmalıdır.

Tıbbi Cihazlar: Tıbbi cihazlar, Tıbbi Cihazlar Direktifi veya In-vitro Tanısal Tıbbi Cihazlar Direktifi'ne uygun olmalıdır.

Elektrikli ve Elektronik Ekipman: Elektrikli ve elektronik ekipman, Alçak Gerilim Direktifi, Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi ve/veya Radyo Ekipmanı Direktifi ile uyumlu olmalıdır.

Yapı Malzemeleri: Yapı malzemeleri Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

Oyuncaklar: Oyuncaklar, Oyuncak Güvenliği Direktifine uygun olmalıdır.

Kişisel Koruyucu Donanım: Kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.

Basınçlı Ekipman: Basınçlı ekipman, Basınçlı Ekipman Direktifine uygun olmalıdır.

Asansörler: Asansörler, Asansör Direktifine uygun olmalıdır.

Bunlar, CE sertifikası gerektiren birçok üründen sadece birkaç örnektir. Bir ürün için geçerli olan belirli direktiflerin veya düzenlemelerin, ürünün özelliklerine, işlevine ve kullanım amacına bağlı olduğuna dikkat etmek önemlidir.

Test, muayene ve/veya CE sertifikasyon çalışmaları içeren ürün uygunluğunu değerlendirme prosedürleri takip edilerek, ürün piyasaya çıkmadan önce bu işlemler tamamlanmış olmalıdır. Üreticilerimiz, ürünlerinin kapsamları içerisinde bulundukları yönetmelikleri doğrulayarak, gerekiyorsa bu alanda uygunluk değerlendirme işlemi sunmak için yetkilendirilmiş onaylanmış kuruluşlara başvurmalıdırlar.

 

CE BELGESİ ALMANIN FAYDALARI NEDİR?

 

  • CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar,
  • Sanayiciler, ulusal ve uluslararası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CE” işareti koymak mecburiyetindedirler,
  • CE İşareti, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir,
  • CE İşareti, bir çeşit ürün pasaport işlevini görür,
  • CE İşareti, kesinlikle bir kalite markası ve garanti belgesi değildir,
  • CE İşareti, kalitenin başladığı seviyeyi gösterir,
  • CE İşareti, bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler,
  • CE İşaretli ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün değildir,
  • CE İşareti, Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir.


Avrupa Birliği, Yeni Yaklaşım, Küresel ve Modüler Yaklaşım Direktifleri Aşağıda AB’nin Tek Pazar hedefine ulaşmasında önemli rol oynayan ve teknik uyumun temel taşlarından birini oluşturan Yeni Yaklaşım Politikası kapsamından hazırlanan ve yayınlanan Direktiflerin listesi verilmektedir.

 


CE İŞARETİ DİREKTİFLERİ NEDİR?

 

Alçak Gerilim Direktifi 2006/95 EC ve değişiklikleri
Elektromanyetik Uyum Direktifi 89/336/EEC ve değişiklikleri(Endüstriyel Mutfak için)
Makine Emniyeti Direktifi 98/37/EC - 98/37/AT
Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi 89/686/EC - 89/66/AT
Asansör Direktifi 95/16/EC - 95/16/AT
Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/EEC - 93/42/AT
ATEX Direktifi 94/9/EC - 94/9/AT
Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları Direktifi 99/5/EC - 99/5/AT
Gürültü Direktifi 2000/14/EC - 2000/14/AT
Makine ve Alet Testleri (LVD, EMC vb.) (Endüstriyel Mutfak için)
Oyuncak Direktifi 88/378/EEC
Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Direktif (2000/55/AT)
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)
Ölçü Aletleri Yönetmeliği
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)
Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT)
Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
Gezi Tekneleri Yönetmeliği
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Gemi Teçhizatı Yönetmeliği

 

CE BELGELİ ÜRÜNLER NELERDİR?

 

CE sertifikalı ürünler, test edilmiş ve ilgili Avrupa Birliği (AB) direktiflerinde veya düzenlemelerinde belirtilen temel sağlık, güvenlik ve çevre gerekliliklerini karşılayan ürünlerdir. Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde (EEA) satılan ürünler için CE belgelendirme süreci zorunludur.

CE sertifikalı ürünler, ürünün ilgili AB direktifleri veya düzenlemelerine uygun olduğunu gösteren bir sembol olan CE işaretini taşıyacaktır. CE işareti, ürüne veya ambalajına iliştirilmelidir ve ürünün AB mevzuatına uygun olduğunun tüketiciler ve düzenleyici makamlar için görünür bir göstergesidir.

CE sertifikalı ürünler, makineler, tıbbi cihazlar, elektrikli ve elektronik cihazlar, oyuncaklar, inşaat malzemeleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, basınçlı ekipmanlar ve daha fazlasını içeren çok çeşitli öğeleri içerebilir. Bir ürün için geçerli olan belirli direktifler veya düzenlemeler, ürünün özelliklerine, işlevine ve kullanım amacına bağlıdır.

CE belgelendirme sürecinin, ürünlerinin geçerli AB direktifleri veya düzenlemelerine uygun olmasını sağlaması ve ürünü piyasaya sürmeden önce bir CE belgesi alması gereken üreticinin veya yetkili temsilcisinin sorumluluğunda olduğuna dikkat etmek önemlidir.

 

LVD CE BELGESİ NASIL OLMAKTADIR?

 

LVD CE belgesi, Alçak Gerilim Direktifi (LVD) 2014/35/EU'da belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri takip edilerek alınır. LVD, 50 ile 1000 volt AC ve 75 ile 1500 volt DC arasında voltaj derecesine sahip elektrikli ekipman için geçerlidir.

LVD CE sertifikası almak için üretici firma aşağıdaki adımları takip etmelidir:

Ürün için LVD'nin hangi gereksinimlerinin geçerli olduğunu belirleyin.

Ürünü LVD gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlayın ve üretin.

Ürünün LVD gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için dahili testler gerçekleştirin.

Ürünün açıklamasını, kullanım amacını, test sonuçlarını ve diğer ilgili bilgileri içeren bir teknik dosya derleyin.

Potansiyel tehlikeleri belirlemek ve bunları azaltmak için önlemler almak için ürüne ilişkin bir risk değerlendirmesi yapın.

CE işaretini ürüne uygulayın.

Üretici, ürün ve LVD'ye uygunluğu hakkında bilgiler içeren bir LVD Uygunluk Beyanı (DoC) düzenleyin.

Gerekirse, ek testler gerçekleştirmesi ve sertifika sağlaması için bir Onaylanmış Kuruluşu görevlendirin.

LVD sertifikası için uygunluk değerlendirme sürecinin, belirli ürüne ve kullanım amacına bağlı olarak değişebileceğini not etmek önemlidir. Bu nedenle, üreticilerin LVD gerekliliklerine uygunluğu sağlamak için bu alanda kalifiye bir uzmandan yardım almaları önerilir.

 

LVD TESTİ YAPILMASI GEREKEN ÜRÜNLER NELERDİR?

 

Düşük Voltaj Direktifi (LVD) 2014/35/EU, 50 ile 1000 volt AC ve 75 ile 1500 volt DC arasında voltaj derecesine sahip elektrikli ekipman için geçerlidir. Bu, evlerde, işyerlerinde ve diğer ortamlarda kullanılması amaçlanan geniş bir ürün yelpazesini içerir. LVD sertifikası gerektiren ürünlerden bazıları şunlardır:

Elektrikli ev aletleri: Elektrikli süpürgeler, çamaşır makineleri, buzdolapları, saç kurutma makineleri ve diğer ev aletleri gibi.

Elektrikli aletler: Matkaplar, testereler ve diğer el tipi elektrikli aletler gibi.

Aydınlatma ekipmanları: Lambalar, ampuller ve diğer aydınlatma armatürleri gibi.

BT ve telekom ekipmanı: Bilgisayarlar, yazıcılar ve telekomünikasyon ekipmanı gibi.

Elektrik motorları: Endüstriyel makinelerde ve diğer ekipmanlarda kullanılan motorlar gibi.

Ses ve video ekipmanı: Televizyonlar, radyolar ve diğer ev eğlence cihazları gibi.

Elektrikli tıbbi cihazlar: Hasta izleme ekipmanı, teşhis ekipmanı ve diğer tıbbi cihazlar gibi.

Endüstriyel ekipman: Kaynak makineleri, kompresörler ve diğer endüstriyel ekipmanlar gibi.

Bunlar, LVD sertifikası gerektiren birçok üründen sadece birkaç örnektir. LVD sertifikasyon sürecinin, kullanım amacı veya uygulaması ne olursa olsun, direktifte belirtilen voltaj aralığına giren tüm elektrikli ekipman için geçerli olduğuna dikkat etmek önemlidir.