Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

CE BELGELENDİRMESİ

DIŞ CEPHE YALITIM SIVASI CE BELGESİ

Güncelleme: 12/03/2019 17:29:00

Sıvalar, mineral esaslı malzemeler olup hem duvarların yüzeyini korur hem de boya ve son kat kaplama için gerekli alt yüzeyi oluştururlar. Yapı sektörünün uluslararası bir pazara hitap etmesinden ötürü, dış cephe yalıtım uygulamaları da dâhil olmak üzere her türlü malzeme için çeşitli düzenlemeler yapılmakta, standartlar ve mevzuatlar yayınlanmaktadır. Bu mevzuatların başında Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından 9 Mart 2011 yılında yayınlanan Yapı Ürünleri Direktifi (Regulation (EU) No 305/2011 - Construction Products) gelmektedir.Bu direktif, daha önce aynı amaçla yürürlükte bulunan 89/106/EEC direktifinin yerine geçmektedir. Mevzuat çalışma ülkemizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 28703 sayılı Resmi Gazete ’de 10 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ile kabul edilmiştir. Bu çerçevede, mantolama ve dış cephe kaplamaları alanında faaliyet gösteren firmalar, Dış Cephe Yalıtım Sıvası CE Belgesini günümüzde geçerli olan yönetmelik ve direktiflere göre düzenlenmelidir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) yapı malzemelerinin  CE işareti taşıması halinde, binalarda kullanıma uygun olduğu kabul eder, AB ülkeleri sınırları içinde serbest dolaşımı ve kullanılmasına da olanak verir. Sadece Yalıtım malzemeleri için değil birçok yapı malzemesi için zorunludur.Bir  ısı yalıtım malzemesinin CE uygunluğunun kabul edilmesi için, ürünün standartlar dâhilinde ve insana ve çevreye zarar vermeyecek teknolojiler ile üretilmesi zorunludur. CE işareti taşıyan ürünler yönetmeliğin Hijyen, sağlık ve çevre maddesindeki ilgili hükümlerce; “Yapı işleri ikamet edecek kişiler veya komşuları için aşağıdaki nedenlerden dolayı hijyen ve sağlık açısından tehdit oluşturmayacak şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır:

 • Zehirli gaz çıkması,
 • Havada tehlikeli parçacık veya gazların bulunması,
 • Tehlikeli boyutlarda radyasyon yayılması,
 • Su veya toprağın kirletilmesi, zehirlenmesi,
 • Atık su, duman, katı ve sıvı atıkların hatalı şekilde uzaklaştırılması,
 • İnşaat işinin bazı kısımlarında veya içindeki yüzeylerde rutubet oluşması.


CE işareti taşıyan Isı Yalıtım Ürünleri, özellikle İnsan sağlığına zararlı oldukları, zehirli gazlar çıkardıkları vb. iddialarını kendiliğinden çürüterek haksız rekabetin engellenmesini sağlayacaktır. Yalıtım malzemelerinin üzerinde yer alacak CE işareti, bu malzemelerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin bütün hükümlerini karşıladığını ve ilgili teknik şartnamelere uygun olduğunu temsil ediyor. Bu yönetmelik kapsamındaki ürünlerin, 01.01.2007 tarihinden itibaren iç pazara ve AB pazarına CE işareti ile sunulması zorunlu hale getirilmiştir.Dış Cephe Yalıtım Sıvası CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Belgesi’nin verildiği diğer tüm alanlar, sektörler ve ürün gruplarında olduğu gibi Dış Cephe Yalıtım Sıvası CE Belgesi de öncelikle bütün yasal düzenlemelere, yönetmelik ve standartlara uyumluluğu göstermektedir. Bu çerçevede, Dış Cephe Yalıtım Sıvası CE Belgesi alan firmalar, ürünlerini iç ve dış pazara herhangi bir sorun olmasan sunabilirken, tüketiciler de aldığı ürünün kalitesi, güvenliği ve içeriğinden emin olabilmektedir.Günümüzde yapı sektöründeki birçok üretici, Dış Cephe Yalıtım Sıvası CE Belgesi almak için bir danışmanlık firması ile beraber çalışmaktadır. CE Belgelendirme sürecindeki en önemli konulardan biri teknik dosyanın hazırlanmasıdır. Bu dosyanın hazırlanması uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir konudur. Aynı zamanda, Dış Cephe Yalıtım Sıvası CE Belgesi ile ilgili bütün detayların bilinmesi gerekmektedir.Dış cephe yalıtım sıvası grubuna giren ürünleri için CE belgesi almak isteyen üreticiler, hazırladıkları teknik dosya içerisine şu belgeleri ve bilgileri mutlaka koymalıdır:
 • Üretici firma bilgileri
 • Dış cephe yalıtım sıvası hakkında teknik bilgiler ve ürünün kullanım amacı
 • Test ve analiz raporları
 • Referans alınan standartlar
 • Dış cephe yalıtım sıvasının üretilmesi için tedarik edilen hammadde, ara veya yan ürün listesi ve tedarikçi bilgileri
 • Ürünün kullanım kılavuzu


Bu belgelerin hazırlanması; gerektiğinde test, analiz ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve diğer teknik hizmetlerin takibi için firmaların CE Belgesi konusunda danışmanlık hizmeti alması tavsiye edilmektedir. Böylelikle, belgelendirme süreci hızlı, kolay ve doğru bir şekilde ilerleyecektir.