Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

CE BELGESİ DANIŞMANLIĞI

ELEKTRİKLİ CİHAZLAR

Güncelleme: 25/03/2020 14:14:00

Ürünlerin üzerinde bulunan CE işareti, bu ürünlerin yürürlükteki ilgili direktiflerin temel koşullarına uygun olduğunu ve direktiflerde belirtilen uygunluk değerlendirme süreçlerine tabi olduğunu göstermektedir. Elektronik Cihaz CE Belgesi süreci sırasında da EN Kalite Eğitim ve Danışmanlık olarak hizmet vermekteyiz. CE işareti uygulamasının en temel adımı, ürünün hangi direktif veya direktiflerin kapsamına girdiğini belirlemektir. Elektronik ürünlere yaygın olarak uygulanan birkaç CE işareti direktifi bulunmaktadır. Avrupa pazarında elektrikli ve elektronik ekipman ticareti yaparken, ekipman CE direktiflerinin kapsamına giriyorsa, her şirket veya kuruluş için CE işareti alınması zorunludur. Genel olarak elektrikli ifadesi elektrik akımı ile her türlü cihaz, işlem ve süreç için kullanılır. Elektronik ifadesi ise elektrik gücü ile çalışan cihazları tanımlamak için kullanılır. Bir elektronik cihazın üretiminde çok sayıda elektrikli parça kullanılır. CE işaretini elektronik ekipman üzerine iliştirerek üretici veya ithalatçı, ürünün güvenlik gerekliliklerinin uygun olmasını sağlar. CE işaretini taşıyan elektronik ekipman Avrupa Ekonomik Alanı içinde serbestçe alınıp satılabilir. Avrupa Birliği’nin 1985 yılından itibaren uygulamakta olduğu Yeni Yaklaşım programında, belli özellikleri taşıyan ürün grupları oluşturulmuş ve her bir grup için ayrı direktifler çıkarılarak, ürünlerin teknik gereklilikleri belirlenmiştir. Bu ürün grupların biri de elektrikli ve elektronik cihazlardır. Bu cihazlar için Avrupa Birliği tarafından Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (Electromagnetic Compatibility, EMC) ve Alçak Gerilim Direktifi (Low Voltage Directive, LVD) yayınlanmıştır. Bu yasal düzenlemeler göre, elektronik cihazların karşılamaları gereken en temel yükümlülük, koruma koşullarıdır.

 

Elektronik cihazların uygulanan en yaygın direktifler aşağıdaki gibidir:

Cihazların belirtilen koşulları yerine getirecek şekilde ve son teknoloji kullanılarak tasarlanması ve üretilmesi gerekiyor. Oluşan manyetik bozulma, elektronik cihazın tasarlandığı şekilde çalışmasına engel olmayacak düzeyde olmalıdır.

 

Elektronik cihazın kendi kullanımı sırasında oluşan elektromanyetik bozulmaya karşı sahip olduğu bağışıklık, telafi edilemez bir güç kaybına yol açmadan çalışmasını sağlayacak düzeyde olmalıdır.

 

2014/35/EU sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMC): Bu direktif, hemen hemen tüm elektronik cihazları kapsamaktadır. Elektronik ürünlerden yayılan ve iletilen emisyon performansı ile yayılan ve iletilen bağışıklık performansına yönelik kriterleri açıklamaktadır.

 

2014/35/EU sayılı Alçak Voltaj Direktifi (LVD): Bu direktif, 50 ile 1000 arası volt alternatif akım ve 75 ile 1500 arası volt doğru akım voltaj değerinde kullanılmak için tasarlanan tüm elektrikli ekipmanlara uygulanmaktadır. Kablosuz cihazlar için daha düşük voltaj limitleri kaldırılmıştır. Bu şekilde kablosuz cihazlar da güvenlik açısından test edilmek zorundadır.

 

2006/42/EC sayılı Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması Direktifi (ROHS): Bu direktif, elektronik ürünler içinde bulunan en yüksek tehlikeli madde konsantrasyonlarını düzenlemektedir. Bu direktifin 2013 yılında yapılan güncellemesinde, birçok elektronik ekipmanın kurallara uygun olması sağlanmıştır. Elektronik cihazların kurallara uygun olması için, bileşenlerin ve üretim işlemlerinin ROHS gerekliliklerine uygun olduğundan emin olmak gerekmektedir.

 


2012/19 /EU sayılı Elektrikli ve Elektronik Aletler Atık Direktifi (WEEE): Bu direktif, bütün elektronik ve elektrikli cihazlara uygulanmaktadır. Bu direktif ile elektronik ve elektrikli ekipmanların, çöp alanından geri dönüşüm tesislerine yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Üretici firmalar bu ürünleri WEEE logosu ile işaretlemek ve ürün satışı gibi konularda bilgi sağlamak zorundadır. Avrupa Birliği dışındaki üretici firmaların da geri dönüşüm faaliyetlerine katılması gerekmektedir.

 

Üretici firma, bu farklı direktifler arasında kendi ürünü için geçerli olanları bulmak ve uygulamak zorundadır. Bir elektronik ürün, ilgili uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen tüm testleri geçerse, bu ürünün direktif koşullarına uygun olduğu varsayılır. Ayrıca, elektronik atıklar düzenli şekilde çöp kutularına atılmayabilir ve bu nedenle çevre ile ilgili belirli madde ve atık yönergelerine uymak zorundadır. İlgili direktiflerde, ürünün temel yükümlülüklere uygunluğun değerlendirilmesi üretici firmaya bırakılmıştır. Üretici firma gerekli koşulları sağladığını, hazırladığı teknik dosya ve yazılı uygunluk beyanı ile kanıtlamış olur. Ancak üretici firma eğer isterse, onaylanmış kuruluşa başvurarak, temel yükümlülükleri karşıladıklarını kanıtlayan bir belge verilmesini de talep edebilir. Sonuç olarak gerekli koşulları sağlayan elektronik araçlara üretici firma tarafından CE işareti konulur ve piyasaya sunulur. Usulüne uygun olmayan bir şekilde piyasaya sunulan ürünler piyasadan çekilebileceği gibi cezai yaptırımlar da uygulanabilir.

 

Uygunluk prosedürü aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

  • Elektronik cihaz standartlarına göre testlerin yapılması 
  • Seri üretimin uygunluğunu sağlamak için prosedürlerin hazırlanması
  • Ürünün ve ekonomik operatörün kimlik unsurunun sağlanması
  • Talimatları (kullanım kılavuzu) ve güvenlik bilgilerinin sağlanması
  • Düzeltici önlemler almak için prosedürlerin geliştirilmesi
  • Ürün uygunluğunun değerlendirilebileceği teknik dosyaların hazırlanması
  • AB Uygunluk Beyanının hazırlanması ve ürünün direktife ve uyumlu standartlara uygun olduğunun beyan edilmesi
  • Elektronik Cihaz direktifi uyarınca CE işaretinin yapıştırılması

 

“Elektronik Cihaz CE Belgesi hizmetleri, EN Kalite Eğitim ve Danışmanlık tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapabilmektedirler.“