Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

CE BELGESİ DANIŞMANLIĞI

GAZ YAKAN CİHAZLAR

Güncelleme: 25/03/2020 14:13:00

GAZ YAKAN CİHAZLAR Gazlı cihazların kullanım alanı oldukça geniş olup, insanların yemek pişirme, ısıtma, soğutma, ışıklandırma gibi bir takım temel ihtiyacını karşılamaktadır. Genel olarak gazla çalışan ürünler pişirme, ısıtma, sıcak su üretimi ve soğutma için kullanılır ve sıcaklık 105’i geçmez. Avrupa birliği ilk olarak 1990’da Gaz Yakan Cihazlar Direktifi’ni yayınlamıştır ve 2009’da (2009/142/AT) revize etmiştir. Gaz Yakan Cihazlar Regülasyonu 2016/426/AB (GAR), 31 Mart 2016 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmıştır ve geçiş süreci 21 Nisan 2018 tarihi itibarı ile AB ülkelerinde zorunlu hale gelmiştir. Yeni yönetmelik, AB pazarında piyasaya sürülecek bir cihaz ya da donanımda olması gereken temel gereklilikleri içermektedir. Prensip olarak, gaz yakan cihazlar ve ekipmanları normal koşullar altında insanlara, hayvanlara veya nesnelere zarar vermemelidir. Bu yaklaşım, bu araçların piyasaya sürülmesini sağlamak için yürürlüğe girmiştir. Gaz yakan ekipmanların tehlike ve risklerini belirlemek için çeşitli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Gaz Cihazı Yönetmeliği kimler içindir ve neleri kapsar? Yönetmelik, kendi marka perakendecileri de dahil olmak üzere, Avrupa pazarına yerleştirilmek üzere tasarlanmış veya imal edilmiş cihaz veya teçhizat üreticileri içindir. 1 bar basınç ve 15° C şartlarında gaz fazında olan her türlü yakıtla normal sıcaklıkta çalışan gaz yakan cihazlar, endüstriyel tesislerde endüstriyel amaçla kullanılan ürünler, düzenleyici ve kontrol donanımları ve alt donanımlar dâhil olmak üzere geçerlidir. Yönetmeliğe göre bu şartlar altında çalışan ve yönetmelik kapsamında olan tüm gazlı cihazların ve donanımların CE işareti taşıması zorunludur. Bu ürünlerin kapsadığı cihazları üreten firmalar, ürünleri Gaz Yakan Cihazlar yönetmeliğince standartlara uygun üretmişse, yönetmeliğin gereklerini yerine getirmişse ve yürütülen testleri, muayene prosüdürlerini başarıyla tamamlamışsa bu belgeyi alabilirler. Sertifikalı ürünler, güvenirliliği kanıtlanmış ürünler olduğu için, bu durum şirketin imajı ve rekabet avantajı için oldukça önemlidir.

 

Yönetmeliklerin gerektirdiği bir dizi uygunluk modülü aşağıdaki gibidir:

 • Tip İncelemesi
 • Tip Uygunluğun Beyanı
 • Ürün Kalite Güvencesi
 • Üretim Kalite Güvencesi
 • Tip Doğrulaması
 • Tam Kalite Güvencesi
 • Son Değerlendirmeden Sonra İç Üretim Kontrolleri
 • Malzeme Onayı
 • Tasarım İncelemesi

 

Uygunluk Değerlendirme Modül Açıklamaları

AT Tip İncelemesi-MODÜL B:Tip testlerini içerir. Yeni yönetmelik ile tip incelemesi sertifikasının geçerliliği 10 yıl ile sınırlandırılmıştır

 

AT Tipe Uygunluk Beyanı

MODÜL C2: Eski yönetmelikte Modül C olarak adlandırılan muayene modülü yeni yönetmelikte C2 olarak adlandırılmaktadır. Rasgele aralıklarla üretim yerinde gerçekleştirilen muayene tabanlı denetim modülüdür. Üretim Kalite Güvencesi

MODÜL D: İmalatçının, cihazların AT tip inceleme sertifikasında belirtilen tipe uygunluğunu ve yönetmeliğin temel gerekliliklerine uygunluğunu garanti altına alacak kalite sisteminin olduğunu beyan etmesidir. Ürün Kalite Güvencesi

MODÜL E: Sadece montaj aşamasını içeren bir üretim için Kalite Yönetim Sistemi tabanlı denetim modülüdür. İlgili cihazların AT tip inceleme sertifikasında tanımlanan tipe uygun olduğunu ve yönetmeliğin temel gerekliliklerine uygunluğunu garanti altına alacak kalite sisteminin olduğunu beyan etmesidir. AT Doğrulaması

MODÜL F: İstatistiki temelli her bir cihaza uygulanması gereken denetim modülüdür.

 

AT Birim Doğrulaması

MODÜL G: Tek bir adet ürün için uygulanan ve tüm gerekli deneylerin gerçekleştirilmesi gereken belgelendirme modülüdür.

 

Gaz Yakma Cihazları Direktifi kapsamında yer alan ürünlerden bazıları şunlardır:

 • Merkezi ısıtma kazanları
 • Bağımsız gazlı ısıtıcılar
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) kullanılan cihazlar
 • Endüstriyel gaz uygulamaları
 • Ev tipi gazlı su ısıtıcıları
 • Gazla çalışan radyant ısıtıcılar
 • Gazlı ocaklar
 • Kauçuk ve Plastik hortumlar ve aksesuarlar
 • Fan üfleme gaz brülörleri
 • Gazlı hava ısıtıcıları
 • Gaz vanası
 • Ateşliyiciler
 • Emniyet ventilli gaz muslukları ve vanaları ( EN 331 kapsamındaki küresel vanalar hariç )
 • Gaz brülörleri ve gaz yakan cihazların kontrolü için güvenlik ve kontrol cihazları
 • Yoğuşmalı gaz yakıtlı duvar tipi ve yer tipi sıcak su kazanları (merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan)
 • Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel prosesler için özel olarak tasarlanmış ürünler
 • Uçak ve demiryollarında kullanılan ürünler
 • Laboratuvarlarda geçici kullanım amaçlı araştırma amaçlı ürünler
 • Tarihi veya sanatsal değere sahip olan ve hizmete girmeyen cihazlar, ör. antikalar
 • Profesyonel olmayan bir şekilde cihaz üreten ve ürünleri sadece kendi amaçları için kullanan kişiler.
 • Gaz yakıtlı mangallar, barbeküler vb. gaz yakıtlı endüstriyel amaca hizmet vermeyen ürünler de bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir.