Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

SOSYAL UYGUNLUK DANIŞMANLIĞI

GRS DANIŞMANLIK VE BELGELENDİRME

Güncelleme: 05/02/2021 00:00:00

GLOBAL RECYCLE STANDART(GRS) NEDİR?

Global Recycle Standart(GRS), tekstil endüstrisin de sürdürebilir uygulamaları esas alan bu standardın tanımı şu şekilde, Gözetim zinciri, sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal sınırlamalar ile Geri Dönüştürülmüş İçeriğin üçüncü taraf sertifikasyon gerekliliklerini belirleyen uluslararası, gönüllülük esasına dayalı ürün standardıdır.

Global Recycle Standart(GRS), Control Union Certifications (CU) tarafından 2008 yılında geliştirilmiştir ve daha sonra 1 Ocak 2011 tarihinde Textile Exchange’e devredilmiştir.Standardın bir önceki versiyonu olan, GRS 3.0, 2014 yılında yayınlanmıştır.

Textile Exhange, ayrıca Content Claim Standard (CCS), Recycled Claim Standard (RCS), Organic Content Standard (OCS), Responsible Down Standard (RDS) ve Responsible Wool Standard (RWS)‘larının sahibidir ve bu standartları yönetir.Bu standartlar, tercih edilen malzemeler için gözetim zinciri ve nihai ürün talepleri için etiketleme araçları sağlamak üzere tasarlanmıştır.

 

 

GLOBAL RECYCLE STANDART (GRS ) İLE İŞLETMELERE NE GİBİ FAYDASI OLMAKTADIR?

GRS İle geri dönüştürülmüş girdileri izler ve takip eder.

Birden fazla uygulama arasında tanımların uyumunu sağlar.

Müşterilere (markalar ve tüketiciler) bilgiye dayalı kararlar vermeleri için araç sunmak.

 Üretimin insanlara ve çevreye verdiği zararlı etkileri azaltmak.

 Nihai üründeki malzemelerin gerçekten geri dönüştürülmesi ve daha sürdürülebilir şekilde işlenmesi konusunda güvence sağlamak

Geri dönüştürülmüş materyallerin kullanımındaki kalite konularında yenilikler geliştirmek

 

 

GLOBAL RECYCLE STANDART (GRS ) İLKELERİ NELERDİR?

Standart 20% veya daha fazla oranda geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünlere uygulanmaktadır.

Standart, onaylı herhangi bir Geri Dönüştürülmüş Materyal veya tedarik zinciri için uygulanabilmektedir

Standart, tüketiciye yönelik etiketleme içerir; sadece geçerli bir son sertifikaya sahip ürünler bu kapsamdadır.Sadece en az % 50 Geri Dönüşüm İçeriği olan ürünler, ürüne özel GRS etiketlemesi için uygundur.

 

 

GLOBAL RECYCLE STANDART (GRS ) SÜREÇLERİ NELERDİR?

Tedarik zinciri gereklilikleri

Geri Dönüşüm iddiasında bulunulan Materyalin, girdiden nihai ürüne kadar eksiksiz, doğrulanmış bir gözetim zincirini izlemesi.

Sosyal Gereklilikler

GRS ürünlerinin üretiminde yer alan tesislerde çalışan kişilerin, güçlü sosyal sorumluluk politikasıyla korunması. GRS Sertifikalı Kuruluşlar, GRS’nin sosyal gerekliliklerini sağlamak için açık politikalara sahip olmalıdır.

Çevresel Gereklilikler

GRS üretimine dâhil olan tesislerin güçlü bir çevre koruma sistemine sahip olması.

Kimyasal Gereklilikler

GRS ürünleri üretiminde kullanılan kimyasallar çevreye veya çalışanlara gereksiz zarar vermemesi.

 

 

GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS ) BELGESİ NASIL ALINIR?

Global Recycled Standard (Grs ) Sertifikası  Nasıl Alınır diye soracak olursak tüm denetim ve danışmanlık organizasyonu için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Alanında uzman danışmanlarımız ile doğru yönlendirmeler yapmaktayız. Peki En Kalite olarak neler yapmaktayız

 

GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS ) DANIŞMANLIĞIMIZDA

Teklif talep sözleşmesi

Mevcut durum

Tedarikçi Gereklilikleri ve Değerlendirmesi

Üretim gereklilikleri

Saha kontrolü

Sosyal Gereklilikler

Çevresel Gereklilikler

Kimyasal Gereklilikler

İzlenebilirlik

Denetim

 

GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS ) İÇİN GEREKLİ BELGELER

GRS master sertifika

GRS sistem plan formu

Yetkili kişiler tarafından onaylanmış sosyal uygunluk, çevresel uygunluk ve kimyasal uygunluk deklerasyonlar

GRS sorumlu kişi atama yazısı GRS bilgilendirme kayıtları

GRS sertifikalı hammadde, mamul, yarı mamul stok bilgileri*

GRS sertifikası kapsamında toplam satın satın alınan hammadde ve toplam satış miktarları*

Alt üniteler ile karşılıklı olarak imzalanmış GRS gerekliliklerini içeren fason üretim sözleşmeleri

Materyal giriş beyan formları GRS üretimi öncesi kullanılmak üzere hazırlanmış makine temizlik kayıt formları

GRS çalışma talimatı ve prosedürü

İşletme makine parkuru, yerleşim planı ve iş akış tabloları

GRS etiket ve kaşe örnekleri GRS ürünlerinin konvansiyonel ürünlerle karışmasını önlemek amacıyla oluşturulmuş görsel levha örnekleri

Boyarmadde ve yardımcı kimyasal madde tedarikçilerinin ve kullanılan kimyasalların listesi

Çevre izin belgesi( Yoksa geçici faaliyet belgesi veya ÇED kapsam dışı yazısı)

Çevre eğitimi kayıtları ve çevre politikası

Çevresel yönetim sistemi prosedürü(Islak işlem yapan işletmeler için)

Kimyasal yönetim sistemi prosedürü(Islak işlem yapan işletmeler için)

Atıksu bağlantı izin belgesi(Islak işlem yapan işletmeler için)

Periyodik atıksu analiz raporları(Islak işlem yapan işletmeler için)

Emisyon ölçüm raporu İşletmeden çıkan atıkların bertarafının resmi belgelerle takibi

Topraklama raporu

Periyodik kontrol raporları

İç ortam ölçüm raporları

Yangın eğitimi ve tatbikat kayıtları İlk yardımcı sertifikaları

ISG uzmanı ve İş yeri hekimi sözleşmeleri

ISG eğitim kayıtları ve ISG risk analiz raporu

Çalışan temsilcisi seçim tutanağı

Acil eylem planı,acil çıkış yerleşimi ve görselleri

İçme suyu analiz raporları

Personel görüşmesi ve özlük dosyası kontrolü

Operatörlük belgeleri

Hijyen eğitim sertifikaları

Son aya ait Sgk e-bildirge

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, sosyal uygunluk, bilgi güvenliği politikaları ve müşteri şikayetleri prosedürleri

En son yapılan ya da şuanda üretim aşamasındaki bir GRS siparişinin izlenebilirliği için gerekli evraklar ( Hammadde geliş irsaliyesi, TC sertifikası, iş emri, Lot ve/veya parti numarası, kimyasal işlem ve boya reçetesi, balans tablosu, fatura ve sevk irsaliyesi)