Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISO BELGELENDİRME

ISO 14064 - SERA GAZI HESAPLAMASI VE DENETİMİ

Güncelleme: 12/01/2022 00:00:00

ISO 14064 - SERA GAZI HESAPLAMASI VE DENETİMİ

Ülkemizde sera gazı emisyonuna yönelik çalışmalar yeni gelişmektedir.Sera gazı emisyonlarının hesaplanması hususlarında mevzuat kapsamında olan işletmelerin yönetim sistemini kurarak politika ve hedeflerinin sera gazı emisyonları ile de ilişkilendirilmesi ve ayrıca söz konusu hesaplamalara konu olacak verilerin toplanması ve analiz edilmesi aşamalarında yönetim sistemlerinin uygulanmasında kullanılan istatistiki çalışmaların ve istatistiksel proses kontrol metotlarının kullanılması, önemli bir yer tutacaktır.

Diğer taraftan uygulayıcı kuruluşların sera gazı emisyonlarının takibine yönelik sistemlerini; kalite, çevre ve enerji yönetim sistemi gibi diğer yönetim sistemi standartları ile entegre bir şekilde çalıştırması gerekmektedir.

Bu denetimde amaç Firmaların sera gazı oranı belirlenmesi, raporlaması ve azaltılmı konularında tutarlılık, risklerin tespiti, şeffaflık ve güvenilirlik göstermesidir.

Sera gazları şunlardır; Karbondioksit, Metan, Diazot Oksit, Hidroflorokarbonlar, Perflorokarbonlar, Sülfür Hegzaflorid

2003/87/AT (EU ETS) direktifi il (AB 2003/87/EEC Direktifi).