Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

ISO 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi

Güncelleme: 12/01/2022 00:00:00

15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi Sağlık kuruluşları işletmelerinde kalite yönetiminin temel hedefi hizmetlerde hata oluşmasını engellemek, hastaların ve çalışanların kurum içinde güvenliğini sağlanmalıdır. Sistemlerin hasta odaklı olarak geliştirilmesi için, içinde bulundukları kurum kültürü, yönetim anlayışı hasta odaklı olarak oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle sağlık yönetim sistemlerinin hasta odaklı olması ve insan hatalarını önleyecek şekilde kurulması önem taşımaktadır. (Çakır,2007).

 

Kalite sistemlerinin sağlık alanındaki rolü gittikçe gelişmektedir. Hastalar başvuracağı kurum sağlık sektörü olduğu için için en iyi olanı seçmeyi hedefler hastalar için kurum hizmetleri değerlendirilmeli, geliştirilmeli ve gözlemlenmelidir. Bu sebeple kalite belgesinin önemini şu şekilde açıklayabiliriz, yapılan hizmet kalite kavramıyla birlikte ilgili ürün veya hizmet iyi olduğunu anlamını kazanır. Ürün veya hizmet var olan gerekliliklerle ya da standartla gösterildiğinde o standardın kalite kavramına uyduğu anlamına gelmektedir. 15224-Temel sağlık, hastane servisleri, hastane öncesi bakım, düşkünler evleri, bakım evleri, önleyici sağlık hizmetleri, zihinsel engelliler bakım hizmetleri, fizik tedavi, meslek hastalıkları sağlık hizmetleri, dişçilik, rehabilitasyon merkezleri ve eczaneler gibi bütün sağlık sektöründe uygulanabilir. Sistemi, ISO 14001, ISO 19001, OHSAS 18001, ISO 27001 ve başka yönetim sistemleri ile kolayca entegre etmek mümkün olmaktadır.

 

Bu sistem işletmelere sağladığı faydalar şunlardır; Sağlık hizmetlerinin planlanmasını ve kontrolünü, Sağlık kuruluşuna süreçlerle yönetim imkanı kazandırmak, Süreçlerle yönetim sayesinde hataları azalmak ve maliyetler düşmek, Sistem risk tabanlı bir yönetim sistemi olduğu için sağlık hizmetlerinde kontrol ve risk yönetimi sağlamaktadır, sağlık turizmi açısından sağlık kuruluşlarının kapılarını açmakta ve müşteriler için güven teşkil etmektedir.

 

Özetlemek gerekirse, 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi standardının ana yapısı şu şekildedir: uygun bakım, ulaşılabilir olma, bakımın devamı ettirilmesi, etkin olma, verimli olma, eşit olma, kanıt, fiziksel ve psikolojik destek sağlama, hastanın bilgilendirilmesi, hasta güvenliği ve zamanında erişebilir olma.