Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISO BELGELENDİRME

ISO 21001 EĞİTİM KURULUŞLARI YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Güncelleme: 12/03/2019 17:10:00

SO 21001:2018 standardı uluslararası tanınan genel bir standarttır. Uluslararası Eğitim Kuruluşları yönetim sistemlerine yönelik gereksinimleri tanımlamak için ISO tarafından geliştirilmiştir. Bir eğitim kurumunun, ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi’nin bütün gerekliliklerini sağlayarak ISO 21001 Standardı Sertifikası alması o kuruluşa önemli bir değer katacaktır. Standart, öğrencileri ve diğer müşteri gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğitim ürünleri ve hizmetleri sunan kuruluşlar için ortak bir yönetim aracı olarak görülebilir. Ve geçerli yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılayan, öğrencilere bilginin inşasını tutarlı bir şekilde sağlama, paylaşma ve kolaylaştırma yeteneğini gösterme ihtiyacı bu standart ile birlikte sağlanabilir.Günümüz küresel dünyasında sektör olarak eğitim, dünya ölçeğinde pek farklı kanun, yönetmelik, etik kural gibi pek çok müesseseye tabi olmak zorundadır. Bu ilkeler ve itibar açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur. ISO 21001 eğitim organizasyon yönetim sistemleri belgesi sayesinde tüm dünyada paydaş bir yönetim sistemi oluşturma azmindedir. ISO 21001, uluslararası nitelikte bir standart olup ihtiyaçları, araştırma, eğitim öğrenme amaçlı beceri bilgi ve davranışların aşama kaydetmesini desteklemektedir. Eğitim kurumları için bir yönetim sistemi şartlarını belirler ve bir standart oluşturur.Bu standarda dayanarak eğitim organizasyonları için bir yönetim sistemi uygulama organizasyonunun potansiyel faydaları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
  • Amaç ve faaliyetlerin politikaya daha iyi uyumlaştırılmasını sağlamak
  • Herkese kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitim sunarak sosyal sorumluluğu arttırmak
  • Tüm öğrencilere ve özellikle özel eğitim ihtiyaçları, uzaktan öğrenenler ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarına sahip öğrenciler için daha kişiselleştirilmiş öğrenme ve etkili yanıt sisteminin oluşturulması
  • Etkinlik ve verimliliği göstermek ve arttırmak için tutarlı süreçler ve değerlendirme araçları sağlamak
  • Örgütün güvenilirliğinin arttırılması
  • Eğitim kuruluşlarının etkili eğitim yönetimi uygulamalarına bağlılıklarını göstermelerini sağlayan bir araç
  • Örgütsel gelişim için bir kültür
  • Bölgesel, ulusal, açık, tescilli ve diğer standartların uluslararası bir çerçevede uyumlaştırılması
  • İlgili tarafların katılımını genişletmek
  • Mükemmellik ve yeniliğin teşvik edilmesidir.

 


Bu maddeleri özet şekilde ve genel manada ele alacak olursak tüm birimleri kapsaması, güven duygusu yaratması, yenilik ve mükemmelliğin teşviki, etkinlik ve verimliliğin somut nitelikte olduğunu gösterme amaçlı süreçleri belirlemesi, sadece eğitim zamanında değil kişinin bütün hayatında eğitimi ilke edinmesi bilinci gibi faydaları bulunmaktadır.
 

ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci

Eğitim kurumlarında ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi kurmak isteyen yöneticiler, bu standart ile ilgili denetim ve belgelendirme işlemi yapan yetkili kuruluşlar ile görüşmeli ve denetimlere hazırlık yapmalıdır. Ayrıca istenen dokümanları hazırlamalı ve sunmalıdır. Tüm denetimler başarılı geçerse ve istenen dokümanlar sağlanırsa, ilgili yönetici; ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi alabilir ve eğitim kurumunda bu yönetim sistemini uygulayabilir. ISO 21001 belgesi veren firma, akreditasyon kurumlarından yetki almış belgelendirme firması olmalıdır. ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi’nin geçerlilik süresi; her yıl denetime girmek şartı ile 3 yıldır. Bu denetimler ile ilgili firmada ISO 21001 Standardına uygun dokümanların varlığı ve sistemin gerektiği gibi uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilir. Her yıl, düzenli ara denetim ücretleri ödenmelidir. Üçüncü yılın sonunda ise yeniden belgelendirme denetimine girilmesi gerekir. Bu denetimden de başarıyla geçilirse ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi’nin geçerlilik süresi 3 yıl daha uzamış olur. Sonuç olarak 3 yılda bir denetime girmek gerekmektedir.“ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi Belgesi sürecinde sizlere hizmet sağlamaktayız. Detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”