Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISO BELGELENDİRME

ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Güncelleme: 12/03/2019 17:09:00

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Sistemi standardı; Bir kuruluşa yönelik potansiyel tehditleri ve gerçekleşmeleri durumunda bu tehditlerin iş operasyonlarına etkilerini tanımlayan ve kuruluşun ana paydaşlarının çıkarlarını, itibarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini korumaya yönelik bir müdahale kapasitesine sahip olacak kurumsal bir direnç inşa etmenin ana çerçevesini oluşturan bütünsel yönetim sürecidir. Bu sistemin temel amacı işletmenin olağanüstü bir durum karşısında gerekecek müdahale kapasitesini oluşturmaktır. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi çalışanları, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri dahil olmak üzere tüm teknoloji sistemlerini kapsamaktadır.Birçok standartta olduğu gibi bu konuda da bir geçiş (BS 7799-2‘den ISO 27001‘e gibi) kaçınılmaz olmuş ve BS 25999’un yerine geçecek ISO 22301 hazırlanmaya başlanmıştır. 2011 yılı içerisinde taslak sürümü kamuoyu ile paylaşılan standart, 2012 yılı ortasında ISO 22301 Sosyal Güvenlik - İş Sürekliliği Yönetim Sistemi adıyla son hali olarak yayınlanmıştır.
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile ilgili sertifikalandırma hizmetini sadece akredite olmuş belgelendirme kuruluşları gerçekleştirmektedir. Bu nedenle, firmaların, belgeyi aldıktan geçerlilik konusunda sıkıntı yaşamamak için sadece bu kuruluşlar ile çalışmaya özen göstermesi gerekmektedir.ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standart Kapsamı

ISO 22301 standartlarını bütün sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar, büyük veya küçük olmalarına bakılmaksızın kurabilirler. İşlem hacimlerine ve çalıştırdıkları personal sayısına da bakılmaksızın her kuruluş bu sistemi kurabilir ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi alabilirler. Hatta çok büyük kuruluşlar, organizasyonlarının belli bir ünitesi için de bu sistemi kurabilirler. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, hemen her kuruluş tarafından uygulanması gereken bir standart olması yanında, oldukça kapsamlı ve detaylı bir süreçtir.Aşağıda verilen özellikler ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standartı’nın genel özellikleridir:
  • Her tip veya büyüklükteki endüstri veya sektör için geçerlidir.
  • Sistematik bir yaklaşım için denenmiş ve test edilmiş bir çerçeve sunar.
  • Müşteri ihtiyaçlarını, kurum içi ihtiyaçları, mevzuatı, yasal ve düzenleyici gereksinimleri karşılayan bir çerçeve sağlar.
  • İş sürekliliği için standart gereksinimlerini belirler.
  • Kesintilere rağmen iş ihtiyaçlarını sürekli karşılayacak bir model sunar.
  • Tanımlanmış şartların karşılandığını gösteren sertifikasyon için temel oluşturur.


Genelde bir felaket anında yapılacak çalışmaları düzenleyen acil durum planları ile iş sürekliliği çalışmaları birbirine karıştırılır. Oysa acil durum planları sadece bir felaket durumunu düzenlerken, iş sürekliliği çalışmaları, felaket durumları dışında faaliyetlerin gerektiği şekilde yürütülmesini engelleyecek her durum için yapılmaktadır. Bu yüzden de iş sürekliliği çalışmaları daha çok kesintileri önleyici stratejileri içerirken, acil durum planları felaket sonrası yapılacak işleri düzenler. Yani acil durum planı yapmak İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin bir alt süreci kabul edilir. Genelde acil durum planları bilgi teknolojileri çalışmalarını kapsar.“Diğer hizmetlerimizin yanında ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi konusunda da hizmet vermekteyiz. Detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”