Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

ISO 29993 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi

Güncelleme: 12/01/2022 00:00:00

ISO 29993 standardı, yaygın eğitim ve öğretim konusunda, küresel çaptaki kuruluşların kalitesini geliştirmeyi amaçlar.

Kuruluşun artan kalitenin sonucu elde edileceği karlılığının yanı sıra, yönetimsel ve kontrol edilebilir kolaylıklar sağlamakta, şeffaflığın artırılmasında ve öğrenme hizmetleri açısından dünya çapında bir karşılaştırma yapılabilmesinde rol oynamaktadır. ISO 29993 standardı, yaygın eğitim ve öğretim konusunda, küresel çaptaki kuruluşların kalitesini geliştirmeyi amaçlar. Bu Standard aynı zamanda kuruluşun artan kalitenin sonucu elde edileceği karlılığının yanı sıra, yönetimsel ve kontrol edilebilir kolaylık sağlamakta ve şeffaflığın artırılmasında ve öğrenme hizmetleri açısından dünya çapında bir karşılaştırma yapılabilmesinde rol oynamaktadır.

TS ISO 29993 standardının amacı, kaliteli mesleki uygulama ve performansı için genel bir model sağlamak ve öğrenme hizmeti sağlayıcıları ve bunların müşterileri için yaygın eğitim, öğretim ve gelişimin tasarımında, geliştirilmesinde ve verilmesinde ortak bir referans temin etmektir. Bu Standard, öğrenme hizmeti sağlayıcılarının (LSP) yeterlilikleri üzerine odaklandığından dolayı, kuruluşlara ya da bireylere; yeterlilik ve kabiliyetlerini geliştirmek için ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir öğrenme hizmeti sağlayıcısı (LSP) seçmelerine yardımcı olur ve öğrenme hizmeti sağlayıcılarının (LSP) belgelendirilmesi için kullanılabilir.

TS ISO 29993; Doğrulanabilir, sertifikalandırılabilir bir eğitim modeli sağlar, Eğitim hizmetlerinin şeffaflığını ve karşılaştırılabilir olmasını sağlar, Eğitim modellerinin risk yönetim çerçevesi ile ele alınmasını sağlar, Organizasyonel etkinliği artırmak suretiyle iş süreçlerinde iyileştirme sağlar.