Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISO BELGELENDİRME

ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Güncelleme: 12/03/2019 17:06:00

Kurumsal Yönetim, işletmenin yürüttüğü tüm faaliyetler ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan tüm paydaşların haklarını korumayı, işletme yönetiminin sorumluluk ve yükümlülüklerini ortaya koymayı amaçlayan bir yönetim anlayışıdır. Kurumsal Risk Yönetimi, işletmeyi etkileyebilecek riskleri tanımlamak, bunları işletmenin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetmek ve işletmenin hedeflerine ulaşması ile ilgili bir güvence sağlamak amacıyla oluşturulan ve idarenin üst yönetimi ile tüm diğer çalışanları tarafından stratejilerin belirlenmesinde kullanılan ve tüm süreçlerde yürütülen bir faaliyettir.ISO 31000 Risk Yönetimi ise uluslararası bir standarttır. Bu standart kapsamlı ilke ve yönergeler sağlayarak şirketlere risk analizleri ve risk değerlendirmelerinde yardım eder. İster kamu, ister özel, ya da sosyal alanda çalışın, planlama, yönetim faaliyetleri ve iletişim süreçlerine yani bir kuruluşun var olduğu sürece yürüttüğü tüm çeşitli faaliyetlerine uygulanabilir. Bu faaliyetler sırasında yürüttüğü stratejilerde, kullandığı iş süreçlerinde, yönetim kararlarında, projelerinde, uygulama talimatlarında kısaca her türlü riske bu standartları uygulamak mümkündür.


Kurumsal yönetim uygulamaları her ülkenin içinde bulunduğu çeşitli faktörler ( hukuk sistemi, kurum kültürü, vb.) çerçevesinde belirlendiği için her ülke için geçerli standart bir kurumsal yönetim modelinden söz etmek pek mümkün değildir.  Kurumsal yönetim yaklaşımlarında eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramlarının ortak ilkeler olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Kurumsal yönetimin bu dört temel ilkesi, performans ölçümü ve geliştirilmesi esasına dayalı olarak birbirleriyle ilişkilendirilmekte ve böylece, hem şirketlerin hissedarları için değer yaratmakta hem de toplumsal değerlerle de uyumlu çalışması beklenmektedir.

 
Kuruluş Bünyesinde ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Oluşturmanın Faydaları


Bir kuruluş bugün için var olan risklerini ya da ileride karşı karşıya kalacağı risklerini bir düzene sokmak ve dokümantasyonunu buna göre uydurmak için ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standartlarını kullanabilir. Neticede bu standartlar, doğrudan bir belge amacı taşımaz ve belirli risklerle ilgili olan standartları destekleyen genel bir yaklaşım gösterir.

 
ISO 31000 Standardı uyum içerisinde uygulandığında ve sürdürüldüğünde, bir kuruluşun aşağıdakileri gerçekleştirmesine önemli katkı sağlar;

 

 • Hedefleri gerçekleştirme ihtimalini arttırmak,
 • Pro aktif yönetimi teşvik etmek,
 • İş sürekliliği elde etmek,
 • Kuruluş genelinde riski tanımlama ve işleme gerekliliğinden haberdar olmak,
 • Fırsatların ve tehditlerin belirlenmesini iyileştirmek,
 • İlgili yasal ve düzenleyici şartlara ve uluslararası normlara riayet etmek,
 • Kayıpları en aza indirmek için risk analizine yönelik yönetim sistemi kontrolleri uygular
 • Zorunlu ve gönüllü raporlamayı iyileştirmek,
 • Yönetimi iyileştirmek,
 • Hissedarların güven ve itimadını sağlamak,
 • Karar verme ve planlama için güvenilir bir temel oluşturmak,
 • Kontrolleri iyileştirmek ve risk işleme için kaynakları etkili bir biçimde ayırmak,
 • İşletme etkinliğini ve verimliliğini iyileştirmek,
 • Sağlık ve güvenlik performansını ve buna ek olarak çevre korumasını artırmak,
 • Hasar önlemesini ve olay yönetimini iyileştirmek,
 • Hasarları en aza indirmek ve örgütsel öğrenmeyi geliştirmek.


“ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi hakkında bilgi almak, firmanıza nasıl bir katkısı olabileceğini öğrenmek ve bu konuda destek almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”