Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

ISO 45001:2018

Güncelleme: 06/05/2019 13:18:00

ISO 45001 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

İş yerlerinin sağlıklı ve güvenli bir yer olması, kanunlar ile zorunlu hale getirilmiştir. 1999 yılında Britanya Standart Enstitüsü (BSI) tarafından yayımlanan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, kanunlar ile zorunluluk haline gelen bu yükümlülüklere yardımcı olabilecek, tetkik edilebilir ve küresel olarak kabul görmüş bir standarttır. Ayrıca kalite ve çevre standartları ile uyumlu uluslararası bir standart olduğu için diğer yönetim sistemlerine rahatlıkla entegre edilebilmektedir.

 

İş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının genel amacı, iş kazalarından ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak ve daha iyi ve sağlıklı şartlar altında çalışmalarını sağlamaktır. Bu sebeptendir ki; ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturmak, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol edip azaltarak, performans iyileştirmesini sağlar.

 

Risk değerlendirmesinin üç aşaması vardır:

1. Tehlikelerin tanımlanması

2. Tehlike boyutunun ve olasılığının hesaplanması

(Risk= zararın ciddiyet derecesi X Ortaya çıkma olasılığı )

3. Risklerin kontrol altına alınmasıdır.

 

ISO 45001 her sektörde ve faaliyetlerde tüm organizasyonlara uygulanabilen, iş sağlığı ve güvenliğini kuruluşların genel stratejileri ile ele alınarak ve sürekli iyileştirme temel alınarak çözümlenmesi için kullanılan bir araçtır.

 

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurulurken kuruluş büyüklüğüne göre çalışma ekipleri oluşturulur. Çalışma ekiplerinin önderliğinde risk değerlendirme metodu belirlenerek tehlikeler tespit edilir. Yüksek tehlike arz eden durum ve olaylarla ilgili bir politika üst yönetim tarafından oluşturulur ve buna uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim programı hazırlanır. Olabilecek acil durumlar, önlemler ve de olması halinde yapılacak faaliyetler belirlenerek, acil durum prosedürleri ve planları hazırlanır. İş sağlığı ve güvenliği sistemi performans parametreleri tespit edilir.

 

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği yönetimi sistemi oluşturulduktan sonra iç tetkikler gerçekleştirilir. Bunlar alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmamasıyla, birbirlerine olan uyumlarıyla, etkinliğinin kontrol edilmesiyle alakalıdır.

 

Sistemin etkinliğini ve sürekliliğinin sağlamak için iç tetkiklerin, hedeflerin, düzeltici/önleyici faaliyetlerin, proseslerin ve performanslarının, müşteri şikâyet ve memnuniyetlerinin, iyileştirme çalışmalarının ve kaynak ihtiyaçlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir.

 

ISO 45001:2018  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI

 

 • İş sağlığı ve güvenliği risklerinin daha iyi yönetilmesini ve kuruluş içerisinde sistematik olarak yayılımını sağlar.
 • Risk yönetiminin açık ve net olarak tanımlanması ile olabilecek iş kazalarının önlenmesi sağlanır.
 • İş sağlığı ve güvenliğinin ulusal ve/veya uluslararası standartlara ve yasalara uygun olduğunu ifade eder.
 • İş yerlerinde olabilecek ölüm, hastalık, yaralanma, hasar ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların olma riskini olabildiğince en aza indirgeyerek iş veriminde      artış ve maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.
 • Kaza veya hastalık nedenleri ile üretimin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, ceza ve tazminatların azaltılmasını sağlar, böylece maliyetleri düşürür.
 • Kuruşların itibar ve saygınlığını artırarak rekabet üstünlüğü sağlar.
 • Çalışma ortamlarında alınan tedbirler ile çalışanları ve işletmeleri tehlikeye sokabilecek durumların (patlama, yangın vb.) oluşmasını engeller.
 •  İş sağlığı ve güvenliğini verilen önemle çalışanların güveni artar. Bu durumda çalışanların kuruluşa olan bağlılıklarını ve motivasyonlarını artırır ve sonuç olarak iş verimi artar.
 • Resmi çevrede, kuruluşun iş güvenliği ve sağlığına olan duyarlılığını kanıtlamış olur.
 • Kazalının çalışamaması, işyeri arkadaşlarının verdikleri aralar, usta ve yöneticilerin kazayı incelemek için kaybettikleri zaman, yasal işlemler için kaybedilen zaman vb. gibi oluşabilecek iş gücü kaybının azalmasını sağlar.
 • Siparişlerin zamanında karşılanmamasında doğan firmanın imaj kaybını, geç teslim nedeniyle ödenen para cezaları gibi kayıpların yaşanmasını minimize eder.
 • İş sağlığı güvence altına alınarak; müşteri beklentilerine uygun ürün ve hizmet sürekliliği sağlanmasıyla müşteri memnuniyeti ve sadakatinin artmasına katkıda bulunur.
 • Organizasyonel bütünlük ve de dayanak
 • Proaktif risk önleme faaliyetleri
 • Sistem performansının sürekli iyileştirilmesi
 • Yasalara uyum ve de düzenlemenin uygunluğu
 • Çalışanların sosyal sorumluluk bilincini geliştirme
 • Güvenli çalışmaya bağlı olarak motivasyon sağlanması
 • Marka ve prestij
 • Kurumsal itibarın önemi
 • Güvenli ve sağlıklı çalışmaya yönelik süreklilik

 

 

EN KALİTE DANIŞMANLIK OLARAK ISO 45001:2018 DANIŞMANLIĞINDA

 • Teklif Talep Sözleşme
 • Mevcut Durum Analizi
 • Saha Gezisi
 • ISO 45001:2016 Temel Eğitiminin Verilmesi
 • Dokümantasyon Hazırlığı
 • Organizasyonel Süreçler
 • Operasyonel Süreçler
 • Risk Analizi ve Acil Eylem Durumu Kontrolü
 • Dokümante Edilmiş Bilgilerin Kontrolü Ve Uygulaması
 • İç Tetkik Eğitimi
 • Uygulamalı İç Tetkik
 • YGG ve İyileştirme İçin Öneriler

 

ISO 45001 YÖNETİMİ İLE NE OLUR?

İşletmeler de ISO 45001 in amacı risk ve fırsatları yönetecek şekilde çerçeveyi sağlamaktır.  Yine 45001 in en önemli amacı işletmelerde olabilecek iş güvenliği kazalarını engellemek ve yaralanmaların önüne geçmektir. Aynı zamanda işletme içinde güvenli gezebilmenin teyididir. ISO 45001 sistemini kuran yöneten ve farkındalığı yüksek firmalarda tehlikeler bertaraf edilmiştir. Önleyici koruyucu tedbirler alınmıştır. İSG yönetim sistemini kuran işletmelerde İSG performansı artmaktadır. ISO 45001 yönetim sistemini kuran işletmelerde liderlik adanmışlık, sorumluluk ve hesap verilebilirliğin kanıtıdır. Üst yönetim liderlikle İSG amaçlarına uygun şekilde beklenenleri uygun çıktılara dönüştürmektedir. Bu şekilde de kuruluş kültürünü oluşturur, geliştirir ve de yönetir bir hale getirir. Özellikle iletişim hususu ile süreçlere tüm çalışanların katılımını sağlar. Çalışanların katılımı ile daha doğru aksiyonlar alınır. Politikalar ile bu husus desteklenir. Tehlikeler tanımlanarak İSG riskleri kontrol edilir. 45001 ile işletmeler kuruluşun iş proseslerine entegrasyon sağlamaktadır. 45001 ile işletmeler devamlı olarak performans değerlendirmesi yapar ve de yönetir. 

 

ISO 45001 BELGESİ NASIL ALINIR?

ISO 45001 sertifikası almak için bir kuruluşun aşağıdaki genel adımları izlemesi gerekir:

 • ISO 45001 standardını anlayın: Kuruluş, ISO 45001 standardının gerekliliklerine aşina olmalı ve mevcut iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (OHSMS) ile standardın gereklilikleri arasındaki boşluğu değerlendirmelidir.
 • Bir uygulama planı geliştirin: Boşluk analizine dayalı olarak kuruluş, ISO 45001 standardının gerekliliklerini karşılamak için İSGYS'sinde gerekli değişiklikleri uygulamak için bir plan geliştirmelidir.
 • İSGYS'yi uygulama: Kuruluş, politika ve prosedürler geliştirme, çalışanların eğitimi ve izleme ve ölçüm süreçlerinin oluşturulması dahil olmak üzere İSGYS'de gerekli değişiklikleri uygulamalıdır.
 • Bir iç denetim gerçekleştirin: Kuruluş, ISO 45001 standardının gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için İSGYS'sinin bir iç denetimini gerçekleştirmelidir.
 • Bir belgelendirme kuruluşuyla bağlantı kurun: (Bu konuda bizler size destek olmaktayız.) Kuruluş, OHSMS'sinin dış denetimini gerçekleştirmek için akredite bir belgelendirme kuruluşuyla bağlantı kurmalıdır. Belgelendirme kuruluşu, kuruluşun İSGYS'sinin ISO 45001 standardının gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirecektir.

Belgelendirme almak: Belgelendirme kuruluşu, kuruluşun İSGYS'sinin ISO 45001 standardının gerekliliklerini karşıladığını tespit ederse, ISO 45001 belgesi düzenler. En Kalite Danışmanlık firmasından hizmet aldıktan sonra belgelendirme konusunda da bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belgelendirmeyi sürdürmek: Kuruluş, belgelendirmesini sürdürmek için OHSMS'sini sürdürmeli ve düzenli gözetim denetimlerinden geçmelidir.