Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISO BELGELENDİRME

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Güncelleme: 12/03/2019 17:04:00

ISO 45001:2018 STANDARDI HAKKINDA

 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, işletme verimliliğini arttırmak ve iş sağlığı ve güvenliğine yönelik belirlenmiş hedeflere erişebilmeleri bakımından işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlükleri yerine getirmek isteyen iş yerleri için karşılanması gereken şartları içerir. İlk olarak Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından 1999 yılında Occupational Health and Safety Assessment Series orijinal adıyla yayımlanmıştır. Kısa adı bu kelimelerin baş harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan OHSAS 18001 / ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, farklı sektörlerdeki kuruluşlara ve iş faaliyetlerine uygulanabilmektedir. İşletmelerin uyguladığı yönetim sistemini belgelendirmesi, işletmenin dış bir kuruluş veya kişi tarafından objektif şartlarda değerlendirilerek, yönetim sistemi şartlarını sağladığının onaylandığı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda uyguladığı sistemin uygunluğunu kanıtlamak isteyen işyerleri, ISO 45001’e göre oluşturdukları yönetim sistemini belgelendirme sürecine girebilmesi için işletmelerin politika, planlama, uygulama, kontrol ve düzeltici faaliyetler ve yönetimin gözden geçirilmesi şartlarında gerekli hazırlıklarını yaparak, belgelendirme hizmeti veren kuruluşa başvurmaları gerekmektedir.

 

ISO 45001 BELGESİ NEDİR?

 

ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (OHSMS) için gereksinimleri belirleyen uluslararası bir standarttır. Mart 2018'de Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlandı.

ISO 45001, her tür ve büyüklükteki kuruluşun çalışanları, yüklenicileri ve diğer paydaşları için güvenli ve sağlıklı bir iş yeri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği risklerini yönetmek, tehlikeleri belirlemek ve bu riskleri en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için kontroller uygulamak için bir çerçeve sağlar.

Standart, kalite yönetimi için ISO 9001 ve çevre yönetimi için ISO 14001 gibi diğer ISO yönetim sistemi standartlarıyla aynı üst düzey yapıya dayanmaktadır. Bu, kuruluşların İSGYS'lerini yürürlükte olabilecek diğer yönetim sistemleriyle entegre etmelerini kolaylaştırır.

ISO 45001'in, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi için önceki standart olan OHSAS 18001'in yerini alması amaçlanmaktadır. OHSAS 18001 sertifikasına sahip kuruluşların ISO 45001'e geçmek için üç yıllık bir geçiş süresi vardır.

ISO 45001 belgesi, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin (OHSMS) ISO 45001 standardının gerekliliklerini karşıladığını teyit eden bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen bir belgedir. Sertifika, kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği risklerini yönetmek için etkin bir İSGYS uyguladığını ve bu alandaki performansını iyileştirme taahhüdünü gösterir.

Bir kuruluşun ISO 45001 belgesi alabilmesi için öncelikle standardın gereklerini karşılayan bir İSGYS uygulaması ve akabinde akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirme denetiminden geçmesi gerekir. Denetim sırasında, belgelendirme kuruluşu kuruluşun İSGYS belgelerini gözden geçirecek, çalışanlar ve yönetimle görüşmeler yapacak ve İSGYS'nin iş sağlığı ve güvenliği risklerini yönetmedeki etkinliğini değerlendirecektir.

Kuruluşun İSGYS'si standardın gerekliliklerini karşılıyorsa, belgelendirme kuruluşu üç yıl geçerli olan ISO 45001 belgesi verir. Kuruluşun, sertifikasını sürdürmek için düzenli gözetim denetimlerinden ve sertifikasını yenilemek için her üç yılda bir yeniden belgelendirme denetiminden geçmesi gerekecektir.

 

ISO 45001 BELGESİ NASIL ALINIR?

 

ISO 45001 sertifikası almak için bir kuruluşun aşağıdaki genel adımları izlemesi gerekir:

ISO 45001 standardını anlayın: Kuruluş, ISO 45001 standardının gerekliliklerine aşina olmalı ve mevcut iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (OHSMS) ile standardın gereklilikleri arasındaki boşluğu değerlendirmelidir.

Bir uygulama planı geliştirin: Boşluk analizine dayalı olarak kuruluş, ISO 45001 standardının gerekliliklerini karşılamak için İSGYS'sinde gerekli değişiklikleri uygulamak için bir plan geliştirmelidir.

İSGYS'yi uygulama: Kuruluş, politika ve prosedürler geliştirme, çalışanların eğitimi ve izleme ve ölçüm süreçlerinin oluşturulması dahil olmak üzere İSGYS'de gerekli değişiklikleri uygulamalıdır.

Bir iç denetim gerçekleştirin: Kuruluş, ISO 45001 standardının gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için İSGYS'sinin bir iç denetimini gerçekleştirmelidir.

Bir belgelendirme kuruluşuyla bağlantı kurun: Kuruluş, OHSMS'sinin dış denetimini gerçekleştirmek için akredite bir belgelendirme kuruluşuyla bağlantı kurmalıdır. Belgelendirme kuruluşu, kuruluşun İSGYS'sinin ISO 45001 standardının gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirecektir.

Belgelendirme almak: Belgelendirme kuruluşu, kuruluşun İSGYS'sinin ISO 45001 standardının gerekliliklerini karşıladığını tespit ederse, ISO 45001 belgesi düzenler.

Belgelendirmeyi sürdürmek: Kuruluş, belgelendirmesini sürdürmek için OHSMS'sini sürdürmeli ve düzenli gözetim denetimlerinden geçmelidir.

 

 

ISO 45001 FİRMALARA SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

 

 

ISO 45001 sertifikası almanın önemli bir taahhüt olduğunu ve kuruluşun liderliğinden ve çalışanlarından iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek için güçlü bir taahhüt gerektirdiğine dikkat etmek önemlidir.

Gelişmiş iş sağlığı ve güvenliği performansı: ISO 45001, çalışan güvenliğini artırmak ve işle ilgili yaralanmaları ve hastalıkları azaltmak için risklerin belirlenmesine ve kontrol edilmesine yardımcı olur.

Yasal gerekliliklere uygunluk: ISO 45001 belgesi, sağlık ve güvenlikle ilgili düzenleyici ve yasal yükümlülüklere uygunluğu gösterir.

İyileştirilmiş itibar: ISO 45001 sertifikası, bir kuruluşun paydaşları, müşterileri ve çalışanları nezdindeki itibarını ve güvenilirliğini artırabilir.

Artan operasyonel verimlilik: ISO 45001'in uygulanması, kaynakların daha verimli kullanılmasına, arıza sürelerinin azalmasına ve sigorta maliyetlerinin düşmesine yol açabilir.

Çalışanların artan katılımı ve bağlılığı: ISO 45001, çalışanların bağlılığını ve katılımını teşvik ederek bir sağlık ve güvenlik kültürünü teşvik eder.

Daha fazla uluslararası tanınırlık: ISO 45001 dünya çapında tanınır ve küresel ortaklarla çalışırken sağlık ve güvenlik taahhüdünü göstermeyi kolaylaştırır.

Sürekli iyileştirme: Standart, sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi için gereklilikleri içerir.

ISO 45001'in amacı, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği performanslarını yönetmeleri ve iyileştirmeleri, işle ilgili yaralanmaları ve hastalıkları önlemeleri ve çalışanlar ve diğer ilgili taraflar için güvenli ve sağlıklı iş yerleri sağlamaları için bir çerçeve sağlamaktır. Standart, kuruluşlar içinde bir sağlık ve güvenlik kültürünü teşvik etmeyi, riskleri azaltmayı ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlamayı amaçlamaktadır. Nihai hedef, daha güvenli çalışma ortamları yaratmak ve çalışanların ve diğer paydaşların refahını korumaktır.

 

ISO 45001 DENETİMİ NASIL OLMAKTADIR?

 

ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği (OH&S) yönetim sistemi için gereksinimleri belirleyen uluslararası bir standarttır. ISO 45001 denetimi, bir kuruluşun OH&S yönetim sisteminin ISO 45001 standardının gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için yaptığı bağımsız bir değerlendirmedir.

ISO 45001 denetimi, kuruluş içindeki bir iç denetçi veya bir belgelendirme kuruluşundan bir dış denetçi tarafından gerçekleştirilebilir. Denetim süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Planlama: Denetçi, denetimin kapsamına, amaçlarına ve kriterlerine dayalı olarak denetimi planlar.

Belge incelemesi: Denetçi, ISO 45001 standardının gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için kuruluşun OH&S yönetim sistemi belgelerini gözden geçirir.

Yerinde denetim: Denetçi, İSG yönetim sisteminin uygulanmasını ve etkinliğini doğrulamak için kuruluşun tesislerini ziyaret eder. Bu, personelle görüşmeyi, faaliyetleri gözlemlemeyi ve kayıtları ve belgeleri gözden geçirmeyi içerir.

Raporlama: Denetçi, denetim bulgularını belgeler ve uygunsuzlukları veya iyileştirme alanlarını özetleyen bir rapor hazırlar.

Takip: Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilirse, kuruluş düzeltici faaliyette bulunmalı ve denetçiye bu faaliyetlerin etkinliğine dair kanıt sağlamalıdır.

ISO 45001 denetiminin amacı, kuruluşun İSG yönetim sistemini standardın gerekliliklerine göre değerlendirmek ve iyileştirme fırsatlarını belirlemektir. Denetim süreci, kuruluşların İSG performanslarını iyileştirmelerine ve çalışanlarının ve diğer paydaşlarının sağlık ve güvenliğine olan bağlılıklarını göstermelerine yardımcı olur.

 

ISO 45001:2018 BELGELENDİRME SÜRECİ NASIL OLMAKTADIR?

 

İşletmeler ilk olarak, başvuruda bulunarak bir müracaat formu doldururlar. Tarafından işletmeye, sözleşme ve fiyat teklifi iletilir. Sözleşmenin imzalanmasının ardından, belgelendirme işlemleri için bir baş tetkikçi atanır. Baş tetkikçi işletme ile iletişim kurarak, tetkik tarihi üzerinde görüşür ve sonrasında ise dokümanlar incelemeye alınır. İncelemede, dokümantasyonun ilgili standart ile uygunluğunu veya uygunsuzluğunu ortaya çıkartılır ve standardın istediği şartların yerine getirilip getirilmediğine bakılır. Uygunsuzluk halinde düzeltici faaliyet formları işletmeye sunulur. Denetime giren işletme kök nedenleri belirleyip uygunsuzlukları gidermek için temrin belirler. Belgelendirme veya ön denetim öncesinde sorunların giderilmesi gerekmektedir. Belgelendirme tetkiki objektif kayıtlarından numune alma yöntemiyle yapılır. Belgelendirme tetkiki tamamlandığında uygunsuzluklar, düzeltici-önleyici faaliyetlerle dokümantere edilerek tanımlanır. İşletme bu sorunları gideremediyse denetim 3 ay süreyle askıya alınır. Müracaattan itibaren 6 ay süreyle belgelendirme denetimi gerçekleşmeyen kuruluşların sertifikasyon başvuruları düşmüş olur. Tüm bu aşamalar ve belge denetiminin sonucunda, standartlara uygun olan işletmeler elden veya kargo yoluyla belgelerine sahip olurlar. Belge geçerlilik süresi dolmadan ortalama iki ay önce, işletme süreyi uzatmak için tarafımıza başvuruda bulunur. Her yıl gözetim denetimi tarafımızca gerçekleştirilir.

 

ISO 45001 NELERİ KAPSAR?

 

ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği (OH&S) yönetim sistemi için gereksinimleri belirleyen uluslararası bir standarttır. Standart, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile ilgili çok çeşitli yönleri kapsar.

ISO 45001'in kapsadığı kilit alanlardan bazıları şunlardır:

Tehlike tanımlama ve risk değerlendirmesi: Kuruluşların faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleriyle ilgili tehlikeleri ve riskleri tanımlamaları ve değerlendirmeleri ve bu tehlikeleri ortadan kaldırmak veya kontrol etmek için harekete geçmeleri gerekmektedir.

Yasal ve diğer gereklilikler: Kuruluşlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili geçerli yasal ve düzenleyici gerekliliklerin yanı sıra gönüllü olarak benimsemiş olabilecekleri diğer gerekliliklere uymalıdır.

Amaçlar ve hedefler: Kuruluşlar, ölçülebilir ve kuruluşun İSG politikasıyla tutarlı İSG amaç ve hedefleri oluşturmalı ve sürdürmelidir.

Kaynaklar ve yeterlilik: Kuruluşlar, İSG yönetim sistemlerini etkin bir şekilde uygulamak ve sürdürmek için gerekli kaynaklara ve yetkin personele sahip olduklarından emin olmalıdır.

Operasyonel kontrol: Kuruluşlar, OH&S risklerini kontrol etmek ve acil durumlara ve olaylara müdahale etmek için prosedürler oluşturmalıdır.

Performans değerlendirmesi: Kuruluşlar, İSG performanslarını ve İSG yönetim sistemlerinin etkinliğini izlemeli, ölçmeli ve değerlendirmelidir.

Sürekli iyileştirme: Kuruluşlar, düzeltici önlemler alarak ve önleyici eylemler uygulayarak İSG yönetim sistemlerini ve İSG performanslarını sürekli olarak geliştirmelidir.

ISO 45001, kuruluşların İSG risklerini yönetmeleri ve İSG performanslarını sistematik ve etkili bir şekilde iyileştirmeleri için bir çerçeve sağlar. Standart, büyüklüğü veya sektörü ne olursa olsun her tür kuruluş için geçerli olup, kalite yönetimi ve çevre yönetim sistemleri gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre edilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının Amacı

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin hedefi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uluslararası standartlar ve yasal mevzuat çerçevesinde, sistemin uygulandığı kuruluştaki olası riskleri ortadan kaldırarak ya da en aza indirgeyerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı meydana getirmektir.

ISO 45001 standardının amaçları üç ana başlık altında toplanabilir:

Çalışanları koruma: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden koruyarak sağlıklı, güvenli ve rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak.

İşletme güvenliğini sağlama: İşletme için tehlike arz eden yangın, patlama, makine arızaları gibi risklerin alınacak önlemlerle ortadan kaldırılarak işletme güvenliğinin sağlanması.

Üretim güvenliğini sağlama: Meslek hastalıkları ve iş kazaları nedeniyle meydana gelebilecek iş gücü kayıplarını en aza indirgemek ve buna bağlı olarak da iş verimliliğinde artış sağlamak için üretim faaliyetlerinin koruma altına alınması ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardının temel hedeflerindendir.

 

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM STANDARDI NEDEN GÜNCELLENDİ?

 

ISO her beş yılda bir standartları gözden geçirmektedir. İhtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda standartları güncellemektedir. Amaç güncellenen standartları ilgi taraflar için kullanışlı hale getirip karşılaşılan zorlukların en aza indirilmesidir. Kuruluşların karşılaştığı zorlukların yıllar içinde farklılık göstermesi, küreselleşme ve teknolojinin ilerlemesi ile faaliyetleri daha karmaşık hale getirmektedir. Avrupa ülkelerinin çoğu bu şekilde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini geliştirip iyileştirerek, mevzuatlarını sürekli olarak güncel tutmakta, daha planlı ve programlı bir yönetim sistemi inşa ederek bu durumu ülkeler arası saygınlıklarını arttırmak için bir araç olarak kullanmaktadırlar. Kuruluşların iş yapma metotlarının değişmesi, müşterilerin ve ilgili tüm tarafların beklentilerinin artması, bilgi erişiminin kolaylaşması ve günümüz toplumunun sesinin daha güçlü çıkması yenilenme ihtiyacını gündeme getirmiştir

 

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SİSTEMİNE HAZIRLANIRKEN FİRMALAR NELER YAPMALIDIR?

 

Firmalar ISO 45001 sertifikasına hazırlanırken aşağıdaki adımları atmalıdır:

Standardın gerekliliklerini öğrenin: Şirketler, belgelendirme için neyin gerekli olduğunun tam olarak farkında olduklarından emin olmak için ISO 45001 standardının gerekliliklerini okumalı ve anlamalıdır.

İSG yönetim sisteminin kapsamını belirleyin: Şirketler, sistem tarafından kapsanacak süreçler, ürünler ve hizmetler dahil olmak üzere İSG yönetim sistemlerinin kapsamını tanımlamalıdır.

İSG tehlikelerini ve risklerini belirleyin: Şirketler faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleriyle ilişkili İSG tehlikelerini ve risklerini belirlemeli ve değerlendirmeli ve bu tehlikeleri ortadan kaldırmak veya kontrol etmek için planlar geliştirmelidir.

Bir İSG politikası geliştirin: Şirketler, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik taahhütlerini özetleyen bir İSG politikası geliştirmelidir.

İSG amaçlarını ve hedeflerini belirleyin: Şirketler, İSG politikalarıyla tutarlı, ölçülebilir İSG amaç ve hedefleri oluşturmalıdır.

Kaynakları tahsis edin: Şirketler, İSG yönetim sistemlerini uygulamak ve sürdürmek için personel, ekipman ve bütçe dahil olmak üzere gerekli kaynakları tahsis etmelidir.

Prosedürler ve süreçler oluşturun: Şirketler, acil duruma hazırlık ve müdahale, olay incelemesi ve düzeltici ve önleyici faaliyetler dahil olmak üzere İSG risklerini yönetmek için prosedürler ve süreçler oluşturmalıdır.

Çalışanları eğitin ve eğitin: Şirketler, çalışanların işleriyle ilgili İSG tehlikelerinin ve risklerinin farkında olmalarını ve nasıl güvenli çalışacaklarını bilmelerini sağlamak için uygun eğitim ve öğretimi sağlamalıdır.

İSG performansını izleyin ve ölçün: Şirketler, uygun göstergeler ve ölçümler kullanarak İSG performanslarını ve İSG yönetim sistemlerinin etkinliğini izlemeli ve ölçmelidir.

İç denetimler gerçekleştirin: Şirketler, etkili ve verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak için İSG yönetim sistemlerinin düzenli iç denetimlerini gerçekleştirmelidir.

Şirketler bu adımları atarak ISO 45001 sertifikasına yeterince hazırlandıklarını garanti edebilir ve çalışanlarının ve diğer paydaşlarının sağlık ve güvenliğini koruma taahhüdünü gösterebilir.

 

ISO 45001 KAPSAMINDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

 

ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için bir çerçeve sağlayan uluslararası bir standarttır. Mart 2018'de yayınlandı ve bir önceki standart olan OHSAS 18001'in yerini aldı. Standart, işyeri güvenliğini artırmayı ve işle ilgili yaralanma ve hastalık riskini azaltmayı hedefliyor.

Bir önceki standart olan OHSAS 18001 ile karşılaştırıldığında ISO 45001 kapsamında birkaç önemli değişiklik vardır:

Üst Düzey Yapı:  ISO 45001, tüm ISO yönetim sistemi standartları için ortak bir çerçeve olan Üst Düzey Yapıyı (HLS) izler. Bu, iş sağlığı ve güvenliği yönetimini kalite yönetimi, çevre yönetimi ve bilgi güvenliği yönetimi gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre etmeyi kolaylaştırır.

Risk bazlı yaklaşım: ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetimine risk bazlı bir yaklaşımı vurgular. Kuruluşların risklerini belirlemesi ve değerlendirmesi ve bu riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için kontroller uygulaması gerekmektedir.

Kuruluşun bağlamı: ISO 45001, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği performanslarını etkileyebilecek iç ve dış faktörler de dahil olmak üzere faaliyet gösterdikleri bağlamı dikkate almalarını gerektirir.

Liderlik ve işçi katılımı: ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmede liderliğin rolünü vurgular ve üst yönetimin yönetim sistemine bağlılıklarını göstermesini gerektirir. Ayrıca yönetim sistemine işçi katılımının önemini vurgulamaktadır.

İlgili taraflar: ISO 45001, kuruluşların işçiler, yükleniciler, tedarikçiler ve müşteriler gibi ilgili taraflarını belirlemelerini ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almalarını gerektirir.

Sürekli iyileştirme: ISO 45001, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini ve performanslarını sürekli iyileştirmelerini gerektirir. Bu, hedeflerin belirlenmesini, performansın izlenmesini ve ölçülmesini ve performansı iyileştirmek için düzeltici önlemlerin alınmasını içerir.

Genel olarak ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetimine risk temelli bir yaklaşıma daha fazla önem verir ve kuruluşların faaliyet gösterdikleri bağlamı ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almalarını gerektirir. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmede liderliğin ve işçi katılımının önemini vurgular ve kuruluşların performanslarını sürekli iyileştirmelerini gerektirir.

 

ISO 45001 VE OHSAS 18001 ARASINDAKİ TEMEL FARKLILIKLAR NELERDİR?

 

ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası standartken, OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için bir İngiliz standardıdır. ISO 45001, 2018'de yayınlandı ve OHSAS 18001'in yerini aldı.

ISO 45001 ve OHSAS 18001 arasında birkaç önemli fark vardır:

Çerçeve: ISO 45001, tüm ISO yönetim sistemi standartları için ortak bir çerçeve olan Üst Düzey Yapıyı (HLS) izler. OHSAS 18001, HLS'yi takip etmedi.

Risk bazlı yaklaşım: ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetimine risk bazlı bir yaklaşımı vurgular. OHSAS 18001 ayrıca risk temelli bir yaklaşım kullandı, ancak ISO 45001 risk tanımlama ve değerlendirmeye daha fazla önem veriyor.

Kuruluşun bağlamı: ISO 45001, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği performanslarını etkileyebilecek iç ve dış faktörler de dahil olmak üzere faaliyet gösterdikleri bağlamı dikkate almalarını gerektirir. OHSAS 18001, kuruluşların bağlamlarını dikkate almalarını gerektirmedi.

Liderlik: ISO 45001, liderliğe daha fazla önem verir ve üst yönetimin yönetim sistemine olan bağlılığını göstermesini gerektirir. OHSAS 18001, liderliğe eskisi kadar önem vermemiştir.

İlgili taraflar: ISO 45001, kuruluşların ilgili taraflarını tanımlamasını ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almasını gerektirir. OHSAS 18001, kuruluşların ilgili taraflarını tanımlamasını gerektirmez.

Sürekli iyileştirme: ISO 45001, kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini ve performanslarını sürekli iyileştirmelerini gerektirir. OHSAS 18001 ayrıca sürekli iyileştirme gerektiriyordu, ancak ISO 45001 sürekli iyileştirme ihtiyacına daha fazla vurgu yapıyor.

Genel olarak ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetimine risk temelli bir yaklaşıma daha fazla önem verir ve kuruluşların faaliyet gösterdikleri bağlamı ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almalarını gerektirir. Ayrıca, OHSAS 18001'e kıyasla liderliğe ve sürekli iyileştirmeye daha fazla önem vermektedir.

İş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin standartlara ihtiyaç duyulmasıyla birlikte bu konuyla ilgili oluşturan üç tane standart belirlenmiştir. Bu standartlar şunlardır:

· ILO-OSH 2001

· OHSAS 18001

· ISO 45001

 

ISO 45001 FİRMALARA SAĞLADIĞI YARARLAR NELERDİR?

 

Sürekli iyileşme ile olumsuzlukları cevaplama yeteneğinde gelişme,

Yaşanan olumsuzlukların toplam maliyetinde azalma,

Üretkenlikte artma,

Devamsızlıkta ve çalışmaların devir oranlarında azalma,

 Çalışanların motivasyonunda artma,

 İşletmeye karşı duyulan güvenin artması,

Mevzuatlara uyum,

İş kazası maliyetlerinin azalması,

Sigorta prim maliyetlerinin azalması,

 Kesinti sürelerine ve operasyon süre kayıpları veya kusurlarına özgümaliyetlerde düşme,

Ürün kalitesinin veya sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi,

Pazar payının artması,

Finansal ve tüm performanslarda kazanımlar,

Uluslararası bir standarda uyum ile sosyal sorumluluk,

 Müşteri sayısının ve müşteri karşısında itibarın artması,

 İş kazaları oluştuğunda ya da arttığında toplum ve medya tarafından uygulananbaskıya maruz kalmama.

 

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM STANDARDINI KİMLER UYGULAR?

                ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bünyesinde işçi çalıştıran her işletme ve kuruluş tarafından uygulanabilir.

                “ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmeti konusunda detaylı bilgiye sahip olmak ve destek almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”