Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISO BELGELENDİRME

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Güncelleme: 12/03/2019 17:04:00

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, işletme verimliliğini arttırmak ve iş sağlığı ve güvenliğine yönelik belirlenmiş hedeflere erişebilmeleri bakımından işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlükleri yerine getirmek isteyen iş yerleri için karşılanması gereken şartları içerir. İlk olarak Britanya Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından 1999 yılında Occupational Health and Safety Assessment Series orijinal adıyla yayımlanmıştır. Kısa adı bu kelimelerin baş harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan OHSAS 18001 / ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, farklı sektörlerdeki kuruluşlara ve iş faaliyetlerine uygulanabilmektedir. İşletmelerin uyguladığı yönetim sistemini belgelendirmesi, işletmenin dış bir kuruluş veya kişi tarafından objektif şartlarda değerlendirilerek, yönetim sistemi şartlarını sağladığının onaylandığı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda uyguladığı sistemin uygunluğunu kanıtlamak isteyen işyerleri, ISO 45001’e göre oluşturdukları yönetim sistemini belgelendirme sürecine girebilmesi için işletmelerin politika, planlama, uygulama, kontrol ve düzeltici faaliyetler ve yönetimin gözden geçirilmesi şartlarında gerekli hazırlıklarını yaparak, belgelendirme hizmeti veren kuruluşa başvurmaları gerekmektedir.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının AmacıISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin hedefi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uluslararası standartlar ve yasal mevzuat çerçevesinde, sistemin uygulandığı kuruluştaki olası riskleri ortadan kaldırarak ya da en aza indirgeyerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı meydana getirmektir.


ISO 45001 standardının amaçları üç ana başlık altında toplanabilir:

 

  • Çalışanları koruma: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden koruyarak sağlıklı, güvenli ve rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak.
  • İşletme güvenliğini sağlama: İşletme için tehlike arz eden yangın, patlama, makine arızaları gibi risklerin alınacak önlemlerle ortadan kaldırılarak işletme güvenliğinin sağlanması.
  • Üretim güvenliğini sağlama: Meslek hastalıkları ve iş kazaları nedeniyle meydana gelebilecek iş gücü kayıplarını en aza indirgemek ve buna bağlı olarak da iş verimliliğinde artış sağlamak için üretim faaliyetlerinin koruma altına alınması ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardının temel hedeflerindendir.
 
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı Neden Güncellendi?ISO her beş yılda bir standartları gözden geçirmektedir. İhtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda standartları güncellemektedir. Amaç güncellenen standartları ilgi taraflar için kullanışlı hale getirip karşılaşılan zorlukların en aza indirilmesidir. Kuruluşların karşılaştığı zorlukların yıllar içinde farklılık göstermesi, küreselleşme ve teknolojinin ilerlemesi ile faaliyetleri daha karmaşık hale getirmektedir. Avrupa ülkelerinin çoğu bu şekilde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini geliştirip iyileştirerek, mevzuatlarını sürekli olarak güncel tutmakta, daha planlı ve programlı bir yönetim sistemi inşa ederek bu durumu ülkeler arası saygınlıklarını arttırmak için bir araç olarak kullanmaktadırlar. Kuruluşların iş yapma metotlarının değişmesi, müşterilerin ve ilgili tüm tarafların beklentilerinin artması, bilgi erişiminin kolaylaşması ve günümüz toplumunun sesinin daha güçlü çıkması yenilenme ihtiyacını gündeme getirmiştir.


 
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreciİşletmeler ilk olarak, başvuruda bulunarak bir müracaat formu doldururlar. Tarafından işletmeye, sözleşme ve fiyat teklifi iletilir. Sözleşmenin imzalanmasının ardından, belgelendirme işlemleri için bir baş tetkikçi atanır. Baş tetkikçi işletme ile iletişim kurarak, tetkik tarihi üzerinde görüşür ve sonrasında ise dokümanlar incelemeye alınır. İncelemede, dokümantasyonun ilgili standart ile uygunluğunu veya uygunsuzluğunu ortaya çıkartılır ve standardın istediği şartların yerine getirilip getirilmediğine bakılır. Uygunsuzluk halinde düzeltici faaliyet formları işletmeye sunulur. Denetime giren işletme kök nedenleri belirleyip uygunsuzlukları gidermek için temrin belirler. Belgelendirme veya ön denetim öncesinde sorunların giderilmesi gerekmektedir. Belgelendirme tetkiki objektif kayıtlarından numune alma yöntemiyle yapılır. Belgelendirme tetkiki tamamlandığında uygunsuzluklar, düzeltici-önleyici faaliyetlerle dokümantere edilerek tanımlanır. İşletme bu sorunları gideremediyse denetim 3 ay süreyle askıya alınır. Müracaattan itibaren 6 ay süreyle belgelendirme denetimi gerçekleşmeyen kuruluşların sertifikasyon başvuruları düşmüş olur. Tüm bu aşamalar ve belge denetiminin sonucunda, standartlara uygun olan işletmeler elden veya kargo yoluyla belgelerine sahip olurlar. Belge geçerlilik süresi dolmadan ortalama iki ay önce, işletme süreyi uzatmak için tarafımıza başvuruda bulunur. Her yıl gözetim denetimi tarafımızca gerçekleştirilir.


 
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardını Kimler Uygular?
 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bünyesinde işçi çalıştıran her işletme ve kuruluş tarafından uygulanabilir.
 

“ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmeti konusunda detaylı bilgiye sahip olmak ve destek almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”