Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Güncelleme: 06/05/2019 13:45:00

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi; enerji yönetimde bulunan gerek ulusal gerek yerel standartlarına göre en son ve en iyi uygulamaları temsil eder. Ayrıca bu standart; ISO 9001, ISO 14001 VE BS/EN 16001 Standartlarına uyumlu olarak tasarlanmıştır.

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi:

· Aksiyon planlarının oluşturulması,

· Performans göstergelerini oluşturmayı,

· İşletme maliyetlerini düşürmeyi,

· Enerji kullanımlarını optimize etmeyi,

· Enerji maliyetlerini düşürmeyi,

· Dolaylı olsa bile sera gazı emisyonları ve diğer çevre etkilerini azaltılmasına katkıda bulunmayı,

· Enerji verimliliğini sürekli iyileştirmeyi,

· Cihaz ve ekipman kullanımını kontrol etmeyi,

· Enerji tüketimi takip edilerek performans hakkında bilgi edinmeyi,

· Emisyon izleme ve raporlama için sistem hazırlamayı ve uygulamayı,

· Rekabet gücünün arttırmayı sağlar.

· Toplum içindeki saygınlığı artar.

 

Yapılan iyileştirmelerin doğru sonuç verip vermediğini öğrenmek için enerji boyutunu belirlerken enerji faktörü ile birlikte değerlendirilmeli ve beklenen tüketimden fazla olan noktalarda düzeltme faaliyeti yapmak gerekmektedir.

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı

– Yasal ve diğer gereklilikler

– Enerji gözden geçirmesi

– Enerji temel çizgisi

– Enerji performans göstergeleri

– Amaç ve hedefler

– Aksiyon (faaliyet) planı